Կառավարության նիստի օրակարգ

20 Հունվարի, 2016

1. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմին արտաբյուջետային հաշիվ բացելու թույլտվություն տալու, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմի «Հանքաարդյունաբերության ոլորտի թափանցիկության բարելավում» դրամաշնորհային ծրագրի արտաբյուջետային հաշվի միջոցների ծախսման 2016 թվականի նախահաշիվը հաստատելու, Հայաստանի Հանրապետության 2016 թվականի պետական բյուջեում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին
Դավիթ Հարությունյան
2. Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեի ծառայողի կենսաթոշակը նշանակելու կարգը սահմանելու մասին
Արտեմ Ասատրյան
3. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2009 թվականի հուլիսի 23-ի N 907-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին
Արմեն Երիցյան
4. Որդեգրման մասին
Արփինե Հովհաննիսյան
5. Որդեգրման մասին
Արփինե Հովհաննիսյան
6. Որդեգրման մասին
Արփինե Հովհաննիսյան
7. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի փետրվարի 13-ի N 265-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին
Արթուր Առաքելյան
8. «Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց» փակ բաժնետիրական ընկերությանը հողամասեր օտարելու մասին
Արթուր Առաքելյան
9. Հայաստանի Հանրապետության սահմանով արտահանվող ապրանքների մաքսային արժեքի որոշման բացատրական նշումները սահմանելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի դեկտեմբերի 5-ի N 2170-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին
Պավել Սաֆարյան
10. Մաքսային տարածքից դուրս ապրանքների վերամշակման արդյունքների` համարժեք օտարերկրյա ապրանքներով փոխարինման կարգը սահմանելու մասին
Պավել Սաֆարյան
11. Մաքսային փորձաքննության համար մասնագետների և փորձագետների ծառայությունների դիմաց Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի միջոցներից վարձատրության իրականացման կարգը սահմանելու մասին
Պավել Սաֆարյան
12. Գ Ա Ղ Տ Ն Ի
Արա Նազարյան
13. Գ Ա Ղ Տ Ն Ի
Պավել Սաֆարյան
14. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի հոկտեմբերի 31-ի N 1904-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին
Դավիթ Հարությունյան
15. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի մայիսի 5-ի N 670-Ն որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին
Արտեմ Ասատրյան
16. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի մարտի 6-ի N 275-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին
Արտեմ Ասատրյան
17. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի հոկտեմբերի 8-ի N 1179-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին
Արտեմ Ասատրյան
18. Հայաստանի Հանրապետության 2016 թվականի պետական բյուջեով նախատեսված միջոցների շրջանակներում պետության կողմից Երևանի քաղաքապետին, Գյումրիի, Վանաձորի, Արարատի և Ջերմուկի քաղաքային համայնքների ղեկավարներին պատվիրակված լիազորությունների իրականացման նպատակով Երևանի քաղաքապետարանի, Գյումրիի, Վանաձորի, Արարատի և Ջերմուկի քաղաքային համայնքների աշխատակազմերի սոցիալական աջակցության տարածքային բաժինների գործունեության կազմակերպման ծախսերի տարեկան նորմատիվները սահմանելու մասին
Արտեմ Ասատրյան
19. 2016 թվականի Հայաuտանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության հատուկ ծառայողների վերապատրաuտման և հատուկ ուսուցման դասընթացների իրականացման համար «Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավաբանական ինստիտուտ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը պետության կողմից դրամաշնորհի ձևով հատկացված գումարի շրջանակներում վերապատրաստում և հատուկ ուսուցում անցնող հատուկ ծառայողների թվաքանակը և ակադեմիական ժամերի արժեքը սահմանելու մասին
Արփինե Հովհաննիսյան
20. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության «Գործադիր իշխանության, պետական կառավարման հանրապետական և տարածքային կառավարման մարմինների պահպանում արտաբյուջետային միջոցների հաշվին» ծրագրի արտաբյուջետային հաշվի միջոցների ծախսման 2016 թվականի նախահաշիվը հաստատելու, Հայաստանի Հանրապետության 2016 թվականի պետական բյուջեում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին
Արփինե Հովհաննիսյան
21. Գերակա ոլորտում իրականացվող ներդրումային ծրագրի շրջանակներում ներմուծվող տեխնոլոգիական սարքավորումները, դրանց բաղկացուցիչ ու համալրող մասերը, հումքը և նյութերը ներմուծման մաքսատուրքից ազատման արտոնությունից օգտվելու համար «Լիկվոր» փակ բաժնետիրական ընկերության կողմից ներկայացված հայտը բավարարելու մասին
Կարեն Ճշմարիտյան
22. Պետական աջակցություն Հայաստանի Հանրապետության արտահանմանն ուղղված արդյունաբերական քաղաքականության ռազմավարությամբ նախատեսված միջոցառումների իրականացման 2016 թվականի ծրագիրը և միջոցառումների ցանկը հաստատելու մասին
Կարեն Ճշմարիտյան
23. Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի խթանման ծառայությունների 2016 թվականի ծրագիրը և ծրագրի կատարումն ապահովող միջոցառումների իրականացման ժամանակացույցը հաստատելու մասին
Կարեն Ճշմարիտյան
24. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 10-ի N 1501-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին
Նարեկ Սարգսյան
25. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2008 թվականի հոկտեմբերի 30-ի N 1330-Ն և 2013 թվականի օգոստոսի 1-ի N 891-Ն որոշումներում փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին
Պավել Սաֆարյան
26. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2013 թվականի հոկտեմբերի 23-ի N 1177-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին
Պավել Սաֆարյան
27. Հայաստանի Հանրապետության 2016 թվականի պետական բյուջեից գումար հատկացնելու, Հայաստանի Հանրապետության 2016 թվականի պետական բյուջեում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին
Պավել Սաֆարյան
28. Գ Ա Ղ Տ Ն Ի
Արա Նազարյան
29. Գ Ա Ղ Տ Ն Ի
Արա Նազարյան
30. Գ Ա Ղ Տ Ն Ի
Արա Նազարյան
31. Գ Ա Ղ Տ Ն Ի
Հասմիկ Պողոսյան
32. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի նոյեմբերի 5-ի նիստի N 49 արձանագրության 21-րդ կետով հավանության արժանացած արձանագրային որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին
Արամ Հարությունյան
33. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի հոկտեմբերի 17-ի N 1678-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին
Արամ Հարությունյան