Կառավարության նիստի օրակարգ

24 Նոյեմբերի, 2016

1. Հայաստանի Հանրապետության 2016 թվականի պետական բյուջեում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին
(չքննարկվող)
Աշոտ Մանուկյան
2. Հայաստանի Հանրապետության 2016 թվականի պետական բյուջեում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին
(չքննարկվող)
Աշոտ Մանուկյան
3. «Մշակութային ինքնարտահայտման ձևերի բազմազանության պաշտպանության և խրախուսման մասին» ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կոնվենցիայի քառամյա պարբերական զեկույցին հավանություն տալու մասին
(չքննարկվող)
Արմեն Ամիրյան
4. Մի շարք պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունները միացման ձևով վերակազմակերպելու, «Ագարակ» պատմամշակութային արգելոց ստեղծելու և դրա կանոնադրությունը հաստատելու, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության մի շարք որոշումներում փոփոխություններ ու լրացում կատարելու մասին
Արմեն Ամիրյան
5. Դիլիջան քաղաքի պատմամշակութային հիմնավորման նախագծի և քաղաքի պատմական տարածքի, նրա առանձին հատվածների վերակառուցման և օգտագործման ծրագրի հայեցակարգին հավանություն տալու մասին
Արմեն Ամիրյան
6. Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին
Վիգեն Սարգսյան
7. Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին
Վիգեն Սարգսյան
8. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Վարդավանքի համայնքի ղեկավարի լիազորությունները վաղաժամկետ դադարեցնելու, համայնքի ղեկավարի արտահերթ ընտրություն նշանակելու և անցկացնելու մասին
(չքննարկվող)
Դավիթ Լոքյան
9. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի հունվարի 20-ի N 104-Ն որոշման մեջ լրացումներ ու փոփոխություններ կատարելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին
(չքննարկվող)
Սուրեն Կարայան
10. Հայաստանի Հանրապետության 2016 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին
Վահան Մարտիրոսյան
11. «Հայաստանի Հանրապետության և Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի միջև «Զարգացման քաղաքականության չորրորդ վարկ» վարկային համաձայնագրի նախագծին հավանություն տալու մասին
Վարդան Արամյան
12. Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագրի Տրանշ-2, Տիչինա-Աշտարակ ճանապարհահատվածի հողի օտարման և տարաբնակեցման ծրագիրը հաստատելու մասին
(չքննարկվող)
Տարոն Մարգարյան
13. Հայաստանի Հանրապետության 2016 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու և Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության գնման պայմանագրերում փոփոխություններ կատարելու թույլտվություն տալու մասին
(չքննարկվող)
Վարդան Հարությունյան
14. «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Մոլդովայի Հանրապետության կառավարության միջև օդային հաղորդակցությունների մասին» համաձայնագրի կնքման առաջարկությանը համաձայնություն տալու մասին
Սերգեյ Ավետիսյան
15. «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Ղազախստանի Հանրապետության կառավարության միջև օդային հաղորդակցությունների մասին» համաձայնագրի կնքման առաջարկությանը համաձայնություն տալու մասին
Սերգեյ Ավետիսյան
16. Սոցիալական գովազդի մասին օրենսդրության պահպանման նկատմամբ վերահսկողություն իրականացնող լիազոր մարմնին կից ստեղծված հանրապետական հանձնաժողովի ձևավորման և գործունեության կարգը սահմանելու մասին
Արմեն Ամիրյան
17. Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչությանը գումար հատկացնելու, բաժնեմասեր ձեռք բերելու, «Հայաստանի Հանրապետության 2016 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին
Արման Սահակյան
18. «Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի 2012 թվականի հունիսի 30-ի թիվ ՆԿ-96-Ա կարգադրության մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի կարգադրության նախագծի մասին
(չքննարկվող)
Արփինե Հովհաննիսյան
19. «Իրավախախտում կատարած անձանց վերականգնողական կենտրոն» և «Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավաբանական ինստիտուտ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունները միացման ձևով վերակազմակերպելու, «Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավաբանական ինստիտուտ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը վերանվանելու, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի փետրվարի 13-ի N 224-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու և 2005 թվականի նոյեմբերի 3- N 2118-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին
Արփինե Հովհաննիսյան
20. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի հոկտեմբերի 27-ի N 1109-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին
Արփինե Հովհաննիսյան
21. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2010 թվականի սեպտեմբերի 9-ի N 1251-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին
Արփինե Հովհաննիսյան
22. «Հայփոստ» փակ բաժնետիրական ընկերության բաժնետոմսերով հավաստված իրավունքները հավատարմագրային կառավարման հանձնելու մասին
Վահան Մարտիրոսյան
23. «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Թուրքմենստանի կառավարության միջև տրանսպորտի ոլորտում համագործակցության հետագա զարգացման մտադրությունների մասին» փոխըմբռնման հուշագրի նախագծին հավանություն տալու մասին
Վահան Մարտիրոսյան
24. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2008 թվականի դեկտեմբերի 25-ի N 1554-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին
Վիգեն Սարգսյան
25. «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եզրակացության նախագծի մասին
Արփինե Հովհաննիսյան
26. «Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի պատգամավորի գործունեության երաշխիքների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եզրակացության նախագծի մասին
Արփինե Հովհաննիսյան
27. Հայաստանի Հանրապետության 2016 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին
Վիգեն Սարգսյան
28. Հայաստանի Հանրապետության 2016 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին
Վարդան Արամյան
29. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Զարգացման ֆրանսիական գործակալության միջև թիվ CAM 1007 01 D վարկային համաձայնագրի կնքման առաջարկությանը համաձայնություն տալու մասին
Վարդան Արամյան