Կառավարության նիստի օրակարգ

04 Փետրվարի, 2016

1. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի սեպտեմբերի 10-ի N 1069-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին
Արտեմ Ասատրյան
2. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի ապրիլի 10-ի նիստի N 14 արձանագրության 44-րդ կետով հավանության արժանացած արձանագրային որոշման N 2 հավելվածի մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին
Արտեմ Ասատրյան
3. Առավել տարածված ոչ վարակիչ հիվանդությունների դեմ պայքարի 2016-2020 թվականների ծրագրին հավանություն տալու մասին
Արմեն Մուրադյան
4. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2009 թվականի ապրիլի 2-ի N 351-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին
Արփինե Հովհաննիսյան
5. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի օգոստոսի 3-ի N 1543-Ն որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություն կատարելու մասին
Արփինե Հովհաննիսյան
6. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2007 թվականի հունիսի 6-ի N 731-Ն որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին
Արփինե Հովհաննիսյան
7. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2008 թվականի հունիսի 5-ի N 574-Ն որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին
Արփինե Հովհաննիսյան
8. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2008 թվականի մայիսի 22-ի N 595-Ն որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին
Արփինե Հովհաննիսյան
9. Քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման ծառայության գործունեության կազմակերպման բնագավառում պետության կողմից համայնքի ղեկավարին պատվիրակված լիազորությունների իրականացման 2016 թվականի ծախսերի կատարման նորմատիվները սահմանելու մասին
Արփինե Հովհաննիսյան
10. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Հաղպատի գյուղական համայնքի վարչական տարածքում գտնվող՝ պետական սեփականություն համարվող անշարժ գույքի մասնավորեցումից ստացված միջոցների տնօրինման ծրագրին համաձայնություն տալու մասին
Արմեն Երիցյան
11. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Ճապոնիայի կառավարության միջև հայտագրերի փոխանակման ձևով կնքվող դրամաշնորհի համաձայնագրի կնքման առաջարկությանը համաձայնություն տալու մասին
Արմեն Երիցյան
12. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի նոյեմբերի 5-ի N 1271-Ա որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին
Կարեն Ճշմարիտյան
13. Ռաֆայել Մելքոնյանին պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչից տարկետում տալու մասին
Արմեն Աշոտյան
15. Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության կողմից Հայաստանի Հանրապետության 2016 թվականի պետական բյուջեով նախատեսված հատկացումների հաշվին վարկային քարտային հաշիվներով շրջանառվող միջոցների չափաքանակները հաստատելու մասին
Սեյրան Օհանյան
16. «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Չեռնոգորիայի կառավարության միջև եկամուտների և գույքի կրկնակի հարկումը բացառելու և հարկումից խուսափելը կանխելու մասին» համաձայնագրի կնքման առաջարկությանը համաձայնություն տալու մասին
Գագիկ Խաչատրյան
17. Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական դատարանի, Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի, Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի, Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության և Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարության կողմից Հայաստանի Հանրապետության 2016 թվականի պետական բյուջեով նախատեսված հատկացումների հաշվին վարկային քարտային հաշիվներով շրջանառվող միջոցների և կանխիկ ձևով կատարվող ծախսերի չափաքանակները հաստատելու մասին
Գագիկ Խաչատրյան
18. 2011 թվականի հուլիսի 28-ին կնքված թիվ ԱՇՁԲ-10/53 պայմանագրում փոփոխություններ կատարելու վերաբերյալ համաձայնագրին հավանություն տալու մասին
Վարդան Եղիազարյան
19. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի հունվարի 12-ի N 73-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին
Վարդան Եղիազարյան
20. Պետական գույքն օտարելու մասին
Արման Սահակյան
21. «Հեռուստատեսության և ռադիոյի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եզրակացության նախագծի մասին
Արփինե Հովհաննիսյան
22. «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Ռուսաստանի Դաշնության կառավարության միջև հայ-ռուսական մարդասիրական արձագանքման կենտրոնի կեցության, անձեռնմխելիությունների և արտոնությունների պայմանների մասին» համաձայնագրի կնքման առաջարկությանը համաձայնություն տալու մասին
Արմեն Երիցյան
23. «Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը «Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան» հիմնադրամի վերակազմավորելու և գույք տրամադրելու մասին
Արմեն Աշոտյան
24. Հայաստանի Հանրապետությունում գազային էլեկտրակայան կառուցելու և շահագործելու վերաբերյալ փոխըմբռնման հուշագրին հավանություն տալու մասին
Երվանդ Զախարյան
25. Գ Ա Ղ Տ Ն Ի
Արթուր Պողոսյան
26. «Հրատարակչական, տեղեկատվական և տպագրական ծառայություններ» ծրագրով 2016 թվականին նախատեսված հատկացումների բաշխման մասին
Արփինե Հովհաննիսյան
27. Դեպի ծով ելք չունեցող զարգացող երկրների վերաբերյալ Վիեննայի 2014-2024 թվականների գործողությունների ծրագրով նախատեսված միջոցառումների իրականացման Հայաստանի Հանրապետության ազգային ծրագրին և ազգային ծրագրից ու դրա նպատակներից բխող այլ միջոցառումների իրագործման ժամանակացույցին հավանություն տալու մասին
Էդվարդ Նալբանդյան
28. «ՀՐԱԶԴԱՆ-ՑԵՄԵՆՏ» փակ բաժնետիրական ընկերությանը հարկային և պարտադիր սոցիալական ապահովագրության վճարների գծով արտոնություններ տալու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի մասին
Կարեն Ճշմարիտյան
29. «ՍԱՄՏ ՀՈԼԴԻՆԳ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը «Մերիդիան» ազատ տնտեսական գոտու շահագործողի թույլտվություն տրամադրելու մասին
Կարեն Ճշմարիտյան
30. Հարցը հանված է
31. Հարցը հանված է
32. Պետական գույքը մասնավորեցնելու մասին
Արման Սահակյան
33. Գույքի նվիրատվությունն ընդունելու և գույք նվիրաբերելու մասին
Արման Սահակյան
34. Հայաստանի Հանրապետությունում 2016 թվականի գարնանացան գարու, առվույտի և կորնգանի արտադրության զարգացման ծրագիրը հաստատելու և ֆինանսական միջոցների օգտագործումը թույլատրելու մասին
Սերգո Կարապետյան
35. Գ Ա Ղ Տ Ն Ի
Գագիկ Խաչատրյան
36. Գ Ա Ղ Տ Ն Ի
Գագիկ Խաչատրյան
37. Գույքի նվիրատվությունն ընդունելու և գույք նվիրաբերելու մասին
Արման Սահակյան