Կառավարության նիստի օրակարգ

14 Հունվարի, 2016

1. Հայաստանյայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցուն սեփականության իրավունքով անհատույց հողամաս տրամադրելու մասին
Արմեն Երիցյան
2. Սահմանամերձ համայնքներին տրվող սոցիալական աջակցության նպատակով փոխհատուցման ենթակա ծավալները և փոխհատուցման կարգը հաստատելու մասին
Արմեն Երիցյան
3. Հրանտ Ղարիբյանին պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչից տարկետում տալու մասին
Մանուկ Մկրտչյան
4. Գոռ Աղբալյանին պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչից տարկետում տալու մասին
Գաբրիել Ղազարյան
5. Հարցը հանված է
6. Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի ներդրումային ծրագրի-ծրագիր 3 Լանջիկ-Գյումրի ճանապարհահատվածի հողերի օտարման և տարաբնակեցման ծրագիրը հաստատելու մասին
Գագիկ Բեգլարյան
7. Ապրանքների հայտարարագրման ժամանակ մաքսային մարմնի կողմից ապրանքների դասակարգման վերաբերյալ անհամաձայնության դեպքում հայտարարատուի կողմից մաքսային մարմին ներկայացվող` ապրանքների դասակարգմանն առնչվող լրացուցիչ տեղեկությունների ցանկը սահմանելու մասին
Պավել Սաֆարյան
8. Ռադիոակտիվ նյութերի և ռադիոակտիվ նյութեր պարունակող սարքերի ֆիզիկական պաշտպանության կանոնները հաստատելու մասին
Աշոտ Մարտիրոսյան
9. Գ Ա Ղ Տ Ն Ի
Դավիթ Հարությունյան
10. «Քաղաքացիական պաշտպանության ստորաբաժանումների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին», «Զենքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն և լրացումներ կատարելու մասին», «Քաղաքացիական պաշտպանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին», «Ռազմական դրության իրավական ռեժիմի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին», «Պաշտպանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին», «Փրկարար ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին», «Հիդրոօդերևութաբանական գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների նախագծերի մասին
Արմեն Երիցյան
11. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Տաթևի, Տավուշի մարզի Դիլիջանի, Լոռու մարզի Թումանյանի համայնքներում համայնքների ղեկավարների լիազորությունները վաղաժամկետ դադարեցնելու, համայնքների ղեկավարների և ավագանիների անդամների ընտրություններ նշանակելու, անցկացնելու և ընտրությունների նախապատրաստման ու անցկացման ծախսերը ֆինանսավորելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին
Արմեն Երիցյան
12. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի փետրվարի 6-ի N 150-Ն և 2015 թվականի փետրվարի 5-ի N 96-Ն որոշումներում փոփոխություններ կատարելու մասին
Սերգո Կարապետյան
13. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի հունվարի 15-ի N 30-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին
Կարեն Ճշմարիտյան
14. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի հուլիսի 30-ի N 839-Ա որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին
Դավիթ Հարությունյան
15. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի գործունեության միջոցառումների ծրագիրը և գերակա խնդիրները հաստատելու մասին
Դավիթ Հարությունյան
16. Հայաստանի Հանրապետության 2016 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին
Նարեկ Սարգսյան
17. 2016 թվականի ընտանեկան նպաստի, սոցիալական նպաստի, հրատապ օգնության և մինչև երկու տարեկան երեխայի խնամքի նպաստի չափերը սահմանելու մասին
Արտեմ Ասատրյան
18. Գնման ընթացակարգը չկայացած հայտարարելու թույլտվություն տալու և գնման գործընթաց կազմակերպելու մասին
Սերգո Կարապետյան
19. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի հոկտեմբերի 30-ի N 1276-Ա որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին
Արման Սահակյան
20. Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչության «Երևան քաղաքի Կառավարական N 2 մասնաշենքի հասցեում գտնվող շենքի բաղադրիչը համարվող տարածքները սեփականատերերից ձեռքբերում և Երևան քաղաքի Կառավարական N 2 շենքի սեփականատեր «Տանգո» փակ բաժնետիրական ընկերության օտարման գործարքների վճարահաշվարկային գործառնությունների իրականացում» ծրագրի արտաբյուջետային հաշվի միջոցների ծախսման 2016 թվականի նախահաշիվը հաստատելու, Հայաստանի Հանրապետության 2016 թվականի պետական բյուջեում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին
Արման Սահակյան