Անշարժ գույքի կադաստրի էլեկտրոնային համակարգ

Հարգելի քաղաքացի,
Հետևեք անշարժ և շարժական գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման, գույքի նկատմամբ իրավունքների ու սահմանափակումների պետական գրանցման Ձեր դիմումի ընթացքին ներմուծելով դիմումի համարը:

Դիմումի համար