Կառավարության նիստի օրակարգ

05 Մայիսի, 2016

1. Մարդկանց թրաֆիքինգի և շահագործման հավանական զոհերին, զոհերին և հատուկ կատեգորիայի զոհերին «Մարդկանց թրաֆիքինգի և շահագործման ենթարկված անձանց նույնացման և աջակցության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով նախատեսված աջակցության տրամադրման կարգը և չափերը սահմանելու մասին
Արտեմ Ասատրյան
2. Հայաստանի Հանրապետության 2016 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու, «Հայաստանի Հանրապետության վետերանների միավորում» և Հայաստանի «Չեռնոբիլ ասոցիացիա» հասարակական կազմակերպություններին ֆինանսական օժանդակություն ցուցաբերելու մասին
Արտեմ Ասատրյան
3. «Կոտայք» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը հոգեմետ նյութերի, թմրամիջոցների և հոգեմետ նյութերի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության սահմանած պրեկուրսորների մեծածախ առևտրի գործունեության իրականացման լիցենզիա տալու մասին
Արմեն Մուրադյան
4. «ԱՌԳՈ-ՖԱՐՄ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը թմրամիջոցների և հոգեմետ նյութերի` Հայաստանի Հանրապետության կառավարության սահմանած պրեկուրսորների արտահանման, ներմուծման և մեծածախ առևտրի գործունեության իրականացման լիցենզիա տալու մասին
Արմեն Մուրադյան
5. «ՄԱՐԴԱՍԻՐԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը թմրամիջոցների և հոգեմետ նյութերի և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության սահմանած` դրանց պրեկուրսորների արտահանման, ներմուծման և մեծածախ առևտրի գործունեության իրականացման լիցենզիա տալու մասին
Արմեն Մուրադյան
6. Որդեգրման մասին
Արփինե Հովհաննիսյան
7. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի հունիսի 2-ի N 755-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին
Արմեն Երիցյան
8. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի նոյեմբերի 28-ի N 2071-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին
Արմեն Երիցյան
9. «Արցախի Հանրապետությունը ճանաչելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եզրակացության նախագծի մասին
Շավարշ Քոչարյան
10. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի հոկտեմբերի 13-ի N 1521-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին
Արծվիկ Մինասյան
11. «ԷՔՍՏՐԻՄ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը ռազմական նշանակության արտադրանք չհամարվող պայթուցիկ նյութ և պայթեցման միջոցներ ներմուծելու թույլտվություն տալու մասին
Լևոն Յոլյան
12. «Հայաստանի Հանրապետության 2016 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում վերաբաշխում, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու և գումար հատկացնելու մասին
Դավիթ Լոքյան
13. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի օգոստոսի 7-ի N 821-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին
Նարեկ Սարգսյան
14. Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի 2015 թվականի դրամավարկային քաղաքականության ծրագրի կատարման հաշվետվության վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եզրակացության նախագծին հավանություն տալու մասին
Գագիկ Խաչատրյան
15. Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի 2016 թվականի դրամավարկային քաղաքականության ծրագրի վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եզրակացության նախագծին հավանություն տալու մասին
Գագիկ Խաչատրյան
16. Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի կատարման նկատմամբ հսկողության 2015 թվականի տարեկան արդյունքների վերաբերյալ հաշվետվության մասին
Գագիկ Խաչատրյան
17. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2013 թվականի հունիսի 13-ի N 621-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին
Գագիկ Խաչատրյան
18. Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին
Գագիկ Խաչատրյան
19. Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր ազգային անվտանգության ծառայության «Հայաստանի Հանրապետության կառավարական կապի անվտանգության ապահովում» ծրագրի արտաբյուջետային հաշվի միջոցների ծախսման 2016 թվականի նախահաշիվը հաստատելու, Հայաստանի Հանրապետության 2016 թվականի պետական բյուջեում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին (գաղտնի՝ 3-րդ և 4-րդ կետեր)
Արզուման Հարությունյան
20. «ԴՎԻՆ» հյուրանոցային համալիրի վերակառուցման ներդրումային ծրագրին հավանություն տալու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2004 թվականի մարտի 11-ի N 319-Ա որոշման մեջ լրացում և փոփոխություն կատարելու մասին
Արման Սահակյան
21. 1988-1992 թվականներին Ադրբեջանի Հանրապետությունից բռնագաղթած և Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն ստացած անձանց կողմից զբաղեցված բնակելի տարածքները սեփականաշնորհելու մասին
Արման Սահակյան
22. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի նոյեմբերի 1-ի N 1382-Ա որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու և Երևանի քաղաքապետարանի «Համայնքային զարգացման ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկին թույլտվություն տրամադրելու մասին
Տարոն Մարգարյան
23. «Կուտակային կենսաթոշակների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի մասին
Արտեմ Ասատրյան
24. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի նոյեմբերի 2-ի N 1911-Ն որոշման մեջ լրացում և փոփոխություններ կատարելու մասին
Արմեն Մուրադյան
25. «Հայաստանի Հանրապետությունում ջրամատակարարման, ջրահեռացման և կեղտաջրերի մաքրման ծառայություններ մատուցող ընկերությանը բնապահպանական վճարների գծով արտոնություններ սահմանելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի փաթեթի մասին
Արամ Հարությունյան
26. «ՀՐԱԶԴԱՆ-ՑԵՄԵՆՏ» փակ բաժնետիրական ընկերությանը հարկային և պարտադիր սոցիալական ապահովագրության վճարների գծով առաջացած տույժերից ազատելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի մասին
Արծվիկ Մինասյան
27. Գ Ա Ղ Տ Ն Ի
Սուրեն Կարայան
28. Գ Ա Ղ Տ Ն Ի
Սուրեն Կարայան
29. «Հարկերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին»,«Մաքսային կարգավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին», «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին», «Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին»,«Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին», «Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման և անցկացման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների նախագծերի փաթեթի մասին
Վախթանգ Միրումյան
30. Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի արտահերթ նիստ գումարելու վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության նախաձեռնության մասին
Դավիթ Հարությունյան