Կառավարության նիստի օրակարգ

13 Հոկտեմբերի, 2016

1. «Նորաստեղծ ընտանիքներին միանվագ դրամական օգնություն տրամադրելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եզրակացության նախագծի մասին
Արտեմ Ասատրյան
2. «Հաշմանդամների սոցիալական պաշտպանության պետական քաղաքականության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եզրակացության նախագծի մասին
Արտեմ Ասատրյան
3. «Չեռնոբիլի ատոմային էլեկտրակայանի և այլ միջուկային աղետներից տուժած քաղաքացիների սոցիալական պաշտպանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եզրակացության նախագծի մասին
Արտեմ Ասատրյան
4. Հարցը հանված է
5. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի փետրվարի 18-ի N 140-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին
Սուրեն Քրմոյան
6. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի փետրվարի 4-ի N 72-Ա որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին
Սուրեն Քրմոյան
7. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի փետրվարի 4-ի N 88-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին
Սուրեն Քրմոյան
8. Որդեգրման մասին
Սուրեն Քրմոյան
9. Հայաստանի Հանրապետության տարահանված բնակչության կենսաապահովման գործընթացի նախապատրաստման ընթացակարգին հավանություն տալու մասին
Արմեն Երիցյան
10. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2008 թվականի օգոստոսի 14-ի N 967-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին
Արծվիկ Մինասյան
11. Հողամասը որպես նվիրաբերություն ընդունելու մասին
Իգնատի Առաքելյան
12. «Մեծահասակների կրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եզրակացության նախագծի մասին
Մանուկ Մկրտչյան
13. «Արտադպրոցական կրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եզրակացության նախագծի մասին
Մանուկ Մկրտչյան
14. Տարածքային և հանրապետական մանկավարժահոգեբանական աջակցության կենտրոնների օրինակելի կանոնադրությունները և ցանկը սահմանելու մասին
Մանուկ Մկրտչյան
15. Մանկավարժահոգեբանական աջակցության ծառայությունները սահմանելու մասին
Մանուկ Մկրտչյան
16. Գերակա ոլորտում իրականացվող ներդրումային ծրագրի շրջանակներում ներմուծվող տեխնոլոգիական սարքավորումները, դրանց բաղկացուցիչ ու համալրող մասերը, հումքը և նյութերը ներմուծման մաքսատուրքից ազատելու արտոնությունից օգտվելու համար «Հիդրո Կորպորացիա» փակ բաժնետիրական ընկերության կողմից ներկայացված հայտը բավարարելու մասին
Էմիլ Տարասյան
17. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Տաջիկստանի Հանրապետության կառավարության միջև կապի և տեղեկատվայնացման բնագավառներում համագործակցության մասին համաձայնագրի կնքման առաջարկությանը համաձայնություն տալու մասին
Վահան Մարտիրոսյան
18. Պետական սեփականություն հանդիսացող գույքի նվիրաբերության կարգը հաստատելու մասին
Արման Սահակյան
19. Անհատույց օգտագործման իրավունքով տարածք տրամադրելու մասին
Արման Սահակյան
20. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի փետրվարի 18-ի N 141-Ն և 2016 թվականի ապրիլի 28-ի N 415-Ն որոշումներում փոփոխություններ կատարելու մասին
Վարդան Հարությունյան
21. Հայաստանի Հանրապետության հողային ֆոնդի առկայության և բաշխման վերաբերյալ 2016 թվականի հաշվետվության (հողային հաշվեկշռի) մասին
Մարտին Սարգսյան
22. «Երևան ջուր» փակ բաժնետիրական ընկերության կողմից ստեղծված ակտիվների ամրացման և դրանք «Երևան ջուր» փակ բաժնետիրական ընկերությանը վարձակալության հանձնելու մասին
Արսեն Հարությունյան
23. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի հունվարի 14-ի N 131-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին
Սերգեյ Ավետիսյան
24. «Էլեկտրոնային փաստաթղթի և էլեկտրոնային թվային ստորագրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի մասին
Արմեն Եղիազարյան
25. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի սեպտեմբերի 10-ի N 1044-Ն որոշման մեջ փոփոխություն և լրացումներ կատարելու մասին
Արտեմ Ասատրյան
26. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2005 թվականի հունվարի 25-ի N 49-Ա որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին
Շավարշ Քոչարյան
27. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի հուլիսի 14-ի N 740-Ա որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին
Իգնատի Առաքելյան
28. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի ապրիլի 28-ի N 531-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին
Աշոտ Մանուկյան
29. «Հայգազարդ» փակ բաժնետիրական ընկերության գույքի կազմից գույք առանձնացնելու և այն «Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարության ջրային տնտեսության պետական կոմիտեի աշխատակազմ» պետական կառավարչական հիմնարկին ամրացնելու մասին
Աշոտ Մանուկյան
30. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի ապրիլի 15-ի N 389-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին
Հրանուշ Հակոբյան
31. Մասիս Բաղդասարյանին Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության աշխատակազմի ղեկավար նշանակելու մասին
Դավիթ Լոքյան
32. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 25-ի N 1524-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին
Էմիլ Տարասյան
33. Հարցը հանված է
34. «Հայաստանի հանրային հեռուստաընկերություն» փակ բաժնետիրական ընկերությանը գույք փոխանցելու մասին
Վարդան Հարությունյան
35. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու և գումար հատկացնելու մասին
Դավիթ Հարությունյան
36. Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի արտահերթ նիստ գումարելու վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության նախաձեռնության մասին
Դավիթ Հարությունյան
37. «Պետական գույքի մասնավորեցման 2006-2007 թվականների ծրագրի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի մասին
Արման Սահակյան
38. «Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտեի աշխատակազմ» պետական կառավարչական հիմնարկ ստեղծելու, կանոնադրությունն ու կառուցվածքը հաստատելու, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի հուլիսի 25-ի N 1233-Ն ու Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2010 թվականի օգոստոսի 26-ի N 1206-Ն որոշումներում փոփոխություններ կատարելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի հուլիսի 25-ի N 1294-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին
Նարեկ Սարգսյան
39. Գ Ա Ղ Տ Ն Ի
Արա Նազարյան
40. Անհատույց օգտագործման իրավունքով տարածք տրամադրելու մասին
Արման Սահակյան