ՊՈԱԿ-ների ֆինանսավորում

   

   
Պետ. մարմինԱնվանումՊայմանագրի առարկանԳումարը (դրամ)Պայմանագրի ժամկետըՊայմանագիրԸնդ./հանձ. ակտեր
Կրթության և գիտության նախարարություն«Կապանի պետական բժշկական քոլեջ» ՊՈԱԿՆՄԿՈՒ հաստատություններում համապատասխան մանագետով համալրված մասնագիտական կողմնորոշման և կարիերայի ուղղորդման կենտրոնների ստեղծում972,000 2019-02-04
2019-12-25
 
Կրթության և գիտության նախարարություն«Կապանի պետական բժշկական քոլեջ» ՊՈԱԿՆՄԿՈՒ հաստատություններում համապատասխան մանագետով համալրված մասնագիտական կողմնորոշման և կարիերայի ուղղորդման կենտրոնների ստեղծում972,000 2019-02-04
2019-12-25
 
Կրթության և գիտության նախարարություն«Կապանի պետական բժշկական քոլեջ» ՊՈԱԿՄիջին մասնագիտական կրթություն ստացող ուսանողներին կրթաթոշակի տրամադրում1,653,000 2019-01-30
2019-12-25
 
Կրթության և գիտության նախարարություն«Կապանի պետական բժշկական քոլեջ» ՊՈԱԿՄիջին մասնագիտական կրթության գծով ուսանողական նպաստների տրամադրում36,700,000 2019-01-30
2019-12-25
 
Կրթության և գիտության նախարարություն«Կապանի տարածքային մանկավարժահոգեբանական աջակցության կենտրոն» ՊՈԱԿՄանկավարժահոգեբանական աջակցության ծառայություններ և կրթության առանձնահատուկ պայմաննների կարիք ունեցող երեխաների կրթություն կազմակերպման օժանդակող միջոցառումներ70,265,600 2019-01-29
2019-12-31
 
Կրթության և գիտության նախարարություն«Կոտայքի տարածաշրջանային պետական քոլեջ» ՊՈԱԿՆՄԿՈՒ հաստատություններում համապատասխան մանագետով համալրված մասնագիտական կողմնորոշման և կարիերայի ուղղորդման կենտրոնների ստեղծում972,000 2019-02-04
2019-12-25
 
Կրթության և գիտության նախարարություն«Կոտայքի տարածաշրջանային պետական քոլեջ» ՊՈԱԿՆախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթություն ստացող ուսանողների կրթաթոշակ2,176,000 2019-01-30
2019-12-31
 
Կրթության և գիտության նախարարություն«Կոտայքի տարածաշրջանային պետական քոլեջ» ՊՈԱԿՆախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթության գծով ուսանողական նպաստների տրամադրում4,907,000 2019-01-30
2019-12-25
 
Կրթության և գիտության նախարարություն«Կոտայքի տարածաշրջանային պետական քոլեջ» ՊՈԱԿՄիջին մասնագիտական կրթություն ստացող ուսանողներին կրթաթոշակի տրամադրում5,272,500 2019-01-30
2019-12-25
 
Կրթության և գիտության նախարարություն«Կոտայքի տարածաշրջանային պետական քոլեջ» ՊՈԱԿՄիջին մասնագիտական կրթության գծով ուսանողական նպաստների տրամադրում82,542,000 2019-01-30
2019-12-25
 
Կրթության և գիտության նախարարություն«Կրթական տեխնոլոգիաների ազգային կենտրոն» ՊՈԱԿկրթության ոլորտում ՏՀՏ ներդրում և շարունակականության ապահովում175,699,200 2019-02-18
2019-12-31
 
Կրթության և գիտության նախարարություն«Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան» ՊՈԱԿԲարձրագույն մասնագիտական կրթական ծրագրի շրջանակներում արտոնություններ ունեցող ուսանողներին կրթաթոշակի հատկացում32,890,000 2019-01-31
2019-12-27
 
Կրթության և գիտության նախարարություն«Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան» ՊՈԱԿՈսանողական նպաստների ձևով ուսման վարձի փոխհատուցում302,536,100 2019-01-31
2019-12-27
 
Կրթության և գիտության նախարարություն«Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան» ՊՈԱԿԱրտադրությունից կտրված ասպիրանտներին կրթաթոշակի հատկացում3,520,000 2019-01-31
2019-12-27
 
Կրթության և գիտության նախարարություն«Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան» ՊՈԱԿՈւսանողական նպաստների ձևով ուսման վարձի փոխհատուցում20,121,600 2019-01-31
2019-12-27