ՊՈԱԿ-ների ֆինանսավորում

   

   
Պետ. մարմինԱնվանումՊայմանագրի առարկանԳումարը (դրամ)Պայմանագրի ժամկետըՊայմանագիրԸնդ./հանձ. ակտեր
Կրթության և գիտության նախարարություն«Երևանի թիվ 9 արհեստագործական պետական ուսումնարան» ՊՈԱԿՆախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթության գծով ուսանողական նպաստների տրամադրում86,642,000 2019-01-30
2019-12-25
 
Կրթության և գիտության նախարարություն«Երևանի ինֆորմատիկայի պետական քոլեջ» ՊՈԱԿՆՄԿՈՒ հաստատություններում համապատասխան մանագետով համալրված մասնագիտական կողմնորոշման և կարիերայի ուղղորդման կենտրոնների ստեղծում972,000 2019-02-04
2019-12-25
 
Կրթության և գիտության նախարարություն«Երևանի ինֆորմատիկայի պետական քոլեջ» ՊՈԱԿՄիջին մասնագիտական կրթություն ստացող ուսանողներին կրթաթոշակի տրամադրում29,640,000 2019-01-30
2019-12-25
 
Կրթության և գիտության նախարարություն«Երևանի ինֆորմատիկայի պետական քոլեջ» ՊՈԱԿՄիջին մասնագիտական կրթության գծով ուսանողական նպաստների տրամադրում142,360,000 2019-01-30
2019-12-25
 
Կրթության և գիտության նախարարություն«Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիա» ՊՈԱԿԲարձրագույն մասնագիտական կրթական ծրագրի շրջանակներում արտոնություններ ունեցող ուսանողներին կրթաթոշակի հատկացում29,651,600 2019-01-31
2019-12-27
 
Կրթության և գիտության նախարարություն«Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիա» ՊՈԱԿՈւսանողական նպաստների ձևով ուսման վարձի փոխհատուցում752,666,100 2019-01-31
2019-12-27
 
Կրթության և գիտության նախարարություն«Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիա» ՊՈԱԿԱսպիրանտուրա ընդունվելու նպատակով դիմորդներին օտար լեզվի և «Ինֆորմատիկա և տեղեկատվահաղորդակցական հիմունքներ» առարկաների նախապատրաստական դասընթացների կազմակերպման ստուգարքների հանձնման համար փոխհատուցման տրամադրում299,800 2019-01-31
2019-12-27
 
Կրթության և գիտության նախարարություն«Երևանի հայ-ամերիկյան «Էրեբունի» պետական բժշկական քոլեջ» ՊՈԱԿՆՄԿՈՒ հաստատություններում համապատասխան մասնագետով համալրված մասնագիտական կողմնորոշման և կարիերայի ուղղորդման կենտրոնների ստեղծում972,000 2019-02-04
2019-12-25
 
Կրթության և գիտության նախարարություն«Երևանի հայ-ամերիկյան «Էրեբունի» պետական բժշկական քոլեջ» ՊՈԱԿՆախնական մասնագիտական (արհեստագործական)կրթություն ստացող ուսանողների կրթաթոշակ669,000 2019-01-30
2019-12-30
 
Կրթության և գիտության նախարարություն«Երևանի հայ-ամերիկյան «Էրեբունի» պետական բժշկական քոլեջ» ՊՈԱԿՆախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթության գծով ուսանողական նպաստների տրամադրում1,198,000 2019-01-30
2019-12-25
 
Կրթության և գիտության նախարարություն«Երևանի հայ-ամերիկյան «Էրեբունի» պետական բժշկական քոլեջ» ՊՈԱԿՄիջին մասնագիտական կրթություն ստացող ուսանողներին կրթաթոշակի տրամադրում22,515,000 2019-01-30
2019-12-25
 
Կրթության և գիտության նախարարություն«Երևանի հայ-ամերիկյան «Էրեբունի» պետական բժշկական քոլեջ» ՊՈԱԿՄիջին մասնագիտական կրթության գծով ուսանողական նպաստների տրամադրում105,350,000 2019-01-30
2019-12-25
 
Կրթության և գիտության նախարարություն«Երևանի հենակետային բժշկական քոլեջ» ՊՈԱԿՆՄԿՈՒ հաստատություններում համապատասխան մասնագետով համալրված մասնագիտական կողմնորոշման և կարիերայի ուղղորդման կենտրոնների ստեղծում972,000 2019-02-04
2019-12-25
 
Կրթության և գիտության նախարարություն«Երևանի հենակետային բժշկական քոլեջ» ՊՈԱԿՄիջին մասնագիտական կրթություն ստացող ուսանողներին կրթաթոշակի տրամադրում36,879,000 2019-01-30
2019-12-25
 
Կրթության և գիտության նախարարություն«Երևանի հենակետային բժշկական քոլեջ» ՊՈԱԿՄիջին մասնագիտական կրթության գծով ուսանողական նպաստների տրամադրում237,770,000 2019-01-30
2019-12-25