Կառավարության նիստի օրակարգ

10 Նոյեմբերի, 2016

1. «Պետական կենսաթոշակների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի մասին
Արտեմ Ասատրյան
2. «Պետական պաշտոններ զբաղեցրած անձանց սոցիալական երաշխիքների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եզրակացության նախագծի մասին
Արտեմ Ասատրյան
3. «Հայկական ատոմային էլեկտրակայան» փակ բաժնետիրական ընկերությանը թմրամիջոցների և հոգեմետ նյութերի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության սահմանած պրեկուրսորների ներմուծման և մեծածախ առևտրի գործունեության իրականացման լիցենզիա տալու մասին
(չքննարկվող)
Լևոն Ալթունյան
4. Որդեգրման մասին
(չքննարկվող)
Արփինե Հովհաննիսյան
5. Որդեգրման մասին
(չքննարկվող)
Արփինե Հովհաննիսյան
6. Որդեգրման մասին
(չքննարկվող)
Արփինե Հովհաննիսյան
7. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի օգոստոսի 11-ի N 1156-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի օգոստոսի 23-ի N 1082-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին
Արփինե Հովհաննիսյան
8. «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Հնդկաստանի Հանրապետության կառավարության միջև աղետների կառավարման ոլորտում համագործակցության մասին» փոխըմբռնման հուշագրի կնքման առաջարկությանը համաձայնություն տալու մասին
Արմեն Երիցյան
9. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի միջև Հայաստանի Հանրապետությունում Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի կարգավիճակի մասին համաձայնագրում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին արձանագրության կնքման առաջարկությանը համաձայնություն տալու մասին
Շավարշ Քոչարյան
10. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի փետրվարի 4-ի N 74-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու և Հայաստանի Հանրապետությունում 2016 թվականի գարնանացան գարու, առվույտի և կորնգանի արտադրության զարգացման ծրագրի շրջանակներում ձեռք բերված և չբաշխված սերմացուների հետագա տնօրինումը կանոնակարգելու մասին
Իգնատի Առաքելյան
11. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2001 թվականի հոկտեմբերի 1-ի N 917 որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին
Արմեն Ամիրյան
12. Հայաստանի Հանրապետության 2016 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու և Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին
Լևոն Մկրտչյան
13. «ՍՋՍ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը զենքի արտադրության լիցենզիա տալու մասին
(չքննարկվող)
Վիգեն Սարգսյան
14. Հայաստանի Հանրապետության սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարությանը գումար հատկացնելու, Հայաստանի Հանրապետության 2016 թվականի պետական բյուջեում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին
Հրաչյա Ռոստոմյան
15. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Դիլիջանի համայնքի վարչական տարածքում գտնվող՝ պետական սեփականություն համարվող անշարժ գույքի մասնավորեցումից ստացված միջոցների տնօրինման ծրագրին համաձայնություն տալու մասին
(չքննարկվող)
Դավիթ Լոքյան
16. Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր ազգային անվտանգության ծառայության սահմանապահ զորքերի, Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության կամ ազատազրկման վայրերի վարչակազմի կողմից ապաստանի խնդրանքի ընդունման և այն լիազոր մարմնին փոխանցելու կարգը սահմանելու մասին
Դավիթ Լոքյան
17. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի հունվարի 20-ի N 29-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին
(չքննարկվող)
Էմիլ Տարասյան
18. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ լրացում ու փոփոխություն կատարելու և Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին
Էմիլ Տարասյան
19. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2005 թվականի հունվարի 20-ի N 33-Ա որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին
(չքննարկվող)
Վարդան Արամյան
20. Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական դատարանի 2016 թվականի կարիքների համար անհրաժեշտ ավիասպասարկման ծառայության գնման գործընթացն իրականացնելու մասին
(չքննարկվող)
Վարդան Արամյան
21. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2010 թվականի ապրիլի 29-ի N 474-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին
Արման Սահակյան
22. «Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարա րության աշխատակազմ» պետական կառավարչական հիմնարկին գույք ամրացնելու մասին
Արման Սահակյան
23. «ԲԱԿ էնջինիըրինգ խորհրդատվություն գրուպ» բաժնետիրական ընկերության հայաստանյան մասնաճյուղին ռադիոակտիվ նյութեր պարունակող սարքերի արտահանման լիցենզիա տալու մասին
(չքննարկվող)
Աշոտ Մարտիրոսյան
24. «ԲԱԿ էնջինիըրինգ խորհրդատվություն գրուպ» բաժնետիրական ընկերության հայաստանյան մասնաճյուղին ռադիոակտիվ նյութեր պարունակող սարքերի ներմուծման լիցենզիա տալու մասին
(չքննարկվող)
Աշոտ Մարտիրոսյան
25. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2008 թվականի հուլիսի 24-ի N 830-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին
(չքննարկվող)
Արփինե Հովհաննիսյան
26. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2007 թվականի փետրվարի 15-ի N 383-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին
(չքննարկվող)
Արծվիկ Մինասյան
27. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի հոկտեմբերի 31-ի N 1725-Ն և 2003 թվականի սեպտեմբերի 17-ի N 1277-Ն որոշումներում լրացումներ կատարելու մասին
(չքննարկվող)
Հրաչյա Ռոստոմյան
28. Ընտրական տեղամասերում տեսանկարահանումը և ուղիղ հեռարձակումը կազմակերպելու, նույնականացման քարտերի և անձնագրերի շտեմարանի աուդիտը կազմակերպելու, էլեկտրոնային սարքերով քվեարկողների գրանցման համակարգի ներդրման ընթացքը մշտադիտարկելու նպատակով հանձնաժողովի կազմավորման և գործունեության կարգը սահմանելու մասին
Դավիթ Հարությունյան
29. «Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության ժամանակ զինծառայողների կյանքին կամ առողջությանը պատճառված վնասների հատուցման մասին», «Զինծառայողների և նրանց ընտանիքի անդամների սոցիալական ապահովության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ և փոփոխություն կատարելու մասին», «Պետական կենսաթոշակների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների նախագծերի փաթեթի մասին
Վիգեն Սարգսյան
30. «Զինվորական ծառայություն անցնելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի մասին
Վիգեն Սարգսյան
31. Հայաստանի Հանրապետության 2016 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին (գաղտնի՝ կետ 2-րդ)
Վիգեն Սարգսյան
32. «Տեղական տուրքերի և վճարների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին», «Աղբահանության և սանիտարական մաքրման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին», «Ավտոտրանսպորտային միջոցների կայանատեղերի տեղական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին», «Շահութահարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների նախագծերի փաթեթի մասին
Դավիթ Լոքյան
33. «2AB Բեդրոսյան ճարտարապետական արվեստանոց» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը «Քաղաքաշինական փաստաթղթերի մշակում (բացառությամբ փորձաքննության)» գործունեության տեսակի իրականացման թույլտվություն տրամադրելու մասին
Էմիլ Տարասյան
34. «Հայաստանի Հանրապետության և Ասիական զարգացման բանկի միջև «Ենթակառուցվածքների կայունության աջակցության ծրագիր. երկրորդ փուլ» (ընթացիկ գործառնություններ) վարկային համաձայնագրի նախագծին հավանություն տալու մասին
Վարդան Արամյան
35. Հայաստանի Հանրապետության 2016 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու, գույք ձեռք բերելու և ամրացնելու մասին
Վարդան Հարությունյան
36. Գ Ա Ղ Տ Ն Ի
Արփինե Հովհաննիսյան
37. Հարցը հանված է
38. Հարցը հանված է