Կառավարության նիստի օրակարգ

14 Հուլիսի, 2016

1. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարությանը գումար հատկացնելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին
Արփինե Հովհաննիսյան
2. Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեի 2016 թվականի կարիքների համար անհրաժեշտ գրենական պիտույքների և գրասենյակային նյութերի գնման գործընթացն իրականացնելու մասին
Արփինե Հովհաննիսյան
3. Որդեգրման մասին
Արփինե Հովհաննիսյան
4. Որդեգրման մասին
Արփինե Հովհաննիսյան
5. Անհատույց օգտագործման իրավունքով գույք հանձնելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի նոյեմբերի 12-ի N 1303-Ա որոշման մեջ լրացում կատա-րելու մասին
Սերգո Կարապետյան
6. «Ունիկում Ինժիներինգ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանն «Ալյանս» ազատ տնտեսական գոտու շահագործողի թույլտվություն տրամադրելու մասին
Արծվիկ Մինասյան
7. «ԱՐԻԴԵՍ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանն «Ալյանս» ազատ տնտեսական գոտու շահագործողի թույլտվություն տրամադրելու մասին
Արծվիկ Մինասյան
8. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի հունվարի 20-ի N 32-Ա որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին
Արծվիկ Մինասյան
9. Հայկ Սարիբեկյանին պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչից տարկետում տալու մասին
Լևոն Մկրտչյան
10. «Սաֆեժ» բաց բաժնետիրական ընկերությանը «Շինարարության որակի տեխնիկական հսկողություն» գործունեության տեսակի իրականացման թույլտվություն տրամադրելու մասին
Արթուր Առաքելյան
11. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2013 թվականի նոյեմբերի 14-ի նիստի N 47 արձանագրության 11-րդ կետով հավանության արժանացած որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին
Սիմոն Պապյան
12. Հարցը հանված է
13. Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագրի Տրանշ-2 Դավթաշեն-Աշտարակ մայրուղի ճանապարհահատվածի հողի օտարման և տարաբնակեցման ծրագիրը հաստատելու մասին
Տարոն Մարգարյան
14. Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագրի Տրանշ-2 (Դավթաշեն-Աշտարակ) ճանապարհահատվածում առկա որոշ գույքերի և հողատարածքների նկատմամբ բացառիկ՝ գերակա հանրային շահ ճանաչելու մասին
Տարոն Մարգարյան
15. Բնակելի տարածք նվիրելու մասին
Արման Սահակյան
16. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի օգոստոսի 4-ի N 1119-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին
Վախթանգ Միրումյան
17. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի մարտի 10-ի N 270-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին
Վախթանգ Միրումյան
18. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի նոյեմբերի 27-ի N 1714-Ն որոշման մեջ փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին
Վարդան Եղիազարյան
19. Հարցը հանված է
20. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2010 թվականի սեպտեմբերի 24-ի N 1283-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին
Գագիկ Խաչատրյան
21. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին
Գագիկ Խաչատրյան
22. Հայաստանի Հանրապետության 2016 թվականի պետական բյուջեում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին
Գագիկ Խաչատրյան
23. Հայաստանի Հանրապետության 2016 թվականի պետական բյուջեում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին
Վարդան Եղիազարյան
24. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի հունվարի 14-ի N 131-Ն որոշման մեջ փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին
Վախթանգ Միրումյան
25. Ծանուցում ներկայացրած և հաշվառված անձանց մասին տեղեկատվությունը, դրանցում կատարված փոփոխությունները, ծանուցման ենթակա գործունեությամբ զբաղվելու իրավունքը կասեցնելու կամ դադարեցնելու, ինչպես նաև նոր վայրում գործունեություն իրականացնելու մասին տեղեկատվությունը պետական տուրքի հաշվարկման և գանձման կարգի պահպանման նկատմամբ վերահսկողությունն իրականացնող՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության լիազորած մարմնին տրամադրելու կարգը հաստատելու մասին
Վախթանգ Միրումյան
26. Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությանը գումար հատկացնելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին
Վարդան Եղիազարյան
27. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության պրոբացիայի պետական ծառայության կանոնադրությունը և կառուցվածքը հաստատելու մասին
Արփինե Հովհաննիսյան
28. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Միավորված ազգերի կազմակերպության զբոսաշրջության համաշխարհային կազմակերպության միջև միավորված ազգերի կազմակերպության զբոսաշրջության համաշխարհային կազմակերպության աֆիլացված անդամների 38-րդ նստաշրջանի կազմակերպման վերաբերյալ համաձայնագրի նախագծին հավանություն տալու մասին
Արծվիկ Մինասյան
29. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի, Արմավիրի և Լոռու մարզպետարաններին գումար հատկացնելու, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին
Դավիթ Լոքյան