Կառավարության նիստի օրակարգ

21 Հուլիսի, 2016

1. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի հուլիսի 10-ի N 674-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին
Արտեմ Ասատրյան
2. Հարցը հանված է
3. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2005 թվականի սեպտեմբերի 15-ի N 1728-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին
Արփինե Հովհաննիսյան
4. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի օգոստոսի 3-ի N 1543-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին
Արփինե Հովհաննիսյան
5. Որդեգրման մասին
Արփինե Հովհաննիսյան
6. Որդեգրման մասին
Արփինե Հովհաննիսյան
7. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի մարտի 7-ի N 217-Ն որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին
Սիմոն Պապյան
8. Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության կողմից 2016 թվականի ընթացքում ծառայության նյութական խրախուսման և համակարգի զարգացման ֆոնդի միջոցների հաշվին հսկիչ գնումների վարկային քարտային հաշիվներով շրջանառվող ծախսերի չափաքանակը հաստատելու մասին
Սերգո Կարապետյան
9. Ներդրումային ծրագրի շրջանակներում «Հիդրո Կորպորացիա» փակ բաժնետիրական ընկերության կողմից ապրանքների ներմուծման դեպքում մաքսային և հարկային մարմինների կողմից հաշվարկված ավելացված արժեքի հարկի գումարների վճարման ժամկետը երեք տարի ժամկետով հետաձգելու մասին
Արծվիկ Մինասյան
10. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի նոյեմբերի 6-ի N 1694-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին
Լևոն Յոլյան
11. Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարությանը գումար հատկացնելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին
Մանուկ Մկրտչյան
12. Հայաստանի Հանրապետությունում փախստական ճանաչված և ապաստան ստացած անձանց, ինչպես նաև երկարաժամկետ միգրանտների ինտեգրման քաղաքականության հայեցակարգին հավանություն տալու մասին
Դավիթ Լոքյան
13. Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագրի Տրանշ-2 Արգավանդ-Շիրակ ճանապարհահատվածի շինարարական աշխատանքների կատարման նպատակով «Սերենիսսիմա Կոնստրուկցիոնի» (Իտալիա) ընկերությանը լիցենզավորման ենթակա գործունեություն իրականացնելու թույլտվություն տալու մասին
Տարոն Մարգարյան
14. Հայաստանի Հանրապետության 2016 թվականի պետական բյուջեում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին
Տարոն Մարգարյան
15. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2009 թվականի հուլիսի 16-ի N 791-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին
Մարտին Սարգսյան
16. Հայաստանի Հանրապետության օդային օրենսգրքի նախագծի վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եզրակացության նախագծի մասին
Սերգեյ Ավետիսյան
17. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի, Արմավիրի, Կոտայքի, Շիրակի և Սյունիքի մարզպետարաններին գումար հատկացնելու, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին
Դավիթ Լոքյան
18. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2007 թվականի դեկտեմբերի 27-ի N 1580-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին
Գագիկ Խաչատրյան
19. Հայաստանի Հանրապետությունում արտադրվող և Հայաստանի Հանրապետություն ներմուծվող` ակցիզային հարկով հարկման ենթակա որոշ ապրանքների դրոշմավորման համար «2017» թվագրմամբ ակցիզային դրոշմանիշերը կիրառության մեջ դնելու մասին
Վախթանգ Միրումյան
20. Գ Ա Ղ Տ Ն Ի
Լևոն Յոլյան
21. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի դեկտեմբերի 19-ի N 2052-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին
Վախթանգ Միրումյան
22. Հայաստանի Հանրապետության 2016 թվականի պետական բյուջեում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին
Գագիկ Խաչատրյան
23. Հայաստանի Հանրապետության 2016 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և փոփոխություններ, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին
Գագիկ Խաչատրյան

Լրացուցիչ

24. Հայաստանի Հանրապետության 2016 թվականի պետական բյուջեում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին
Լևոն Յոլյան