Կառավարության նիստի օրակարգ

17 Մարտի, 2016

1. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմի «Օժանդակություն Հայաստանի հակակոռուպցիոն ռազմավարության իրականացմանը» դրամաշնորհային ծրագրի արտաբյուջետային հաշվի միջոցների ծախսման 2016 թվականի նախահաշիվը հաստատելու, Հայաստանի Հանրապետության 2016 թվականի պետական բյուջեում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին
Դավիթ Հարությունյան
2. «Հայաստանի Հանրապետության 2016 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով ազգային փոքրամասնությունների հասարակական կազմակերպություններին պետական աջակցության նպատակով նախատեսված հատկացումները բաշխելու մասին
Դավիթ Հարությունյան
3. Հարցը հանված է
4. 2016-2020 թվականների իմունականխարգելման ազգային ծրագրին, Իմունականխարգելման ազգային ծրագրի միջոցառումների ցանկին, Պատվաստումների ազգային օրացույցին, Իմունականխարգելման ազգային ծրագրի ակնկալվող արդյունքներին և պատվաստման կամ կանխարգելման միջազգային վկայականի ձևին հավանություն տալու մասին
Արմեն Մուրադյան
5. «Զբաղվածության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» և «Հայաստանի Հանրապետության քրեակատարողական օրենսգրքում փոփոխություն և լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների նախագծերի փաթեթի մասին
Արփինե Հովհաննիսյան
6. Որդեգրման մասին
Արփինե Հովհաննիսյան
7. «ԲԵԿՈՐ» փակ բաժնետիրական ընկերությանն արդյունաբերական նշանակության պայթուցիկ նյութ և պայթեցման միջոցներ ներմուծելու թույլտվություն տալու մասին
Լևոն Յոլյան
8. Մասնավոր գերեզմանատների շահագործման գործունեություն իրականացնելու համար թույլտվություն ստանալու կարգը սահմանելու մասին
Դավիթ Լոքյան
9. Աղետի գոտու բնակավայրերում երկրաշարժի հետևանքով անօթևան մնացած ընտանիքների բնակարանային խնդիրների լուծման նպատակով պետական աջակցությամբ իրականացված բնակարանային շինարարության ծրագրի շրջանակներում բնակարան (բնակելի տուն) ստացած անձանց հետ նվիրատվության պայմանագրերի կնքման վերջնաժամկետ սահմանելու մասին
Նարեկ Սարգսյան
10. «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Ֆրանսիայի Հանրապետության կառավարության միջև 2008 թվականի մայիսի 27-ին ստորագրված ֆինանսական արձանագրության մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» համաձայնագրի կնքման առաջարկությանը համաձայնություն տալու մասին
Գագիկ Խաչատրյան
11. Հանրային հատվածի կազմակերպությունների հիմնական միջոցների գույքագրման և վերագնահատման մասին
Գագիկ Խաչատրյան
12. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2013 թվականի դեկտեմբերի 5-ի N 1370-Ն և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի փետրվարի 10-ի N 168-Ն որոշումներում փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին
Գագիկ Խաչատրյան
13. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2010 թվականի հունվարի 29-ի N 98-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին
Դավիթ Հարությունյան
14. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2004 թվականի մարտի 4-ի N 318-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին
Արտեմ Ասատրյան
15. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի մայիսի 5-ի N 668-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին
Արտեմ Ասատրյան
16. «Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եզրակացության նախագծի մասին
Արփինե Հովհաննիսյան
17. Գյումրու և Վանաձորի տեխնոլոգիական կենտրոնների գործունեության իրականացման 2016 թվականի ծրագիրը և միջոցառումների ցանկը հաստատելու մասին
Արծվիկ Մինասյան
18. «ՍՊՍ Սիգարոն» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության կողմից «Վերամշակում՝ մաքսային տարածքում» մաքսային ընթացակարգով Հայաստանի Հանրապետություն ներմուծված ապրանքների նկատմամբ կիրառված «Վերամշակում՝ մաքսային տարածքում» մաքսային ընթացակարգի ժամկետի երկարաձգումը թույլատրելու մասին
Արծվիկ Մինասյան
19. Գ Ա Ղ Տ Ն Ի
Սեյրան Օհանյան
20. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի մարտի 6-ի N 275-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին
Արտեմ Ասատրյան
21. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու, Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարության ջրային տնտեսության պետական կոմիտեին գումար հատկացնելու և ըստ ջրօգտագործողների ընկերությունների պետական ֆինանսական աջակցության չափաքանակները հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի փետրվարի 16-ի N 181-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին
Արամ Հարությունյան
22. Աշխատանքային օրը տեղափոխելու մասին
Դավիթ Հարությունյան
23. Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության «Նորք» հոգեբուժական կենտրոն» փակ բաժնետիրական ընկերության կարիքների համար Զիպրեքսա 5 մգ և Զիպրեքսա 10 մգ դեղերի 2016 թվականի գնման գործընթացը կազմակերպելու մասին
Արմեն Մուրադյան
24. Գ Ա Ղ Տ Ն Ի
Վլադիմիր Գասպարյան
25. Հարցը հանված է
26. Հարցը հանված է
27. Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզպետարանին գումար հատկացնելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին
Արմեն Մուրադյան
28. Հայաստանի Հանրապետության 2016 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու և Հայաստանի Հանրապետության 2016 թվականի պետական բյուջեով նախատեսված ֆինանսական միջոցների օգտագործման մասին
Արթուր Առաքելյան
29. Հայաստանի Հանրապետության՝ ի դեմս ֆինանսների նախարարության և Վերականգնման վարկերի բանկի (KfW) միջև 2010 թվականի մայիսի 4-ին կնքված «Համայնքային ենթակառուցվածքներ ծրագիր II, փուլ-2» 30 մլն եվրո արժողությամբ վարկային համաձայնագրի մասհանումների վերջնաժամկետը երկարաձգելու վերաբերյալ» նամակ-փոփոխության նախագծին հավանություն տալու մասին
Գագիկ Խաչատրյան
30. Հարցը հանված է
31. «Հայաստանի Հանրապետության 2016 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու և գույք ամրացնելու մասին
Դավիթ Հարությունյան
32. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2001 թվականի փետրվարի 22-ի N 125 և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի հունվարի 26-ի N 346-Ն որոշումներում լրացումներ կատարելու մասին
Արման Սահակյան