Հայաստանի Հանրապետության էլեկտրոնային կառավարում | e-gov

Էլեկտրոնային ստորագրություն

Ունե՞ք նույնականացման քարտ:
Տեղադրեք Ձեր քարտը կարդացող սարքի մեջ,
այնուհետև սեղմեք հետևյալ հղումը:

Էլեկտրոնային թվային ստորագրության առկայության դեպքում Ձեր դիմումը/հարցումը պարտադիր կարգով քննության կառնվի (էլէկտրոնային թվային ստորագրություն ստանալու պայմաններ):