Կառավարության նիստի օրակարգ

22 Սեպտեմբերի, 2016

1. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի փետրվարի 10-ի N 168-Ն որոշման մեջ լրացումներ ու փոփոխություններ կատարելու, ավիափոխադրման ծառայությունների գնման գործընթացում ընտրության չափորոշիչներ հաստատելու և որոնողական էլեկտրոնային հարթակի օպերատոր ճանաչելու մասին
Դավիթ Հարությունյան
2. Գնման գործընթաց կազմակերպելու մասին
Դավիթ Հարությունյան
3. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1566-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին
Արտեմ Ասատրյան
4. Հայաստանի Հանրապետության բնակչության շտապ բժշկական օգնության և սպասարկման 2016-2020 թվականների ռազմավարության իրականացման միջոցառումների ծրագրին հավանություն տալու մասին
Արմեն Մուրադյան
5. Գույք հետ վերցնելու և ամրացնելու մասին
Արմեն Մուրադյան
6. «Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի մասին
Արփինե Հովհաննիսյան
7. «Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի կայազորային ու պահակային ծառայությունների կանոնագիրքը հաստատելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի մասին
Սեյրան Օհանյան
8. Գույք նվիրաբերելու, սեփականության իրավունքով հանձնելու և անհատույց օգտագործման իրավունքով տրամադրելու և ամրացնելու մասին
Իգնատի Առաքելյան
9. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի օգոստոսի 3-ի N 1081-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին
Իգնատի Առաքելյան
10. Հարցը հանված է
11. «Սիսիանի մտավոր թերզարգացում ունեցող երեխաների N 1 հատուկ (օժանդակ) դպրոց» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը վերանվանելու մասին
Լևոն Մկրտչյան
12. Տարածքային մանկավարժահոգեբանական աջակցության կենտրոնների գործունեության ֆինանսավորման կարգը հաստատելու մասին
Լևոն Մկրտչյան
13. Հարցը հանված է
14. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմին գումար հատկացնելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին
Վարդան Արամյան
15. «Արթիկի նավթամթերք» փակ բաժնետիրական ընկերությունը լուծարելու մասին
Արման Սահակյան
16. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2001 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1263 որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին
Աշոտ Մարտիրոսյան
17. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի հուլիսի 2-ի N 732-Ա որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին
Արծվիկ Մինասյան
18. «Գյումրու Մ. Նալբանդյանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը «Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի վերակազմավորելու և գույք տրամադրելու մասին
Լևոն Մկրտչյան
19. Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարությանն ու Հայաստանի Հանրապետության մարզպետարաններին գումար հատկացնելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին
Դավիթ Լոքյան
20. Հայաստանի Հանրապետության 2016 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարությանը գումար հատկացնելու, ինչպես նաև պատվիրատուի լիազորություններ սահմանելու մասին
Նարեկ Սարգսյան
21. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչությանը գումար հատկացնելու մասին
Արման Սահակյան
22. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի հոկտեմբերի 20-ի N 1510-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին
Դավիթ Հարությունյան
23. Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչությանը գումար հատկացնելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին
Արման Սահակյան
24. «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կառուցվածքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի մասին
Դավիթ Հարությունյան
25. Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի արտահերթ նիստ գումարելու վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության նախաձեռնության մասին
Դավիթ Հարությունյան