Կառավարության նիստի օրակարգ

31 Մարտի, 2016

1. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի դեկտեմբերի 20-ի N 1676-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին
Արտեմ Ասատրյան
2. Մանուկներին և վաղ տարիքի երեխաներին կրծքով կերակրելը խրախուսելու ազգային ծրագրով նախատեսված մանկական սնուցման, մանկական սննդի և հարակից ապրանքների մասին տեղեկատվական և ուսուցողական նյութերի համաձայնեցման ու լիազորման կարգը սահմանելու մասին
Արմեն Մուրադյան
3. Փոխպատվաստման նպատակով մարդու դոնորական օրգանների և (կամ) հյուսվածքների ներմուծման, արյան և դրա բաղադրամասերի, թմրամիջոցների, հոգեմետ (հոգեներգործուն) նյութերի կամ դրանց պրեկուրսորների ներմուծման ու արտահանման կարգը և դրանց ցանկերը հաստատելու և Հայաuտանի Հանրապետության կառավարության 2007 թվականի ապրիլի 26-ի N 551-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մաuին
Արմեն Մուրադյան
4. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության մի շարք որոշումներում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին
Արփինե Հովհաննիսյան
5. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի սեպտեմբերի 25-ի N 1084-Ն որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին
Արփինե Հովհաննիսյան
6. «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի մասին
Արծվիկ Մինասյան
7. «Եվրասիական տնտեսական միության ապրանքային նշանների, սպասարկման նշանների և ապրանքների ծագման տեղանունների մասին» պայմանագրի կնքման առաջարկությանը համաձայնություն տալու մասին
Արծվիկ Մինասյան
8. Հայաստանի Հանրապետությունում Իրանի հետ սահմանամերձ բնակավայրերի՝ Մեղրիի և Ագարակի համայնքների գազի բաշխման ցանցի կառուցման ծրագրի իրականացման նպատակով իրանական «Սաներջի» ընկերությանը լիցենզավորման ենթակա գործունեություն իրականացնելու թույլտվություն տալու մասին
Լևոն Յոլյան
9. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի մայիսի 4-ի N 587-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին
Գաբրիել Ղազարյան
10. Հարցը հանված է
11. «Ալեքսանդր Թամանյանի թանգարան-ինստիտուտ» և «Ճարտարապետության ազգային թանգարան-ինստիտուտ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունները միացման ձևով վերակազմակերպելու, «Ճարտարապետության ազգային թանգարան-ինստիտուտ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը վերանվանելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի օգոստոսի 15-ի N 1403-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին
Նարեկ Սարգսյան
12. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2001 թվականի հուլիսի 31-ի N 691 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին
Պավել Սաֆարյան
13. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի օգոստոսի 13-ի նիստի N 38 արձանագրության 12-րդ կետով հավանության արժանացած որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություն կատարելու մասին
Պավել Սաֆարյան
14. Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության աշխատակազմի «Թանկարժեք մետաղների և թանկարժեք քարերի պետական գանձարան» գործակալության թանկարժեք մետաղների և թանկարժեք քարերի պետական պահուստների 2015 թվականի համալրման և ծախսման վերաբերյալ հաշվետվության մասին
Պավել Սաֆարյան
15. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի օգոստոսի 7-ի N 884-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին
Պավել Սաֆարյան
16. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի դեկտեմբերի 27-ի N 1672-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին
Վարդան Եղիազարյան
17. «Հայաստանի Հանրապետության անտառային օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» և «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների նախագծերի փաթեթի մասին
Արմեն Եղիազարյան
18. Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարությանը գումար հատկացնելու, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու և «Ռադիուիզոտոպների արտադրության կենտրոն» փակ բաժնետիրական ընկերության կանոնադրական կապիտալն ավելացնելու մասին
Արմեն Մուրադյան
19. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2008 թվականի դեկտեմբերի 4-ի N 1497-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին
Դավիթ Հարությունյան
20. Ռուսաստանի Դաշնությունում Հայաստանի Հանրապետության դեսպանությանը կից Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարության ներկայացուցչի կարգավիճակն ու գործունեության կարգը հաստատելու մասին
Արմեն Երիցյան
21. Հայաստանի Հանրապետության 2016 թվականի պետական բյուջեում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին
Արամայիս Գրիգորյան
22. Հող հատկացնելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի հուլիսի 21-ի N 1151-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին
Արամայիս Գրիգորյան
23. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին
Պավել Սաֆարյան
24. «Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եզրակացության նախագծի մասին
Արփինե Հովհաննիսյան
25. «Պրոբացիայի մասին», «Պրոբացիայի պետական ծառայության մասին» և հարակից օրենքներում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների նախագծերի փաթեթի մասին
Արփինե Հովհաննիսյան
26. Որդեգրման մասին
Արփինե Հովհաննիսյան
27. Որդեգրման մասին
Արփինե Հովհաննիսյան
28. Որդեգրման մասին
Արփինե Հովհաննիսյան
29. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի հուլիսի 17-ի N 779-Ա որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի հոկտեմբերի 29-ի N 1386-Ա որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին
Արման Սահակյան
30. Գ Ա Ղ Տ Ն Ի
Լևոն Յոլյան
31. Արարատյան ջրավազանային տարածքի 2016-2021 թվականների կառավարման պլանը և արդյունավետ կառավարմանն ուղղված առաջնահերթ միջոցառումները հաստատելու մասին
Արամայիս Գրիգորյան
32. Արարատյան ջրավազանային տարածքի կառավարման պլանի 2016-2021 թվականների միջոցառումների ծրագրին հավանություն տալու մասին
Արամայիս Գրիգորյան
33. «Հայաստանի Հանրապետության 2016 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու, Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին
Արամայիս Գրիգորյան
34. Հայաստանի Հանրապետության 2016 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի մարտի 17-ի N 279-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին
Գագիկ Բեգլարյան
35. «Տեսչական մարմինների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» և «Քաղաքացիական ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների նախագծերի փաթեթի մասին
Արծվիկ Մինասյան
36. Հայաստանի Հանրապետության մի շարք օրենքների նախագծերն անհետաձգելի համարելու մասին
Արծվիկ Մինասյան
37. Գույք ամրացնելու, Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչությանը գումար հատկացնելու, Հայաստանի Հանրապետության 2016 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի փետրվարի 11-ի N 127-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին
Արման Սահակյան
38. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ փոփոխություն ու լրացում կատարելու, Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչությանը գումար հատկացնելու մասին
Արման Սահակյան
39. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2008 թվականի սեպտեմբերի 25-ի N 1151-Ա որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին
Արման Սահակյան
40. Գ Ա Ղ Տ Ն Ի
Դավիթ Հարությունյան
41. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզպետարանին գումար հատկացնելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին
Դավիթ Լոքյան
42. «Հայաստանի Հանրապետության 2016 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով նախատեսված տեղական ինքնակառավարման մարմիններին պետական աջակցության նպատակով նախատեսված հատկացումները բաշխելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին
Դավիթ Լոքյան
43. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2005 թվականի փետրվարի 17-ի N 194-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին
Դավիթ Լոքյան

Լրացուցիչ

44. Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքի նախագծին հավանություն տալու մասին
Վաչե Գաբրիելյան