ՊՈԱԿ-ների ֆինանսավորում

   

   
Պետ. մարմինԱնվանումՊայմանագրի առարկանԳումարը (դրամ)Պայմանագրի ժամկետըՊայմանագիրԸնդ./հանձ. ակտեր
Կրթության և գիտության նախարարություն«Տավուշի տարածաշրջանային պետական քոլեջ» ՊՈԱԿՄիջին մասնագիտական կրթության գծով ուսանողական նպաստների տրամադրում65,489,000 2019-01-30
2019-12-25
 
Կրթության և գիտության նախարարություն«Տեխնիկական մոդելավորման հանրապետական կենտրոն» ՊՈԱԿԱրտադպրոցական դաստիարակություն24,867,500 2019-02-04
2019-12-31
 
Կրթության և գիտության նախարարություն«Տեխնիկական ստեղծագործության հանրապետական կենտրոն» ՊՈԱԿԱրտադպրոցական դաստիարակություն31,049,600 2019-02-04
2019-12-31
 
Կրթության և գիտության նախարարություն«Քաջարանի արհեստագործական ուսումնարան» ՊՈԱկՆՄԿՈՒ հաստատություններում համապատասխան մասնագետով համալրված մասնագիտական կողմնորոշման և կարիերայի ուղղորդման կենտրոնների ստեղծում972,000 2019-02-04
2019-12-25
 
Կրթության և գիտության նախարարություն«Քաջարանի արհեստագործական ուսումնարան» ՊՈԱկՆախնական մասնագիտական (արհեստագործական)կրթություն ստացող ուսանողների կրթաթոշակ2,120,000 2019-01-30
2019-12-31
 
Կրթության և գիտության նախարարություն«Քաջարանի արհեստագործական ուսումնարան» ՊՈԱկՆախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթության գծով ուսանողական նպաստների տրամադրում36,032,000 2019-01-30
2019-12-25
 
ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա««Հայկենսատեխնոլոգիա» գիտաարտադրական կենտրոն» ՊՈԱԿ Մանրէների ազգային հավաքածուի՝ գենաֆոնդի պահպանում17,020,300 2019-01-30
2019-12-31
 
ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա««Հայկենսատեխնոլոգիա» գիտաարտադրական կենտրոն» ՊՈԱԿ Հիմնարար և կիրառական հետազոտություններ կենսատեխնոլոգիայի և մանրէաբանության բնագավառներում299,677,300 2019-01-30
2019-12-31
 
ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա«Ա. Նազարյանի անվան երկրաֆիզիկայի և ինժեներային սեյսմաբանության ինստիտուտ» ՊՈԱԿՀայաստանի տարածքի խորքային կառուցվածքի, սեյսմիկակականության, սեյսմիկ վտանգի գնահատման, հանքայինռեսուրսների որոնման երկրաֆիզիկական մեթոդների ու սարքերի, երկրաբնապահպանական խնդիրների, շենքերի և կառուցվածքների վրա սեյսմիկ ազդեցությունների ուսումնասիրման մեթոդների մշակում և կատարելագործում108,200,900 2019-01-30
2019-12-31
 
ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա«Ակադեմիկոս Լ. Ա. Օրբելու անվան ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտ» ՊՈԱԿՆյարդային համակարգի ինտեգրատիվ,պլաստիկական հատկությունները և վեգետատիվ ֆունկցիաների կենտրոնական կարգավորման մեխանիզմների ուսումնասիրությունը144,699,000 2019-01-30
2019-12-31
 
ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա«Բյուրականի աստղադիտարան» ՊՈԱԿԱնկայուն երևույթների դերը տիեզերական օբյեկտների էվոլյուցիայում257,485,100 2019-01-30
2019-12-31
 
ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա«Բուսաբանության ինստիտուտ» ՊՈԱԿԵնթակառուցվածքի պահպանում ու զարգացում137,422,400 2019-01-30
2019-12-31
 
ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա«Գ. Ս. Դավթյանի անվան հիդրոպոնիկայի պրոբլեմների ինստիտուտ» ՊՈԱԿԵնթակառուցվածքի պահպանում ու զարգացում63,586,700 2019-01-30
2019-12-31
 
ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա«Երկրաբանական գիտությունների ինստիտուտ» ՊՈԱԿԼիթոսֆերայի ձևավոևման, օգտակար հանածոների առաջացման, տեղաբաշխման և որոնման առանձնահատկությունները․ երկրաբանական վտանգավոր երևույթների և պրոցեսների գնահատումը196,031,800 2019-01-30
2019-12-31
 
ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա«Էկոլոգանոոսֆերային հետազոտությունների կենտրոն» ՊՈԱԿՇրջակա միջավայրի երկրաբնապահպանական հետազոտություններ113,731,700 2019-01-30
2019-12-31