Կառավարության նիստի օրակարգ

02 Հունիսի, 2016

1. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի մայիսի 5-ի N 670-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին
Արտեմ Ասատրյան
2. «Սնանկության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին», «Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին», «Անհատ ձեռնարկատիրոջ մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների նախագծերին հավանություն տալու և դրանք անհետաձգելի համարելու մասին
Արփինե Հովհաննիսյան
3. «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եզրակացության նախագծի մասին
Արփինե Հովհաննիսյան
4. «Հայաստանի Հանրապետության և Շվեյցարիայի Համադաշնության միջև վիզաների տրամադրումը դյուրացնելու մասին» համաձայնագրին հավանություն տալու մասին
Շավարշ Քոչարյան
5. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Իրանի Իսլամական Հանրապետության կառավարության միջև քաղաքացիների՝ առանց մուտքի արտոնագրի այցելությունների մասին համաձայնագրի կնքման առաջարկությանը համաձայնություն տալու մասին
Շավարշ Քոչարյան
6. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Չինաստանի Ժողովրդական Հանրապետության կառավարության միջև տեխնիկատնտեսական համագործակցության մասին համաձայնագրի կնքման առաջարկությանը համաձայնություն տալու մասին
Շավարշ Քոչարյան
7. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի հուլիսի 8-ի N 801-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին
Շավարշ Քոչարյան
8. Բնապահպանական, հիգիենիկ և սանիտարահամաճարակային անվտանգության, հակահրդեհային նորմերի և կանոնների պահպանման նկատմամբ հսկողություն իրականացնելու նպատակով ծանուցման ենթակա գործունեություն իրականացնող անձանց մասին համապատասխան մարմիններին լիազոր մարմնի կողմից տեղեկացվելու կարգը հաստատելու մասին
Արամայիս Գրիգորյան
9. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2005 թվականի օգոստոսի 4-ի N 1275-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին
Սերգո Կարապետյան
10. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Չինաստանի Ժողովրդական Հանրապետության կառավարության միջև օդային հաղորդակցությունների մասին hամաձայնագրի կնքման առաջարկությանը համաձայնություն տալու մասին
Արծվիկ Մինասյան
11. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի ապրիլի 6-ի N 373-Ա որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին
Արծվիկ Մինասյան
12. «Կոմիտասի թանգարան-ինստիտուտ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանն անժամկետ և անհատույց օգտագործման իրավունքով գույք ամրացնելու մասին
Հասմիկ Պողոսյան
13. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի փետրվարի 17-ի N 143-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին
Սեյրան Օհանյան
14. «Անձնական տվյալների պաշտպանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի մասին
Դավիթ Լոքյան
15. «Հայաստանի Հանրապետության վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին», «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների նախագծերի փաթեթի մասին
Դավիթ Լոքյան
16. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի հուլիսի 2-ի N 766-Ն և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 1515-Ն որոշումներում փոփոխություններ կատարելու մասին
Դավիթ Լոքյան
17. «Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Դիլիջան համայնքի և հարակից տարածքների զարգացման և ներդրումների խրախուսման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված հարկային արտոնությունների կիրառության կարգը հաստատելու մասին
Գագիկ Խաչատրյան
18. «Գյումրի քաղաքում իրականացվող գործունեությունը հարկերից ազատելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եզրակացության նախագծի մասին
Գագիկ Խաչատրյան
19. Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագրի Տրանշ 1 Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի և Արտաշատի խճուղու փոխհատման ճանապարհահատվածի հողի օտարման և տարաբնակեցման ծրագիրը հաստատելու մասին
Տարոն Մարգարյան
20. Անհատույց օգտագործման իրավունքով անշարժ գույք տրամադրելու մասին
Արման Սահակյան
21. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի մարտի 10-ի N 294-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին
Արմեն Եղիազարյան
22. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մայիսի 14-ի N 514-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին
Արծվիկ Մինասյան
23. Ներդրումային ծրագրի շրջանակներում «Թայգր Գրուպ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության կողմից ապրանքների ներմուծման դեպքում մաքսային և հարկային մարմինների կողմից հաշվարկված ավելացված արժեքի հարկի գումարների վճարման ժամկետը երեք տարի ժամկետով հետաձգելու մասին
Արծվիկ Մինասյան
24. Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության ժամանակ զոհված կամ մահացած, կամ անհայտ կորած, կամ հաշմանդամ ճանաչված՝ զինվորական ծառայության մեջ չգտնվող անձանց մասին
Արտեմ Ասատրյան
25. Ավիատոմսերի գնման նոր համակարգի փորձարկման և գնումների գործընթացի կազմակերպման, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի փետրվարի 10-ի N 168-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին
Դավիթ Հարությունյան
26. Ավիատոմսերի գնման փորձնական համակարգի ուղենիշներին հավանություն տալու մասին
Դավիթ Հարությունյան
27. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու և Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին
Սերգո Կարապետյան
28. Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարության «Նախարարության «Ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկի պահպանում (արտաբյուջետային միջոցների հաշվին)» ծրագրի արտաբյուջետային հաշվի միջոցների ծախսման 2016 թվականի նախահաշիվը հաստատելու, Հայաստանի Հանրապետության 2016 թվականի պետական բյուջեում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին
Նարեկ Սարգսյան
29. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի նոյեմբերի 8-ի N 1419-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին
Վախթանգ Միրումյան
30. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու և Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարության ջրային տնտեսության պետական կոմիտեին գումար հատկացնելու մասին
Արամ Հարությունյան
31. «Երևանի ոսկերչական գործարան» բաց բաժնետիրական ընկերության կազմից գույք առանձնացնելու, կանոնադրական կապիտալը նվազեցնելու և Երևանի համայնքին գույք նվիրաբերելու մասին
Արման Սահակյան
32. Գ Ա Ղ Տ Ն Ի
Լևոն Յոլյան
33. Գ Ա Ղ Տ Ն Ի
Սեյրան Օհանյան
34. Գ Ա Ղ Տ Ն Ի
Սեյրան Օհանյան
35. Խնամակալության և հոգաբարձության մարմինների կանոնադրությունը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի փետրվարի 24-ի N 164-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին
Արտեմ Ասատրյան
36. Ոռոգման նպատակով 2016 թվականին Սևանա լճից ջրառի մասին
Արամ Հարությունյան
37. «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին», «Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին», «Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին», «Հանրային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» և «Դատախազության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների նախագծերի մասին
Արփինե Հովհաննիսյան
38. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի մարտի 17-ի N 329-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին
Վախթանգ Միրումյան