ՊՈԱԿ-ների ֆինանսավորում

   

   
Պետ. մարմինԱնվանումՊայմանագրի առարկանԳումարը (դրամ)Պայմանագրի ժամկետըՊայմանագիրԸնդ./հանձ. ակտեր
Կրթության և գիտության նախարարություն««Ընտանիք» մանկապատանեկան ստեղծագործության կենտրոն» ՊՈԱԿԱրտադպրոցական դաստիարակություն81,092,600 2019-02-04
2019-12-31
 
Կրթության և գիտության նախարարություն«Աբովյանի թիվ 1 արհեստագործական պետական ուսումնարան» ՊՈԱԿՆՄԿՈՒ հաստատություններում համապատասխան մանագետով համալրված մասնագիտական կողմնորոշման և կարիերայի ուղղորդման կենտրոնների ստեղծում972,000 2019-02-04
2019-12-25
 
Կրթության և գիտության նախարարություն«Աբովյանի թիվ 1 արհեստագործական պետական ուսումնարան» ՊՈԱԿՆախնական մասնագիտական (արհեստագործական)կրթություն ստացող ուսանողների կրթաթոշակ5,077,000 2019-01-30
2019-12-31
 
Կրթության և գիտության նախարարություն«Աբովյանի թիվ 1 արհեստագործական պետական ուսումնարան» ՊՈԱԿՆախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթության գծով ուսանողական նպաստների տրամադրում41,846,000 2019-01-30
2019-12-25
 
Կրթության և գիտության նախարարություն«Աբովյանի պետական էներգետիկական քոլեջ» ՊՈԱԿՆՄԿՈՒ հաստատություններում համապատասխան մասնագետով համալրված մասնագիտական կողմնորոշման և կարիերայի ուղղորդման կենտրոնների ստեղծում972,000 2019-02-04
2019-12-25
 
Կրթության և գիտության նախարարություն«Աբովյանի պետական էներգետիկական քոլեջ» ՊՈԱԿՄիջին մասնագիտական կրթություն ստացող ուսանողներին կրթաթոշակի տրամադրում5,016,000 2019-01-30
2019-12-25
 
Կրթության և գիտության նախարարություն«Աբովյանի պետական էներգետիկական քոլեջ» ՊՈԱԿՄիջին մասնագիտական կրթության գծով ուսանողական նպաստների տրամադրում68,484,000 2019-01-30
2019-12-25
 
Կրթության և գիտության նախարարություն«Աբովյանի պետական քոլեջ» ՊՈԱԿ ՆՄԿՈՒ հաստատություններում համապատասխան մասնագետով համալրված մասնագիտական կողմնորոշման և կարիերայի ուղղորդման կենտրոնների ստեղծում972,000 2019-02-04
2019-12-25
 
Կրթության և գիտության նախարարություն«Աբովյանի պետական քոլեջ» ՊՈԱԿ Միջին մասնագիտական կրթություն ստացող ուսանողներին կրթաթոշակի տրամադրում12,654,000 2019-01-30
2019-12-25
 
Կրթության և գիտության նախարարություն«Աբովյանի պետական քոլեջ» ՊՈԱԿ Միջին մասնագիտական կրթության գծով ուսանողական նպաստների տրամադրում98,827,000 2019-01-30
2019-12-25
 
Կրթության և գիտության նախարարություն«Ալավերդու արհեստագործական ուսումնարան» ՊՈԱԿՆՄԿՈՒ հաստատություններում համապատասխան մասնագետով համալրված մասնագիտական կողմնորոշման և կարիերայի ուղղորդման կենտրոնների ստեղծում972,000 2019-02-04
2019-12-25
 
Կրթության և գիտության նախարարություն«Ալավերդու արհեստագործական ուսումնարան» ՊՈԱԿՆախնական մասնագիտական (արհեստագործական)կրթություն ստացող ուսանողների կրթաթոշակ7,667,000 2019-01-30
2019-12-31
 
Կրթության և գիտության նախարարություն«Ալավերդու արհեստագործական ուսումնարան» ՊՈԱԿՆախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթության գծով ուսանողական նպաստների տրամադրում75,030,000 2019-01-30
2019-12-25
 
Կրթության և գիտության նախարարություն«Ալավերդու պետական քոլեջ» ՊՈԱԿՆՄԿՈՒ հաստատություններում համապատասխան մասնագետով համալրված մասնագիտական կողմնորոշման և կարիերայի ուղղորդման կենտրոնների ստեղծում972,000 2019-02-04
2019-12-25
 
Կրթության և գիտության նախարարություն«Ալավերդու պետական քոլեջ» ՊՈԱԿՄիջին մասնագիտական կրթություն ստացող ուսանողներին կրթաթոշակի տրամադրում4,047,000 2019-01-30
2019-12-25