Կառավարության նիստի օրակարգ

29 Դեկտեմբերի, 2015

1. Հարցը հանված է
2. «Մշակութային արժեքների արտահանման և ներմուծման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» և «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների նախագծերի մասին
Հասմիկ Պողոսյան
3. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2004 թվականի ապրիլի 29-ի N 1008-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին
Վարդան Եղիազարյան
4. «Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու անձնագրի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եզրակացության նախագծի մասին
Վարդան Եղիազարյան
5. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Ռուսաստանի Դաշնության կառավարության միջև Հայաստանի Հանրապետության բնական գազի, նավթամթերքների և չմշակված բնական ալմաստների առաքման ոլորտում համագործակցության մասին 2013 թվականի դեկտեմբերի 2-ի համաձայնագրում փոփոխություններ կատարելու մասին արձանագրության կնքման առաջարկությանը համաձայնություն տալու մասին
Երվանդ Զախարյան
6. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2013 թվականի սեպտեմբերի 5-ի N 968-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին
Գագիկ Խաչատրյան
7. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի հուլիսի 3-ի N 737-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին
Արտեմ Ասատրյան
8. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 24-ի նիստի N 56 արձանագրության 39-րդ կետը ուժը կորցրած ճանաչելու մասին
Արմեն Երիցյան
9. «Երևանի պետական ֆինանսատնտեսագիտական քոլեջ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը վերակազմակերպելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2005 թվականի հոկտեմբերի 6-ի N 1718-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին
Արմեն Աշոտյան
10. Ավիատոմսերի ձեռքբերման մասին
Վարդան Եղիազարյան
11. Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական ծառայության բարեփոխումների իրականացման ռազմավարությանը և միջոցառումների ծրագրին հավանություն տալու մասին
Մանվել Բադալյան
12. Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովին գումար հատկացնելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 1515-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին
Գագիկ Խաչատրյան
13. Մինչև երկու տարեկան երեխայի խնամքի նպաստ նշանակելու և վճարելու կարգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի հունվարի 30-ի N 145-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին
Արտեմ Ասատրյան
14. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի մարտի 6-ի N 275-Ն որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին
Արտեմ Ասատրյան

Լրացուցիչ

15. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2013 թվականի դեկտեմբերի 5-ի N 1364-Ն որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին
Գագիկ Խաչատրյան
16. Գ Ա Ղ Տ Ն Ի
Գագիկ Խաչատրյան