Կառավարության նիստի օրակարգ

29 Սեպտեմբերի, 2016

1. Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունների ոլորտում կարգավորման անկախության բարձրացման նպատակով իրավական գործողությունների ծրագրին հավանություն տալու մասին
Վաչե Գաբրիելյան
2. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմին գումար հատկացնելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին
Դավիթ Հարությունյան
3. Գույք ամրացնելու և նվիրաբերելու մասին
Դավիթ Հարությունյան
4. Գույք ամրացնելու մասին
Դավիթ Հարությունյան
5. Չեռնոբիլի ատոմային էլեկտրակայանի վթարի հետևանքների վերացման աշխատանքների մասնակցի կարգավիճակ տրամադրելու կարգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության լիազոր մարմին ճանաչելու մասին
Արտեմ Ասատրյան
6. Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության «Երևանի թիվ 1 տուն-ինտերնատ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության տարածքում անկողնային խնամք ստացող անձանց սպասարկման նպատակով կառուցվելիք նոր մասնաշենքի շինարարական աշխատանքների իրականացում» դրամաշնորհային ծրագրի արտաբյուջետային հաշվի միջոցների ծախսման 2016 թվականի նախահաշիվը հաստատելու, Հայաստանի Հանրապետության 2016 թվականի պետական բյուջեում, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին
Արտեմ Ասատրյան
7. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի փետրվարի 27-ի N 274-Ա որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին
Արտեմ Ասատրյան
8. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2005 թվականի օգոստոսի 11-ի N 1223-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին
Արմեն Երիցյան
9. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 1998 թվականի դեկտեմբերի 25-ի N 821 որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին
Կարեն Նազարյան
10. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2005 թվականի հուլիսի 14-ի N 1231-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին
Կարեն Նազարյան
11. Հյուպատոսական հաշվառման կանգնելու և հյուպատոսական հաշվառման կանգնած Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների տվյալները կենտրոնական ռեգիստր վարող մարմնին տրամադրելու կարգը հաստատելու և լիազոր մարմին սահմանելու մասին
Կարեն Նազարյան
12. Կենդանական ծագման սննդամթերք արտադրող սննդի շղթայի օպերատորի գործունեության եզրակացություն տալու կարգը, ինչպես նաև կենդանական ծագման սննդամթերքի արտադրության ոլորտները և տեսակները հաստատելու մասին
Իգնատի Առաքելյան
13. «Փակ բաժնետիրական ընկերություններին հարկային արտոնություններ տրամադրելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եզրակացության նախագծի մասին
Սուրեն Կարայան
14. «Նաիրիտ գործարան» փակ բաժնետիրական ընկերության գործունեության և կառավարման հատուկ ռեժիմ սահմանելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եզրակացության նախագծի մասին
Աշոտ Մանուկյան
15. «Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի մասին
Աշոտ Մանուկյան
16. «Գորիսի N 1 հատուկ դպրոց» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը վերանվանելու մասին
Լևոն Մկրտչյան
17. Հայաստանի Հանրապետության 2016 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին
Սեյրան Օհանյան
18. Մի շարք քաղաքացիների պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչից տարկետում տալու մասին
Հրաչյա Ռոստոմյան
19. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2005 թվականի հոկտեմբերի 6-ի N 2417-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին
Դավիթ Լոքյան
20. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2010 թվականի նոյեմբերի 4-ի N 1419-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին
Վահան Մարտիրոսյան
21. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 25-ի նիստի N 54 արձանագրային որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին
Վահան Մարտիրոսյան
22. Հայաստանի Հանրապետության ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային ճանապարհների վերանորոգված հատվածների ծածկի որակի գնահատման ընթացքում անհարթության միջազգային ցուցչի (ԱՄՑ) չափանիշի կիրառման մեթոդաբանությանը հավանություն տալու մասին
Վահան Մարտիրոսյան
23. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի փետրվարի 18-ի նիստի N 6 արձանագրության 32-րդ կետն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին
Վարդան Արամյան
24. Իրավասու մարմին նշանակելու մասին
Արզուման Հարությունյան
25. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 3-ի N 1456-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին
Վարդան Եղիազարյան
26. «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին», «Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին», «Բանկերի, վարկային կազմակերպությունների, ներդրումային ընկերությունների, ներդրումային ֆոնդի կառավարիչների և ապահովագրական ընկերությունների սնանկության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին», «Սնանկության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում և փոփոխություններ կատարելու մասին», «Առևտրային արբիտրաժի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին», «Բանկերի և բանկային գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին», «Վարկային կազմակերպությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին», «Կուտակային կենսաթոշակների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին», «Ապահովագրության և ապահովագրական գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին», «Ներդրումային ֆոնդերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին», «Ակտիվների արժեթղթավորման և ակտիվներով ապահովված արժեթղթերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին», «Գրավատների և գրավատնային գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում և փոփոխություն կատարելու մասին», «Վճարահաշվարկային համակարգերի և վճարահաշվարկային կազմակերպությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների նախագծերի մասին
Արթուր Ջավադյան
27. «Երկրաբաշխության, քարտեզագրության, կադաստրի և Երկրի հեռահար խորաչափման ոլորտում մասնագետների պատրաստման, վերապատրաստման և որակավորման բարձրացման գործում Անկախ պետությունների համագործակցության մասնակից պետությունների համագործակցության մասին» համաձայնագրի կնքման առաջարկությանը համաձայնություն տալու մասին
Մարտին Սարգսյան
28. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ փոփոխություն ու լրացում կատարելու և Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարության ջրային տնտեսության պետական կոմիտեին գումար հատկացնելու մասին
Արամ Հարությունյան
29. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2009 թվականի մարտի 12-ի N 268-Ն և 2015 թվականի օգոստոսի 6-ի N 963-Ն որոշումներում փոփոխություններ կատարելու մասին
Սերգեյ Ավետիսյան
30. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի նոյեմբերի 8-ի N 1411-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին
Աշոտ Մարտիրոսյան
31. Հաշմանդամություն ունեցող անձանց սոցիալական պաշտպանության 2017 թվականի տարեկան ծրագրին և միջոցառումների ցանկին հավանություն տալու մասին
Արտեմ Ասատրյան
32. Երեխայի իրավունքների պաշտպանության 2017 թվականի տարեկան ծրագրին և միջոցառումների ցանկին հավանություն տալու մասին
Արտեմ Ասատրյան
33. Զբաղվածության կարգավորման 2017 թվականի պետական ծրագրին և միջոցառումների ցանկին հավանություն տալու մասին
Արտեմ Ասատրյան
34. 2017 թվականի առողջապահական պետական նպատակային ծրագրերին հավանություն տալու մասին
Լևոն Ալթունյան
35. «Հայաստանի Հանրապետության կուսակցությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական օրենքի նախագծի մասին
Արփինե Հովհաննիսյան
36. Սևանա լճի էկոհամակարգերի վերականգնման, պահպանման, վերարտադրման, բնականոն զարգացման և օգտագործման միջոցառումների 2017 թվականի տարեկան ծրագիրը հաստատելու մասին
Արծվիկ Մինասյան
37. 2017 թվականի գիտական և գիտատեխնիկական պետական նպատակային ծրագրերին հավանություն տալու մասին
Լևոն Մկրտչյան
38. Հայաստանի Հանրապետության 2017 թվականի պետական բյուջեում ընդգրկելու նպատակով ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի զարգացման 2017 թվականի տարեկան ծրագրին հավանություն տալու մասին
Հրաչյա Ռոստոմյան
39. Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության ու «Կոտայքի և Գեղարքունիքի ԿԿԹԿ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության միջև ենթավարկային պայմանագիր կնքելու համաձայնություն տալու մասին
Դավիթ Լոքյան
40. Սահմանամերձ տարածաշրջանների զարգացման 2017 թվականի ծրագիրը հաստատելու մասին
Դավիթ Լոքյան
41. «Գնումների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի մասին
Վարդան Արամյան
42. Հայաստանի Հանրապետությունում թմրամոլության և թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության դեմ պայքարի 2017 թվականի միջոցառումների ծրագրին և ժամանակացույցին հավանություն տալու մասին
Վարդան Եղիազարյան
43. Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությանը գույք ամրացնելու մասին
Վարդան Եղիազարյան
44. Վարձակալությամբ տարածք տրամադրելու մասին
Արման Սահակյան
45. «Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» և «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների նախագծերի մասին
Մարտին Սարգսյան
46. Գ Ա Ղ Տ Ն Ի
Սեյրան Օհանյան
47. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության արտաբյուջետային միջոցների հաշիվ բացելու մասին
Արփինե Հովհաննիսյան
48. Հայաստանի Հանրապետության 2017 թվականի պետական բյուջեի նախագծի մասին (գաղտնի մաս)
Վարդան Արամյան
49. «Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին», «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին» և «Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների նախագծերի մասին
Դավիթ Հարությունյան