Կառավարության նիստի օրակարգ

11 Օգոստոսի, 2016

1. «Բռնադատվածների մասին» և «Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների նախագծերի փաթեթի վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եզրակացության նախագծի մասին
Արտեմ Ասատրյան
2. «Զինծառայողների և նրանց ընտանիքների անդամների սոցիալական ապահովության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եզրակացության նախագծի մասին
Արտեմ Ասատրյան
3. Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության «Երևանի երեխաների խնամքի և պաշտպանության N 2 գիշերօթիկ հաստատություն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը վերանվանելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2007 թվականի հուլիսի 26-ի N 890-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին
Արտեմ Ասատրյան
4. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի մարտի 27-ի N 347-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին
Արտեմ Ասատրյան
5. «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կառավարության միջև միջուկային և ռադիոակտիվ նյութերի մաքսանենգ փոխադրումների դեմ պայքարի ոլորտում համատեղ գործողությունների ծրագրում» լրացման նախագծին հավանություն տալու մասին
Աշոտ Հովակիմյան
6. «Երևանի ջերմաէլեկտրակենտրոն» փակ բաժնետիրական ընկերության կանոնադրական կապիտալն ավելացնելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության մի շարք որոշումներում փոփոխություն կատարելու մասին
Լևոն Յոլյան
7. Հայաստանի Հանրապետության 2016 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին
Նարեկ Սարգսյան
8. Պետական գույքն օտարելու մասին
Աշոտ Մարկոսյան
9. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի նոյեմբերի 26-ի N 1394-Ա որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին
Աշոտ Մարկոսյան
10. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության մի շարք որոշումներում փոփոխություններ կատարելու մասին
Աշոտ Մարկոսյան
11. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի դեկտեմբերի 20-ի N 1676-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին
Արմեն Ալավերդյան
12. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի մայիսի 12-ի N 493-Ն և N 486-Ն որոշումների գործողությունը կասեցնելու մասին
Արտեմ Ասատրյան
13. Պետական տուրքի գծով արտոնություն սահմանելու մասին
Լևոն Մկրտչյան
14. «Ֆինանսական համահարթեցման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի մասին
Դավիթ Լոքյան
15. Գ Ա Ղ Տ Ն Ի
Ներսես Տեր-Վարդանյան
16. Հայաստանի Հանրապետության Արարատի և Գեղարքունիքի մարզպետարաններին գումար հատկացնելու, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու և գնման գործընթացը կազմակերպելու մասին
Դավիթ Լոքյան
17. Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարարությանը գումար հատկացնելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին
Ներսես Տեր-Վարդանյան
18. «Բաց կառավարման գործընկերություն» նախաձեռնության շրջանակներում Հայաստանի Հանրապետության երրորդ գործողությունների ծրագրին հավանություն տալու մասին
Դավիթ Հարությունյան
19. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 1523-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին
Արծվիկ Մինասյան
20. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի մարտի 3-ի N 251-Ա որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին
Արծվիկ Մինասյան