Կառավարության նիստի օրակարգ

02 Սեպտեմբերի, 2016

1. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի հունիսի 4-ի N 582-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու, Հայաստանի Հանրապետությանն անհատույց գույք օտարելու, «Նորք» սոցիալական ծառայությունների տեխնոլոգիական և իրազեկման կենտրոն» հիմնադրամին գույք հանձնելու և «Նորք» տեղեկատվավերլուծական կենտրոն» փակ բաժնետիրական ընկերությունը լուծարելու մասին
Արտեմ Ասատրյան
2. Երեխաների և դեռահասների առողջության բարելավման ռազմավարությանը և 2016-2020 թվականների գործողությունների ծրագրին հավանություն տալու մասին
Արմեն Մուրադյան
3. Հարցը հանված է
4. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2010 թվականի մարտի 25-ի N 296-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին
Սուրեն Քրմոյան
5. Որդեգրումը թույլատրելու վերաբերյալ խնդրանքը մերժելու մասին
Սուրեն Քրմոյան
6. Հարցը հանված է
7. Մի շարք քաղաքացիների պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչից տարկետում տալու մասին
Լևոն Մկրտչյան
8. Հայաստանի Հանրապետության դրոշի և Հայաստանի Հանրապետության զինանշանի ընդհանուր տեխնիկական պայմանները սահմանելու մասին
Հասմիկ Պողոսյան
9. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի փետրվարի 11-ի N 110-Ա որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին
Նարեկ Սարգսյան
10. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու և Հայաստանի Հանրապետության պետական պահպանության ծառայությանը գումար հատկացնելու մասին
Պավել Սաֆարյան
12. Փախստականի նույնականացման քարտ, ինչպես նաև կոնվենցիոն ճամփորդական փաստաթուղթ ստանալու համար անհրաժեշտ կենսաչափական տվյալները ոստիկանությունում հանձնելն անհնարին լինելու դեպքում դրանք անձի գտնվելու վայրում վերցնելու դեպքերը և կարգը սահմանելու մասին
Վարդան Եղիազարյան
13. Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Դաշտաքարի գյուղական համայնքին գույք նվիրաբերելու մասին
Արման Սահակյան
14. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2001 թվականի հոկտեմբերի 17-ի N 986 որոշման մեջ փոփոխություն և լրացումներ կատարելու մասին
Վախթանգ Միրումյան
15. Հայաստանի Հանրապետության համայնքների վարչական սահմաններում ընդգրկված` նախկինում համայնքների վարչական սահմաններից դուրս, մարզերի վարչական սահմաններում գտնվող՝ գյուղատնտեսական նշանակության հողերի՝ արոտների և խոտհարքների (բնական կերահանդակներ) 2016 թվականի կադաստրային գները հաստատելու մասին
Մարտին Սարգսյան
16. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2005 թվականի մարտի 24-ի N 346-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին
Աշոտ Մարտիրոսյան
17. Գ Ա Ղ Տ Ն Ի
Պավել Սաֆարյան
18. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու և Հայաստանի Հանրապետության տրանսպորտի և կապի նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին
Գագիկ Բեգլարյան
19. Աշխատանքային օրը տեղափոխելու մասին
Դավիթ Հարությունյան
20. Հայաստանի Հանրապետության 2016 թվականի պետական բյուջեում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին
Դավիթ Հարությունյան
21. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1513-Ա որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություն կատարելու մասին
Արծվիկ Մինասյան
22. Հայաստանի Հանրապետության 2016 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ փոփոխություն ու լրացում կատարելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմին գումար հատկացնելու մասին
Արծվիկ Մինասյան
23. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2009 թվականի սեպտեմբերի 17-ի N 1135-Ն և 2015 թվականի հունիսի 4-ի N 632-Ն որոշումներում փոփոխություններ կատարելու մասին
Արծվիկ Մինասյան
24. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի սեպտեմբերի 25-ի N 40 արձանագրային որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին
Արծվիկ Մինասյան
25. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզպետարանին գումար հատկացնելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին
Արթուր Խաչատրյան
26. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի օգոստոսի 18-ի N 949-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին
Արթուր Խաչատրյան
27. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի մարտի 31-ի N 344-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին
Արթուր Խաչատրյան
28. Գ Ա Ղ Տ Ն Ի
Արմեն Մուրադյան
29. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի հուլիսի 2-ի N 756-Ա որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին
Արծվիկ Մինասյան
30. «Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին», «Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» և «Թափոնների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների նախագծերի փաթեթի մասին
Լևոն Յոլյան
31. Հայաստանի Հանրապետության 2016 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու և Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարությանն ու Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին
Լևոն Մկրտչյան
32. Հայաստանի Հանրապետության 2016 թվականի պետական բյուջեում, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի մարտի 17-ի N 284-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացում կատարելու մասին
Արամ Հարությունյան
33. Հայաստանի Հանրապետության 2016 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում ու փոփոխություններ, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու և Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին
Արծվիկ Մինասյան
34. «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին», «Տեղական հանրաքվեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին», «Հանրակրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին», «Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների նախագծերի փաթեթի մասին
Սուրեն Քրմոյան
35. Հայաստանի Հանրապետության 2016 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացում կատարելու մասին
Նարեկ Սարգսյան
36. Պետական գույքն օտարելու մասին
Արման Սահակյան