Կառավարության նիստի օրակարգ

08 Սեպտեմբերի, 2016

1. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության մի շարք որոշումներում փոփոխություններ կատարելու մասին
Արտեմ Ասատրյան
2. Որդեգրման մասին
Արփինե Հովհաննիսյան
3. Որդեգրման մասին
Արփինե Հովհաննիսյան
4. Որդեգրման մասին
Արփինե Հովհաննիսյան
5. Որդեգրման մասին
Արփինե Հովհաննիսյան
6. «Զինծառայողների և նրանց ընտանիքների անդամների սոցիալական ապահովության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին» և «Փրկարար ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների նախագծերի փաթեթի մասին
Արմեն Երիցյան
7. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2005 թվականի մարտի 17-ի N 293-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին
Արամայիս Գրիգորյան
8. «Մետէքսիմ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը վտանգավոր թափոնների վերամշակման, վնասազերծման, պահպանման, փոխադրման և տեղադրման լիցենզիա տալու մասին
Արամայիս Գրիգորյան
9. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2013 թվականի դեկտեմբերի 19-ի N 1465-Ն և 2009 թվականի հոկտեմբերի 15-ի N 1209-Ն որոշումներում փոփոխություններ կատարելու մասին
Արամայիս Գրիգորյան
10. «ՍՊՍ Սիգարոն» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության կողմից «Վերամշակում՝ մաքսային տարածքում» մաքսային ընթացակարգով Հայաստանի Հանրապետություն ներմուծված ապրանքների նկատմամբ կիրառված «Վերամշակում՝ մաքսային տարածքում» մաքսային ընթացակարգի ժամկետի երկարաձգումը թույլատրելու մասին
Արծվիկ Մինասյան
11. «Շանթ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության կողմից ներկայացված դիմումը մերժելու մասին
Արծվիկ Մինասյան
12. Գերակա ոլորտում իրականացվող ներդրումային ծրագրի շրջանակներում ներմուծվող տեխնոլոգիական սարքավորումները, դրանց բաղկացուցիչ ու համալրող մասերը, հումքը և նյութերը ներմուծման մաքսատուրքից ազատելու արտոնությունից օգտվելու համար «Շանթ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության կողմից ներկայացված հայտը բավարարելու մասին
Արծվիկ Մինասյան
13. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի հուլիսի 26-ի N 924-Ա որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին
Լևոն Մկրտչյան
14. «Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի ներքին ծառայության կանոնագիրքը հաստատելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի մասին
Սեյրան Օհանյան
15. Հայաստանի Հանրապետության ռազմարդյունաբերական համալիրի կազմակերպությունների գիտական, գիտաարտադրական և արտադրական ձեռքբերումների միասնական տեղեկատվական համակարգի ստեղծման և վարման կարգը հաստատելու մասին
Սեյրան Օհանյան
16. Հայաստանի Հանրապետության ռազմարդյունաբերական համալիրի գործունեության սուբյեկտների վերաբերյալ ամփոփ ցուցակի մշակման և վարման՝ քարտագրման համակարգի ներդրման, ինչպես նաև ռազմարդյունաբերական համալիրի ամփոփ ցուցակում ռազմարդյունաբերական համալիրի գործունեության սուբյեկտների գրանցման և ռազմական կարիքների համար պետական պատվեր կատարող կազմակերպությանը բազայինի կարգավիճակ տալու կարգը հաստատելու մասին
Սեյրան Օհանյան
17. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2004 թվականի դեկտեմբերի 16-ի N 1847-Ն որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին
Գագիկ Բեգլարյան
18. Հայաստանի Հանրապետության դատախազության 2016 թվականի կարիքների համար անհրաժեշտ շենքերի ու կառույցների ընթացիկ նորոգման և պահպանման գնման գործընթացն իրականացնելու մասին
Գագիկ Խաչատրյան
19. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի հունիսի 4-ի N 596-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին
Արման Սահակյան
20. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի հուլիսի 17-ի N 769-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին
Սերգեյ Ավետիսյան
21. Հայաստանի Հանրապետության 2016 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի մարտի 31-ի N 311-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին (գաղտնի՝ 2-րդ կետ)
Դավիթ Հարությունյան
22. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի սեպտեմբերի 2-ի N 881-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին
Դավիթ Հարությունյան
23. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի հուլիսի 26-ի N 938-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին
Սերգո Կարապետյան
24. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 10-ի N 1441-Ա որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին
Արծվիկ Մինասյան
25. Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարությանը գումար հատկացնելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ լրացում և փոփոխություն կատարելու մասին
Արծվիկ Մինասյան
26. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի նոյեմբերի 5-ի N 1271-Ա որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին
Արծվիկ Մինասյան
27. Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարության աշխատակազմի ղեկավար Կարեն Ղահրամանյանի պաշտոնավարման ժամկետը երկարաձգելու մասին
Լևոն Յոլյան
28. Հարցը հանված է
29. «Գուգարք» կարի արտադրական միավորման կազմից առանձնացված Բազումի արտադրամասի գույքը մասնավորեցնելու մասին
Արման Սահակյան
30. Գ Ա Ղ Տ Ն Ի
Վարդան Եղիազարյան
31. «Նոտարիատի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին», «Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքում լրացում և փոփոխություն կատարելու մասին», «Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին», «Հրապարակային սակարկությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին», «Քրեական օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին», «Արխիվային գործի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին», «Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին», «Դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն և լրացումներ կատարելու մասին», «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների նախագծերի փաթեթի մասին
Արփինե Հովհաննիսյան
32. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի նոյեմբերի 28-ի N 1917-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի նոյեմբերի 28-ի N 1918-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 5-ի N 210-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին
Արփինե Հովհաննիսյան
33. Հայաստանի խաղողագործության և գինեգործության հիմնադրամի գործադիր տնօրեն նշանակելու մասին
Սերգո Կարապետյան
34. Հայաստանի Հանրապետության 2016 թվականի պետական բյուջեում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին
Սերգո Կարապետյան
35. Հայաստանի Հանրապետության 2016 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին
Գագիկ Խաչատրյան
36. Հայաստանի Հանրապետության 2016 թվականի պետական բյուջեում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին
Գագիկ Խաչատրյան
37. Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության կարիքների համար 2016 թվականի անհրաժեշտ որոշ ապրանքների և ծառայությունների գնման գործընթացն իրականացնելու մասին (գաղտնի՝ 3-րդ կետ)
Սեյրան Օհանյան