ՊՈԱԿ-ների ֆինանսավորում

   

   
Պետ. մարմինԱնվանումՊայմանագրի առարկանԳումարը (դրամ)Պայմանագրի ժամկետըՊայմանագիրԸնդ./հանձ. ակտեր
Կրթության և գիտության նախարարություն«Հանրապետական մանկավարժահոգեբանական կենտրոն» ՊՈԱԿՄանկավարժահոգեբանական աջակցության ծառայություններ և կրթության առանձնահատուկ պայմաննների կարիք ունեցող երեխաների կրթություն կազմակերպման օժանդակող միջոցառումներ188,229,100 2019-01-29
2019-12-31
 
Կրթության և գիտության նախարարություն«Հանրապետական թիվ 2 հատուկ կրթահամալիր» ՊՈԱԿՆախնական մասնագիտական (արհեստագործական)կրթություն ստացող ուսանողների կրթաթոշակ2,511,000 2019-01-30
2019-12-31
 
Կրթության և գիտության նախարարություն«Հանրապետական թիվ 2 հատուկ կրթահամալիր» ՊՈԱԿՆախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթության գծով ուսանողական նպաստների տրամադրում14,785,000 2019-01-30
2019-12-25
 
Կրթության և գիտության նախարարություն«Հրազդանի արհեստագործական ուսումնարան» ՊՈԱԿՆՄԿՈՒ հաստատություններում համապատասխան մասնագետով համալրված մասնագիտական կողմնորոշման և կարիերայի ուղղորդման կենտրոնների ստեղծում972,000 2019-02-04
2019-12-25
 
Կրթության և գիտության նախարարություն«Հրազդանի արհեստագործական ուսումնարան» ՊՈԱԿՆախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթություն ստացող ուսանողների կրթաթոշակ5,240,000 2019-01-30
2019-12-31
 
Կրթության և գիտության նախարարություն«Հրազդանի արհեստագործական ուսումնարան» ՊՈԱԿՆախնական մասնագիտական (արհեստագործական)կրթություն գծով ուսանողական նպաստների տրամադրում43,723,000 2019-01-30
2019-12-31
 
Կրթության և գիտության նախարարություն«Հրազդանի արհեստագործական ուսումնարան» ՊՈԱԿՆախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթության գծով ուսանողական նպաստների տրամադրում43,723,000 2019-01-30
2019-12-25
 
Կրթության և գիտության նախարարություն«Հրազդանի պետական բժշկական քոլեջ» ՊՈԱԿՆՄԿՈՒ հաստատություններում համապատասխան մանագետով համալրված մասնագիտական կողմնորոշման և կարիերայի ուղղորդման կենտրոնների ստեղծում972,000 2019-02-04
2019-12-25
 
Կրթության և գիտության նախարարություն«Հրազդանի պետական բժշկական քոլեջ» ՊՈԱԿՄիջին մասնագիտական կրթություն ստացող ուսանողներին կրթաթոշակի տրամադրում1,482,000 2019-01-30
2019-12-25
 
Կրթության և գիտության նախարարություն«Հրազդանի պետական բժշկական քոլեջ» ՊՈԱԿՄիջին մասնագիտական կրթության գծով ուսանողական նպաստների տրամադրում15,432,000 2019-01-30
2019-12-25
 
Կրթության և գիտության նախարարություն«Հրաձգություն հանրապետական մարզադպրոց» ՊՈԱԿԱրտադպրոցական դաստիարակություն37,786,300 2019-02-04
2019-12-31
 
Կրթության և գիտության նախարարություն«Մանկապատանեկան հանրապետական կենտրոն» ՊՈԱԿԱրտադպրոցական դաստիարակություն60,535,500 2019-02-04
2019-12-31
 
Կրթության և գիտության նախարարություն«Մասիսի պետական գյուղատնտեսական քոլեջ» ՊՈԱԿՆՄԿՈՒ հաստատություններում համապատասխան մանագետով համալրված մասնագիտական կողմնորոշման և կարիերայի ուղղորդման կենտրոնների ստեղծում972,000 2019-02-04
2019-12-25
 
Կրթության և գիտության նախարարություն«Մասիսի պետական գյուղատնտեսական քոլեջ» ՊՈԱԿՆախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթության գծով ուսանողական նպաստների տրամադրում14,214,000 2019-01-30
2019-12-25
 
Կրթության և գիտության նախարարություն«Մասիսի պետական գյուղատնտեսական քոլեջ» ՊՈԱԿՆախնական մասնագիտական (արհեստագործական)կրթություն ստացող ուսանողների կրթաթոշակ3,459,000 2019-01-30
2019-12-31