ՊՈԱԿ-ների ֆինանսավորում

   

   
Պետ. մարմինԱնվանումՊայմանագրի առարկանԳումարը (դրամ)Պայմանագրի ժամկետըՊայմանագիրԸնդ./հանձ. ակտեր
Կրթության և գիտության նախարարություն«Երևանի զարդարվեստի պետական արհեստագործական ուսումնարան» ՊՈԱԿՆՄԿՈՒ հաստատություններում համապատասխան մանագետով համալրված մասնագիտական կողմնորոշման և կարիերայի ուղղորդման կենտրոնների ստեղծում972,000 2019-02-04
2019-12-25
 
Կրթության և գիտության նախարարություն«Երևանի զարդարվեստի պետական արհեստագործական ուսումնարան» ՊՈԱԿՆՄԿՈՒ հաստատություններում համապատասխան մանագետով համալրված մասնագիտական կողմնորոշման և կարիերայի ուղղորդման կենտրոնների ստեղծում972,000 2019-02-04
2019-12-25
 
Կրթության և գիտության նախարարություն«Երևանի զարդարվեստի պետական արհեստագործական ուսումնարան» ՊՈԱԿՆախնական մասնագիտական (արհեստագործական)կրթություն ստացող ուսանողների կրթաթոշակ19,976,000 2019-01-30
2019-12-31
 
Կրթության և գիտության նախարարություն«Երևանի զարդարվեստի պետական արհեստագործական ուսումնարան» ՊՈԱԿՆախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթության գծով ուսանողական նպաստների տրամադրում96,835,000 2019-01-30
2019-12-25
 
Կրթության և գիտության նախարարություն«Երևանի զբոսաշրջության, սպասարկման և սննդի արդյունաբերության հայ-հունական պետական քոլեջ» ՊՈԱԿՆՄԿՈՒ հաստատություններում համապատասխան մասնագետով համալրված մասնագիտական կողմնորոշման և կարիերայի ուղղորդման կենտրոնների ստեղծում972,000 2019-02-04
2019-12-25
 
Կրթության և գիտության նախարարություն«Երևանի զբոսաշրջության, սպասարկման և սննդի արդյունաբերության հայ-հունական պետական քոլեջ» ՊՈԱԿՄիջին մասնագիտական կրթություն ստացող ուսանողներին կրթաթոշակի տրամադրում11,115,000 2019-01-30
2019-12-25
 
Կրթության և գիտության նախարարություն«Երևանի զբոսաշրջության, սպասարկման և սննդի արդյունաբերության հայ-հունական պետական քոլեջ» ՊՈԱԿՄիջին մասնագիտական կրթության գծով ուսանողական նպաստների տրամադրում104,062,000 2019-01-30
2019-12-25
 
Կրթության և գիտության նախարարություն«Երևանի էստրադային և ջազային արվեստի պետական քոլեջ» ՊՈԱԿՆՄԿՈՒ հաստատություններում համապատասխան մասնագետով համալրված մասնագիտական կողմնորոշման և կարիերայի ուղղորդման կենտրոնների ստեղծում972,000 2019-02-04
2019-12-25
 
Կրթության և գիտության նախարարություն«Երևանի էստրադային և ջազային արվեստի պետական քոլեջ» ՊՈԱԿՄիջին մասնագիտական կրթություն ստացող ուսանողներին կրթաթոշակի տրամադրում6,516,000 2019-01-30
2019-12-25
 
Կրթության և գիտության նախարարություն«Երևանի էստրադային և ջազային արվեստի պետական քոլեջ» ՊՈԱԿՄիջին մասնագիտական կրթության գծով ուսանողական նպաստների տրամադրում78,081,000 2019-01-30
2019-12-25
 
Կրթության և գիտության նախարարություն«Երևանի թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտ» ՊՈԱԿԲարձրագույն մասնագիտական կրթական ծրագրի շրջանակներում արտոնություններ ունեցող ուսանողներին կրթաթոշակի հատկացում16,358,500 2019-01-31
2019-12-27
 
Կրթության և գիտության նախարարություն«Երևանի թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտ» ՊՈԱԿՈւսանողական նպաստների ձևով ուսման վարձի փոխհատուցում279,712,500 2019-01-31
2019-12-27
 
Կրթության և գիտության նախարարություն«Երևանի թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտ» ՊՈԱԿՈւսանողական նպաստների ձևով ուսման վարձի փոխհատուցում423,200 2019-01-31
2019-12-27
 
Կրթության և գիտության նախարարություն«Երևանի թեթև արդյունաբերության պետական քոլեջ» ՊՈԱԿՆՄԿՈՒ հաստատություններում համապատասխան մանագետով համալրված մասնագիտական կողմնորոշման և կարիերայի ուղղորդման կենտրոնների ստեղծում972,000 2019-02-04
2019-12-25
 
Կրթության և գիտության նախարարություն«Երևանի թեթև արդյունաբերության պետական քոլեջ» ՊՈԱԿՄիջին մասնագիտական կրթություն ստացող ուսանողներին կրթաթոշակի տրամադրում14,421,000 2019-01-30
2019-12-25