Կառավարության նիստի օրակարգ

07 Հուլիսի, 2016

1. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի հունվարի 14-ի N 131-Ն որոշման կատարման ընթացքի մասին
Դավիթ Հարությունյան
2. «Հոգեբուժական օգնության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին», «Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին», «Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների նախագծերի փաթեթի մասին
Արմեն Մուրադյան
3. Հայաստանի Հանրապետության 2016 թվականի կարիքների համար անհրաժեշտ դեղերի գնման գործընթացն իրականացնելու մասին
Արմեն Մուրադյան
4. «ԻՍԱՏԻՍ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը թմրամիջոցների կամ հոգեմետ նյութերի` Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից սահմանված պրեկուրսորների արտահանման, ներմուծման և մեծածախ առևտրի գործունեության իրականացման լիցենզիա տալու մասին
Արմեն Մուրադյան
5. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի ապրիլի 21-ի N 410-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին
Արսեն Մկրտչյան
6. Հայաստանի Հանրապետությունում 2016-2018 թվականների ընթացքում մարդկանց թրաֆիքինգի և շահագործման դեմ պայքարի կազմակերպման ազգային ծրագիրը և ծրագրի իրականացման ժամանակացույցը հաստատելու մասին
Շավարշ Քոչարյան
7. Գույք ամրացնելու և նվիրատվություն ընդունելու մասին
Շավարշ Քոչարյան
8. Հայկական կոնյակի ու բրենդիի գինենյութի, սպիրտահումքի, սպիրտաջրի, բուրավետ ջրի և խաղողի օղու գինենյութի ու թորվածքահումքի թորման համար նախատեսված սարքերին ներկայացվող տեխնիկական պահանջները սահմանելու մասին
Սերգո Կարապետյան
9. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի փետրվարի 27-ի N 231-Ա որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին
Արծվիկ Մինասյան
10. Վահե Գալստյանին պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչից տարկետում տալու մասին
Լևոն Մկրտչյան
11. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի մարտի 31-ի N 332-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին
Լևոն Մկրտչյան
12. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Մալթայի Հանրապետության կառավարության միջև մշակույթի բնագավառում համագործակցության մասին համաձայնագրի կնքման առաջարկությանը համաձայնություն տալու մասին
Հասմիկ Պողոսյան
13. «Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին», «Հայաստանի Հանրապետության հողային օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին», «Քաղաքաշինության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին», «Իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» և «Պետական կառավարչական հիմնարկների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների նախագծերի փաթեթի մասին
Դավիթ Լոքյան
14. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Կիրանցի համայնքի ղեկավարի լիազորությունները վաղաժամկետ դադարեցնելու, համայնքի ղեկավարի արտահերթ ընտրություն նշանակելու և անցկացնելու մասին
Դավիթ Լոքյան
15. Հողամասեր նվիրաբերությամբ ընդունելու և «Հայաստանի Հանրապետության տրանսպորտի և կապի նախարարության աշխատակազմ» պետական կառավարչական հիմնարկին ամրացնելու մասին
Գագիկ Բեգլարյան
16. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2009 թվականի սեպտեմբերի 23-ի N 1112-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին
Պավել Սաֆարյան
17. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկին տրամադրված անտոկոս ցպահանջ պետական հասարակ մուրհակը փոխարինելու մասին
Պավել Սաֆարյան
18. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի փետրվարի 10-ի N 168-Ն և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2013 թվականի դեկտեմբերի 5-ի N 1370-Ն որոշումներում լրացումներ ու փոփոխություններ կատարելու մասին
Պավել Սաֆարյան
19. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությանը գույք նվիրաբերելու մասին
Վարդան Եղիազարյան
20. Փախստականին տրվող ժամանակավոր վկայականի ձևը և տրամադրման կարգը սահմանելու մասին
Վարդան Եղիազարյան
21. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմին գումար հատկացնելու մասին
Արման Սահակյան
22. Հարցը հանված է
23. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության մի շարք որոշումներում փոփոխություններ կատարելու մասին
Աշոտ Մարտիրոսյան
24. Հայաստանի Հանրապետության 2017-2019 թվականների պետական միջնաժամկետ ծախսերի ծրագիրը հաստատելու մասին (գաղտնի՝ հավելվածի 18.1.1-ին կետը)
Պավել Սաֆարյան
25. Հայաստանի Հանրապետության 2016 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և փոփոխություն, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին
Պավել Սաֆարյան
26. Հարցը հանված է:
27. Վարկային, ֆինանսական և դրամաշնորհային համաձայնագրերի շրջանակներում ձեռք բերված գույքի հետագա տիրապետումն ու տնօրինումն ապահովող միջոցառումների մասին
Արմեն Մուրադյան
28. Հայաստանի Հանրապետության 2016 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին
Արմեն Մուրադյան
29. «Գորիսի պետական համալսարան» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության ռեկտորի ընտրության արդյունքները հաստատելու մասին
Լևոն Մկրտչյան
30. Հայաստանի Հանրապետության մարզպետարաններին գումար հատկացնելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին
Դավիթ Լոքյան
31. Հարցը հանված է:
32. Տրամադրված բյուջետային վարկերի մարման ժամկետներում փոփոխություն կատարելու և հաշվարկված տույժերով ձևավորված պարտավորությունները՝ պարտքը ներելու միջոցով դադարեցնելու մասին
Պավել Սաֆարյան
33. Գ Ա Ղ Տ Ն Ի
Պավել Սաֆարյան
34. Գ Ա Ղ Տ Ն Ի
Լևոն Յոլյան
35. Հայաստանի Հանրապետության սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարությանը գումար հատկացնելու, Հայաստանի Հանրապետության 2016 թվականի պետական բյուջեում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին
Գաբրիել Ղազարյան