Կառավարության նիստի օրակարգ

20 Հոկտեմբերի, 2016

1. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի մայիսի 5-ի N 665-Ն որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին
Արտեմ Ասատրյան
2. «Հայաստանի Հանրապետության՝ «Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակներում դեղամիջոցների շրջանառության միասնական սկզբունքների և կանոնների մասին» 2014 թվականի դեկտեմբերի 23-ի համաձայնագրին միանալու մասին» 2015 թվականի դեկտեմբերի 2-ին ստորագրված արձանագրությանը հավանություն տալու մասին
Լևոն Ալթունյան
3. «Հայաստանի Հանրապետության՝ «Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակներում բժշկական արտադրատեսակների (բժշկական նշանակության արտադրատեսակների և բժշկական տեխնիկայի) շրջանառության միասնական սկզբունքների և կանոնների մասին» 2014 թվականի դեկտեմբերի 23-ի համաձայնագրին միանալու մասին» 2015 թվականի դեկտեմբերի 2-ին ստորագրված արձանագրությանը հավանություն տալու մասին
Լևոն Ալթունյան
4. Հայաստանի Հանրապետությունում գործող կազմակերպությունների նախաձեռնությամբ կամ հրավերով օտարերկրացի բուժաշխատողների մասնագիտական կարճաժամկետ գործունեության թույլտվության տրամադրման կարգը սահմանելու մասին
Լևոն Ալթունյան
5. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի փետրվարի 6-ի N 138-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին
Իգնատի Առաքելյան
6. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2005 թվականի օգոստոսի 11-ի N 1384-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին
Իոսիֆ Իսայան
7. Միավորված ազգերի կրթության, գիտության և մշակույթի կազմակերպության «Մշակութային արժեքների ապօրինի ներմուծումը, արտահանումը և դրանց նկատմամբ սեփականության իրավունքի փոխանցումն արգելելու և կանխելու միջոցառումների մասին» 1970 թվականի կոնվենցիայի դրույթների կիրարկման վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության ազգային զեկույցին հավանություն տալու մասին
Արմեն Ամիրյան
8. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի փետրվարի 27-ի N 303-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին
Արծվիկ Մինասյան
9. 2000 թվականի հուլիսի 24-ին ստորագրված՝ «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կառավարության միջև զանգվածային ոչնչացման զենքի տարածմանը հակազդելու բնագավառում համագործակցության մասին» համաձայնագրի ժամկետը 7 տարով երկարաձգելու մասին» համաձայնությունը հայտագրերի փոխանակմամբ կնքելու առաջարկությանը համաձայնություն տալու մասին
Վիգեն Սարգսյան
10. Ռազմական կարիքների համար պետական պատվերի ձևավորման կարգը հաստատելու մասին
Վիգեն Սարգսյան
11. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի օգոստոսի 25-ի N 1241-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին
Վաչե Տերտերյան
12. Պետական մարմինների կողմից ինտերնետ կապի տրամադրման ծառայության գնման գործընթացին ներկայացվող նվազագույն պահանջները հաստատելու մասին
Վահան Մարտիրոսյան
13. «Գյուղատնտեսության ոլորտին տրամադրվող վարկերի սուբսիդավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եզրակացության նախագծի մասին
Վարդան Արամյան
14. «Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի մասին
Արփինե Հովհաննիսյան
15. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության քրեակատարողական վարչության 2016 թվականի կարիքների համար անհրաժեշտ հանդերձանքի և անկողնային պարագաների, քիմիական նյութերի, դեղորայքի և պատվաստանյութերի գնման գործընթացներն իրականացնելու մասին
Արփինե Հովհաննիսյան
16. Գագիկ Հայրապետյանին Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարության աշխատակազմի ղեկավար նշանակելու մասին
Արմեն Երիցյան
17. Հարցը հանված է
18. Սամվել Մուրադյանին Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարարության աշխատակազմի ղեկավար նշանակելու մասին
Արմեն Ամիրյան
19. «Հեռուստատեսության և ռադիոյի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի մասին
Վահան Մարտիրոսյան
20. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի հունիսի 2-ի N 582-Ա որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին
Սուրեն Կարայան
21. «ԱՊՀ մասնակից պետությունների՝ ավտոմոբիլաշինության ոլորտում համագործակցության մասին» համաձայնագրի կնքման առաջարկությանը համաձայնություն տալու մասին
Սուրեն Կարայան
22. «ԱՊՀ մասնակից պետությունների՝ սպառողների իրավական իրազեկվածության ոլորտում համագործակցության մասին» համաձայնագրի կնքման առաջարկությանը համաձայնություն տալու մասին
Սուրեն Կարայան
23. «ԱՊՀ մասնակից պետությունների՝ կեղծ արտադրանքի արտադրության և տարածման հակազդման ոլորտում համագործակցության մասին» համաձայնագրի կնքման առաջարկությանը համաձայնություն տալու մասին
Սուրեն Կարայան
24. «ԱՊՀ մասնակից պետությունների՝ բույսերի կարանտինի բնագավառում համագործակցության մասին» համաձայնագրի կնքման առաջարկությանը համաձայնություն տալու մասին
Իգնատի Առաքելյան
25. «ԱՊՀ մասնակից պետությունների՝ լեռնամետալուրգիայի ոլորտում համագործակցության մասին» համաձայնագրի կնքման առաջարկությանը համաձայնություն տալու մասին
Իոսիֆ Իսայան
26. «2009 թվականի նոյեմբերի 20-ի՝ անկախ պետությունների համագործակցության մասնակից պետությունների տարածքով անցնող միջազգային տրանսպորտային միջանցքների համաձայնեցված զարգացման մասին համաձայնագրում փոփոխություններ կատարելու մասին» արձանագրության կնքման առաջարկությանը համաձայնություն տալու մասին
Վահան Մարտիրոսյան
27. «Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի մասին
Արփինե Հովհաննիսյան
28. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի համայնքներին գույք նվիրաբերելու մասին
Վաչե Տերտերյան
29. «Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին», «Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման, իրավաբանական անձանց առանձնացված ստորաբաժանումների, հիմնարկների և անհատ ձեռնարկատերերի պետական հաշվառման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» և «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների նախագծերի մասին
Սուրեն Կարայան