ՊՈԱԿ-ների ֆինանսավորում

   

   
Պետ. մարմինԱնվանումՊայմանագրի առարկանԳումարը (դրամ)Պայմանագրի ժամկետըՊայմանագիրԸնդ./հանձ. ակտեր
Բնապահպանության նախարարություն«Արգելոցապարկային համալիր» ՊՈԱԿԱրգելոցապարկային համալիրի ԲՀՊ տարածքների պահպանության, գիտական ուսումնասիրությունների, անտառտնտեսական աշխատանքների կատարում140,288,000 2019-02-14
2019-12-31
 
Բնապահպանության նախարարություն«Հայաստանի բնության պետական թանգարան» ՊՈԱԿԲնագիտական նմուշների պահպանություն և ցուցադրություն48,328,800 2019-02-14
2019-12-30
 
Բնապահպանության նախարարություն«Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿՇրջակա միջավայրի մոնիթորինգ և տեղեկատվության ապահովում226,949,800 2019-02-14
2019-12-30
 
Բնապահպանության նախարարություն«Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննական կենտրոն» ՊՈԱԿՇրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության իրականացում45,250,400 2019-02-14
2019-12-31
 
Գեղարքունիքի մարզ, մարզկենտրոնը` Գավառ, Գեղարքունիքի մարզպետարան«Գեղարքունիքի երկրագիտական թանգարան» ՊՈԱԿԹանգարանային ծառայությունների և ցուցահանդեսների կազմակերպում19,909,400 2019-01-15
2019-12-25
 
Գեղարքունիքի մարզ, մարզկենտրոնը` Գավառ, Գեղարքունիքի մարզպետարան«Գեղարքունիքի մարզային մարզադպրոց» ՊՈԱԿՀանրակրթական ուսուցման շրջանակներում արտադպրոցական կրթության ուսուցում13,841,500 2019-01-11
2019-12-30
 
Գեղարքունիքի մարզ, մարզկենտրոնը` Գավառ, Գեղարքունիքի մարզպետարան«ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Լ.Քալանթարի անվ. դրամատիկական թատրոն» ՊՈԱԿԹատերական ներկայացումների իրականացում56,542,300 2019-01-16
2019-12-25
 
Գյուղատնտեսության նախարարություն«Ագրոքիմիական ծառայություն» ՊՈԱԿՀողերի ագրոքիմիական հետազոտության և բերրիության բարձրացման միջոցառումներ79,354,600 2019-02-18
2019-12-31
 
Գյուղատնտեսության նախարարություն«Անասնաբուժասանիտարիայի և բուսասանիտարիայի ծառայությունների կենտրոն» ՊՈԱԿԳյուղատնտեսական կենդանիների պատվաստում907,255,844 2019-02-01
2019-12-31
 
Գյուղատնտեսության նախարարություն«Անասնաբուժասանիտարիայի և բուսասանիտարիայի ծառայությունների կենտրոն» ՊՈԱԿԱնասնաբուժական ծառայություններ68,604,700 2019-02-01
2019-12-31
 
Գյուղատնտեսության նախարարություն«Անասնաբուժասանիտարիայի և բուսասանիտարիայի ծառայությունների կենտրոն» ՊՈԱԿԲուսաբուծության խթանում և բույսերի պաշտպանություն112,443,000 2019-02-01
2019-12-31
 
Գյուղատնտեսության նախարարություն«Սերմերի գործակալություն» ՊՈԱԿՍերմերի որակի ստուգման և պետական սորտափորձարկման միջոցառումների իրականացում47,076,700 2019-01-30
2019-12-31
 
Էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն«Հանրապետական երկրաբանական ֆոնդ» ՊՈԱԿԸնդերքի ուսումնասիրության, օգտագործման և պահպանման ծառայությունների իրականացում16,925,300 2019-02-11
2019-12-31
 
Լոռու մարզ, մարզկենտրոնը` Վանաձոր, Լոռու մարզպետարան«Լոռի-Փամբակի երկրագիտական թանգարան» ՊՈԱԿԹանգարանային և ցուցահանդեսների կազմակերպման ծառայությունների մատուցում18,121,600 2019-02-06
2019-12-30
 
Կոտայքի մարզ, մարզկենտրոնը` Հրազդան, Կոտայքի մարզպետարան«Կոտայքի մշակույթի կենտրոն»ՊՈԱԿՊետական չափորոշիչներին համապատասխան սովորողների ուսուցման իրականացում2,318,600 2019-01-29
2019-12-31