Կառավարության նիստի օրակարգ

06 Հոկտեմբերի, 2016

1. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի հունվարի 14-ի N 131-Ն որոշման կատարման ընթացքի մասին
Դավիթ Հարությունյան
2. «Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին» և «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների նախագծերի փաթեթի մասին
Լևոն Ալթունյան
3. «Դարմանթեստ լաբորատորիս» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը թմրամիջոցների և հոգեմետ նյութերի և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության սահմանած՝ դրանց պրեկուրսորների ներմուծման գործունեության իրականացման լիցենզիա տալու մասին
Լևոն Ալթունյան
4. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի մարտի 1-ի N 279-Ն և 2016 թվականի մարտի 3-ի N 259-Ն որոշումներում լրացումներ կատարելու մասին
Արմեն Երիցյան
5. Գույք հետ վերցնելու, ամրացնելու, սեփականության իրավունքով հանձնելու և նվիրելու մասին
Լևոն Մկրտչյան
6. Հայաստանի Հանրապետության ռազմաարդյունաբերական համալիրի գործունեության սուբյեկտներին երկարաժամկետ, միջնաժամկետ և կարճաժամկետ պետական աջակցության առաջնահերթությունները և աջակցման ձևերը հաստատելու մասին
Վիգեն Սարգսյան
7. «Գյումրի քաղաքում ձեռնարկատիրական գործունեության պետական աջակցության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եզրակացության նախագծի մասին
Էմիլ Տարասյան
8. Հայաստանի Հանրապետության տրանսպորտի և կապի նախարարությանը գումար հատկացնելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին
Ատոմ Ջանջուղազյան
9. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2004 թվականի մայիսի 13-ի N 725-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին
Վլադիմիր Գասպարյան
10. Հայաստանի Հանրապետության 2016 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 10-ի N 1454-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին
Վախթանգ Միրումյան
11. «Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» և «Վարչական իրավախախտումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների նախագծերի մասին
Արտակ Շաբոյան
12. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2013 թվականի ապրիլի 25-ի N 417-Ա որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին
Արման Սահակյան
13. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու և Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին
Էդվարդ Նալբանդյան
14. «Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարությունը վերակազմակերպելու և Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի 2002 թվականի մարտի 16-ի ՆՀ-1063 հրամանագրում լրացում կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի հրամանագրի մասին
Դավիթ Հարությունյան
15. Էդգար Գևորգյանին Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարության աշխատակազմի ղեկավարի պաշտոնից ազատելու մասին
Դավիթ Հարությունյան
16. «Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եզրակացության նախագծի մասին
Արփինե Հովհաննիսյան
17. Արմեն Կարապետյանին Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության աշխատակազմի ղեկավարի պաշտոնից ազատելու մասին
Լևոն Ալթունյան
18. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության մի շարք որոշումներում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին
Աշոտ Մանուկյան
19. «Հայաստանի Հանրապետության 2016 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու և Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին
Աշոտ Մանուկյան
20. Սուրիկ Խաչատրյանին Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզպետի պաշտոնից ազատելու մասին
Դավիթ Լոքյան
21. Վահե Հակոբյանին Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզպետ նշանակելու մասին
Դավիթ Լոքյան
22. Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագրի Տրանշ-2, Բաբաջանյան-Հին Սիլիկյան ճանապարհահատվածում առկա գույքի և հողատարածքների նկատմամբ բացառիկ՝ գերակա հանրային շահ ճանաչելու մասին
Տարոն Մարգարյան
23. Հայաստանի Հանրապետության կողմից Երևան քաղաքի Վ. Սարգսյան 3/3 շենքի ձեռքբերման միջոցառումների ծրագրին հավանություն տալու մասին
Արման Սահակյան
24. Պետական գույքն օտարելու մասին
Արման Սահակյան
25. Հարկային եկամուտների վարչարարության բարելավման միջոցառումների ծրագրին հավանություն տալու մասին
Վախթանգ Միրումյան
26. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին (կետ 2-րդ՝ գաղտնի)
Վախթանգ Միրումյան
27. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին (կետ 2-րդ՝ գաղտնի)
Վախթանգ Միրումյան
28. Գ Ա Ղ Տ Ն Ի
Աշոտ Մանուկյան
29. Հարցը հանված է
30. Հայաստանի Հանրապետության 2016 թվականի պետական բյուջեում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին
Վիգեն Սարգսյան