Կառավարության նիստի օրակարգ

21 Ապրիլի, 2016

1. Որդեգրման մասին
Արսեն Մկրտչյան
2. Որդեգրման մասին
Արսեն Մկրտչյան
3. Հողամասը որպես նվիրաբերություն ընդունելու մասին
Սերգո Կարապետյան
4. Հայաստանի Հանրապետության որակի ենթակառուցվածքի բարեփոխման 2016 թվականի ծրագիրը և դրա իրականացման միջոցառումների ժամանակացույցը հաստատելու մասին
Արծվիկ Մինասյան
5. Իրավաբանական անձին ստուգաչափման իրավունքի տրամադրման կարգը սահմանելու մասին
Արծվիկ Մինասյան
6. Հայաստանի Հանրապետության տարածք ներմուծված չափման միջոցների վերաբերյալ մաքսային մարմինների կողմից չափագիտության լիազոր մարմնին տեղեկատվություն տրամադրելու կարգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի հոկտեմբերի 25-ի N 1341-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին
Արծվիկ Մինասյան
7. Հարցը հանված է
8. «Տարրական դասարանների աշակերտներին անվճար դասագրքերով և ուսումնական գրականությամբ ապահովում ու ավագ դպրոցների դասագրքերի հրատարակում», «Ռազմագիտության կաբինետների վերականգնում» և «Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների կրթության կազմակերպման համար նախատեսված ծրագրերի, ձեռնարկների, ուսումնական այլ նյութերի մշակում, հրատարակում և ձեռքբերում» ծրագրերի գծով Հայաստանի Հանրապետության 2016 թվականի պետական բյուջեով նախատեսված հատկացումների օգտագործման ուղղությունները հաստատելու մասին
Լևոն Մկրտչյան
9. Հայաստանի Հանրապետության մանկապատանեկան մարզադպրոցները, մարզաձևերի ազգային ֆեդերացիաները և այլ մարզական հասարակական կազմակերպությունները գույքով ապահովելու մասին
Գաբրիել Ղազարյան
10. Հարցը հանված է
11. Հարցը հանված է
12. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի հուլիսի 13-ի N 1002-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին
Դավիթ Լոքյան
13. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի հուլիսի 13-ի N 1003-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին
Դավիթ Լոքյան
14. Հայաստանի Հանրապետության 2016 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին
Նարեկ Սարգսյան
15. Մ-6, Վանաձոր-Ալավերդի-Վրաստանի սահման միջպետական ավտոմոբիլային ճանապարհի վերականգնման և արդիականացման ծրագրի շինարարության մասին
Գագիկ Բեգլարյան
16. Հարցը հանված է
17. «Պետական գույքի մասնավորեցման 2006-2007 թվականների ծրագրի կատարման 2015 թվականի տարեկան հաշվետվությունը հաստատելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի մասին
Արման Սահակյան
18. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2007 թվականի նոյեմբերի 29-ի N 1486-Ա որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին
Արման Սահակյան
19. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի փետրվարի 4-ի N 95-Ա որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին
Արման Սահակյան
20. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի փետրվարի 10-ի N 123-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու ու Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին
Արամայիս Գրիգորյան
21. Սևանա լճում էկոհամակարգերի վերականգնման նպատակով տնտեսական գործունեություն իրականացնելու մասին
Արամայիս Գրիգորյան
22. «Սևան ակվա» փակ բաժնետիրական ընկերությանն առանց մրցույթի կառուցապատման իրավունքով հողամաս տրամադրելու մասին
Արամայիս Գրիգորյան
23. «Զբոսաշրջությանն աջակցության ծառայություններ» 2016 թվականի ծրագիրը և ծրագրի իրականացման միջոցառումների ժամանակացույցը հաստատելու մասին
Արծվիկ Մինասյան
24. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի ապրիլի 3-ի նիստի N 13 արձանագրության 24-րդ կետով հավանության արժանացած արձանագրային որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին
Արծվիկ Մինասյան
25. Գ Ա Ղ Տ Ն Ի
Արա Նազարյան
26. «Աջակցություն փոքր և միջին ձեռնարկատիրության սուբյեկտներին» 2016 թվականի ծրագիրը և ծրագրի իրականացման միջոցառումների ժամանակացույցը հաստատելու մասին
Արծվիկ Մինասյան
27. Հարցը հանված է
28. «Հայաստանի Հանրապետության 2015 թվականի պետական բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվությունը հաստատելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի որոշման նախագծին հավանություն տալու մասին
Գագիկ Խաչատրյան
29. 2016 թվականի գարնանը ջրօգտագործողներին ոռոգման ջուր մատակարարելու մասին
Արամ Հարությունյան
30. Հարցը հանված է
31. Հայաստանի Հանրապետությունից դուրս զինծառայողի բուժման, կեցության և ճանապարհածախսի գումարի հատկացման կարգը և պայմանները սահմանելու մասին
Արա Նազարյան