Կառավարության նիստի օրակարգ

04 Օգոստոսի, 2016

1. Հայաստանի Հանրապետության 2016 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին
Արմեն Մուրադյան
2. Հարցը հանված է
3. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության մի շարք որոշումներ ուժը կորցրած ճանաչելու մասին
Արսեն Մկրտչյան
4. Որդեգրման մասին
Արսեն Մկրտչյան
5. Որդեգրման մասին
Արսեն Մկրտչյան
6. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 1999 թվականի հոկտեմբերի 26-ի N 673 որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2005 թվականի հունվարի 20-ի N 435-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին
Արմեն Երիցյան
7. Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությանը գումար հատկացնելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին
Շավարշ Քոչարյան
8. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի հոկտեմբերի 2-ի N 1076-Ա որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին
Արծվիկ Մինասյան
9. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի նոյեմբերի 23-ի N 1910-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին
Հասմիկ Պողոսյան
10. «Փաստաբանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի մասին
Դավիթ Լոքյան
11. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2013 թվականի հուլիսի 25-ի N 796-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին
Դավիթ Լոքյան
12. Հայաստանի Հանրապետության 2016 թվականի պետական բյուջեում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին
Արամ Բադալյան
13. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմին գումար հատկացնելու մասին
Պավել Սաֆարյան
14. Բնակելի տարածք նվիրելու մասին
Արման Սահակյան
15. Որպես նվիրաբերություն գույք ընդունելու և գույք նվիրելու մասին
Արման Սահակյան
16. «Պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի մասին
Վախթանգ Միրումյան
17. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2005 թվականի օգոստոսի 11-ի N 1223-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին
Վախթանգ Միրումյան
18. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի օգոստոսի 6-ի N 874-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին
Վախթանգ Միրումյան
19. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի հուլիսի 21-ի N 755-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին
Դավիթ Լոքյան
20. Գույք օտարելու թույլտվություն տալու մասին
Լևոն Յոլյան
21. «ԷՆԵՐԳԱԻՄՊԷՔՍ» փակ բաժնետիրական ընկերություն ստեղծելու, Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարությանը գումար հատկացնելու, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության 2016 թվականի պետական բյուջեում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին
Լևոն Յոլյան