Կառավարության նիստի օրակարգ

16 Հունիսի, 2016

1. «Զինծառայողների և նրանց ընտանիքների անդամների սոցիալական ապահովության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եզրակացության նախագծի մասին
Արտեմ Ասատրյան
2. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի մայիսի 29-ի նիստի N 22 արձանագրության 2-րդ կետով հավանության արժանացած արձանագրային որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին
Արմեն Մուրադյան
3. «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եզրակացության նախագծի մասին
Արփինե Հովհաննիսյան
4. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի հունիսի 25-ի N 728-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին
Արփինե Հովհաննիսյան
5. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի մայիսի 26-ի նիստի N 20 արձանագրության 31-րդ կետն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին
Արփինե Հովհաննիսյան
6. Որդեգրման մասին
Արփինե Հովհաննիսյան
7. Հայաստանի Հանրապետության 2016 թվականի պետական բյուջեում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին
Շավարշ Քոչարյան
8. Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարության գնման պայմանագրում փոփոխության կատարման թույլտվություն տալու մասին
Սերգո Կարապետյան
9. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի նոյեմբերի 26-ի N 1391-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին
Սերգո Կարապետյան
10. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Դիլիջանի համայնքի վարչական տարածքներում, բացառությամբ «Դիլիջան» ազգային պարկի տարածքի, քիմիական արդյունաբերության բնագավառում թույլատրելի գործունեության տեսակների ցանկը հաստատելու մասին
Արծվիկ Մինասյան
11. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2009 թվականի ապրիլի 2-ի N 363-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին
Լևոն Յոլյան
12. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի օգոստոսի 9-ի N 990-Ա որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին
Լևոն Մկրտչյան
13. Մ-6, Վանաձոր – Ալավերդի - Վրաստանի սահման միջպետական ճանապարհի վերականգնման և բարելավման ծրագրի շրջանակներում հաղորդակցուղիների տեղափոխման նախագծային աշխատանքների և տեխնիկական հսկողության ծառայության գնման գործընթացներ կազմակերպելու մասին
Գագիկ Բեգլարյան
14. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին
Նարեկ Սարգսյան
15. «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եզրակացության նախագծի մասին
Գագիկ Խաչատրյան
16. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2010 թվականի օգոստոսի 19-ի N 1146-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին
Գագիկ Խաչատրյան
17. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի հունվարի 16-ի N 78-Ա որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին
Արման Սահակյան
18. Գույք նվիրաբերելու մասին
Արման Սահակյան
19. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի հոկտեմբերի 8-ի նիստի N 45 արձանագրության 48-րդ կետն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին
Արման Սահակյան
20. Հարցը հանված է
21. Հարցը հանված է
22. Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի նախագծի, «Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգրքում փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին», «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին», «Ոստիկանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին», «Հոգեբուժական օգնության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների նախագծերի մասին
Արփինե Հովհաննիսյան
23. Հայաստանի Հանրապետության 2016 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու և ավիատոմսերի գնման նոր համակարգի փորձարկման պիլոտային ծրագրում ընդգրկված մարմինների համար վարկային քարտային հաշիվներով շրջանառվող միջոցների չափաքանակներ սահմանելու մասին
Դավիթ Հարությունյան
24. Ներդրումային ծրագրի շրջանակներում «ԱՍԿԵ Գրուպ» բաց բաժնետիրական ընկերության կողմից ապրանքների ներմուծման դեպքում մաքսային և հարկային մարմինների կողմից հաշվարկված ավելացված արժեքի հարկի գումարների վճարման ժամկետը երեք տարի ժամկետով հետաձգելու մասին
Արծվիկ Մինասյան
25. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի հունվարի 14-ի N 4-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին
Արման Սահակյան
26. Գ Ա Ղ Տ Ն Ի
Լևոն Յոլյան
27. «Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության աշխատակազմ» պետական կառավարչական հիմնարկին տարածք (գույք) ամրացնելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի հոկտեմբերի 8-ի N 1152-Ա որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին
Արման Սահակյան