ՊՈԱԿ-ների ֆինանսավորում

   

   
Պետ. մարմինԱնվանումՊայմանագրի առարկանԳումարը (դրամ)Պայմանագրի ժամկետըՊայմանագիրԸնդ./հանձ. ակտեր
Կրթության և գիտության նախարարություն«Գյումրու թիվ 3 արհեստագործական ուսումնարան» ՊՈԱԿՆՄԿՈՒ հաստատություններում համապատասխան մասնագետով համալրված մասնագիտական կողմնորոշման և կարիերայի ուղղորդման կենտրոնների ստեղծում972,000 2019-02-04
2019-12-25
 
Կրթության և գիտության նախարարություն«Գյումրու թիվ 3 արհեստագործական ուսումնարան» ՊՈԱԿՆախնական մասնագիտական (արհեստագործական)կրթություն ստացող ուսանողների կրթաթոշակ10,146,000 2019-01-30
2019-12-31
 
Կրթության և գիտության նախարարություն«Գյումրու թիվ 3 արհեստագործական ուսումնարան» ՊՈԱԿՆախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթության գծով ուսանողական նպաստների տրամա65,499,000 2019-01-30
2019-12-25
 
Կրթության և գիտության նախարարություն«Գյումրու թիվ 4 արհեստագործական ուսումնարան» ՊՈԱԿՆախնական մասնագիտական (արհեստագործական)կրթություն ստացող ուսանողների կրթաթոշակ9,648,000 2019-01-30
2019-12-31
 
Կրթության և գիտության նախարարություն«Գյումրու թիվ 4 արհեստագործական ուսումնարան» ՊՈԱԿՆախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթության գծով ուսանողական նպաստների տրամադրում75,026,000 2019-01-30
2019-12-25
 
Կրթության և գիտության նախարարություն«Գյումրու Կարա-Մուրզայի անվան պետական երաժշտական քոլեջ» ՊՈԱԿՆՄԿՈՒ հաստատություններում համապատասխան մասնագետով համալրված մասնագիտական կողմնորոշման և կարիերայի ուղղորդման կենտրոնների ստեղծում972,000 2019-02-04
2019-12-25
 
Կրթության և գիտության նախարարություն«Գյումրու Կարա-Մուրզայի անվան պետական երաժշտական քոլեջ» ՊՈԱԿՄիջին մասնագիտական կրթություն ստացող ուսանողներին կրթաթոշակի տրամադրում3,249,000 2019-01-30
2019-12-25
 
Կրթության և գիտության նախարարություն«Գյումրու Կարա-Մուրզայի անվան պետական երաժշտական քոլեջ» ՊՈԱԿՄիջին մասնագիտական կրթության գծով ուսանողական նպաստների տրամադրում65,028,000 2019-01-30
2019-12-25
 
Կրթության և գիտության նախարարություն«Գյումրու պետական բժշկական քոլեջ» ՊՈԱԿՆՄԿՈՒ հաստատություններում համապատասխան մանագետով համալրված մասնագիտական կողմնորոշման և կարիերայի ուղղորդման կենտրոնների ստեղծում972,000 2019-02-04
2019-12-25
 
Կրթության և գիտության նախարարություն«Գյումրու պետական բժշկական քոլեջ» ՊՈԱԿՄիջին մասնագիտական կրթություն ստացող ուսանողներին կրթաթոշակի տրամադրում6,555,000 2019-01-30
2019-12-25
 
Կրթության և գիտության նախարարություն«Գյումրու պետական բժշկական քոլեջ» ՊՈԱԿՄիջին մասնագիտական կրթության գծով ուսանողական նպաստների տրամադրում46,092,000 2019-01-30
2019-12-25
 
Կրթության և գիտության նախարարություն«Գյումրու պետական տեխնիկական քոլեջ» ՊՈԱԿՆՄԿՈՒ հաստատություններում համապատասխան մանագետով համալրված մասնագիտական կողմնորոշման և կարիերայի ուղղորդման կենտրոնների ստեղծում972,000 2019-02-04
2019-12-25
 
Կրթության և գիտության նախարարություն«Գյումրու պետական տեխնիկական քոլեջ» ՊՈԱԿՄիջին մասնագիտական կրթություն ստացող ուսանողներին կրթաթոշակի տրամադրում4,959,000 2019-01-30
2019-12-25
 
Կրթության և գիտության նախարարություն«Գյումրու պետական տեխնիկական քոլեջ» ՊՈԱԿՄիջին մասնագիտական կրթության գծով ուսանողական նպաստների տրամադրում62,321,000 2019-01-30
2019-12-25
 
Կրթության և գիտության նախարարություն«Գորիսի պետական համալսարան» ՊՈԱԿԲարձրագույն մասնագիտական կրթական ծրագրի շրջանակներում արտոնություններ ունեցող ուսանողներին կրթաթոշակի հատկացում4,468,100 2019-01-31
2019-12-27