Կառավարության նիստի օրակարգ

01 Դեկտեմբերի, 2016

1. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի սեպտեմբերի 29-ի N 1010-Ա որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին
(չքննարկվող)
Դավիթ Հարությունյան
2. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի սեպտեմբերի 22-ի N 982-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին (չքննարկվող)
Դավիթ Հարությունյան
3. Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության և Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության սոցիալական ապահովության պետական ծառայության կարիքների համար 2016 թվականին անհրաժեշտ արխիվային ծառայությունների, համակարգչային սարքավորումների և տպագրական աշխատանքների գնման գործընթացն իրականացնելու մասին
(չքննարկվող)
Արտեմ Ասատրյան
4. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի սեպտեմբերի 4-ի N 919-Ա որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին
(չքննարկվող)
Արփինե Հովհաննիսյան
5. Հայաստանի Հանրապետության 2016 թվականի պետական բյուջեում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին
(չքննարկվող)
Կարեն Նազարյան
6. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի օգոստոսի 28-ի նիստի N 36 արձանագրության 8-րդ կետով հավանության արժանացած որոշման հավելվածում փոփոխություններ կատարելու մասին
(չքննարկվող)
Արծվիկ Մինասյան
7. Բնապահպանական խնդիրների ռազմավարական պլանավորման փաստաթղթերի մշակման և դրանցով նախատեսված գործողությունների ու միջոցառումների իրականացման արդյունքների մոնիթորինգի ընթացակարգերին հավանություն տալու մասին
Արծվիկ Մինասյան
8. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2005 թվականի դեկտեմբերի 9-ի N 2239-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին
(չքննարկվող)
Իգնատի Առաքելյան
9. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2004 թվականի սեպտեմբերի 9-ի N 1335-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին
(չքննարկվող)
Իգնատի Առաքելյան
10. Հայաստանի Հանրապետությունում գյուղատնտեսության սուբսիդավորման ուղղությունների հայեցակարգին հավանություն տալու մասին
Իգնատի Առաքելյան
11. Հայաստանի Հանրապետության պարենային անվտանգության ապահովման հայեցակարգից բխող միջոցառումների 2017-2021 թվականների ծրագրին հավանություն տալու մասին
Իգնատի Առաքելյան
12. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2000 թվականի հուլիսի 20-ի N 408 որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին
(չքննարկվող)
Աշոտ Մանուկյան
13. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2008 թվականի մայիսի 15-ի N 654-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին
Աշոտ Մանուկյան
14. «Հայաստանի ազգային արխիվ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության Մեղրու տարածքային ներկայացուցչության գործունեությունը դադարեցնելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի օգոստոսի 22-ի N 1406-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին
Դավիթ Լոքյան
15. Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական դատարանի 2016 թվականի կարիքների համար անհրաժեշտ տպագրական թղթի, տոներային քարթրիջների և լուսապատճենահանող սարքերի տոներների գնման գործընթացներն իրականացնելու մասին
(չքննարկվող)
Վարդան Արամյան
16. Հայաստանի Հանրապետության 2016 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին
Վարդան Արամյան
17. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Միավորված ազգերի զարգացման ծրագրի միջև համաֆինանսավորման համաձայնագրի թիվ 1 փոփոխության կնքման առաջարկությանը համաձայնություն տալու մասին
(չքննարկվող)
Վարդան Արամյան
18. Բնակելի տարածք նվիրելու մասին
(չքննարկվող)
Արման Սահակյան
19. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի հունիսի 18-ի N 671-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին
(չքննարկվող)
Արման Սահակյան
20. «Բնակարանային հիփոթեքային կրեդիտավորման մասին», «Սպառողական կրեդիտավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին», «Բանկերի, վարկային կազմակերպությունների, ներդրումային ընկերությունների, ներդրումային ֆոնդի կառավարիչների և ապահովագրական ընկերությունների սնանկության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում և փոփոխություններ կատարելու մասին», «Հրապարակային սակարկությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» և «Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների նախագծերի փաթեթի մասին
Արթուր Ջավադյան
21. «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Ռուսաստանի Դաշնության կառավարության միջև Հայաստանի Հանրապետություն բնական գազի առաքման ժամանակ գների ձևավորման կարգի վերաբերյալ 2013 թվականի դեկտեմբերի 2-ի համաձայնագրում փոփոխություններ կատարելու մասին» արձանագրության կնքման առաջարկությանը համաձայնություն տալու մասին
Աշոտ Մանուկյան
22. «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Ռուսաստանի Դաշնության կառավարության միջև «ՀայՌուսգազարդ» փակ բաժնետիրական ընկերության բաժնետոմսերի առուվաճառքի և հետագա գործունեության պայմանների մասին 2013 թվականի դեկտեմբերի 2-ի համաձայնագրում փոփոխություններ կատարելու մասին» արձանագրության կնքման առաջարկությանը համաձայնություն տալու մասին
(չքննարկվող)
Աշոտ Մանուկյան
23. Բյուջետային վարկ տրամադրելու և Հայաստանի Հանրապետության 2016 թվականի պետական բյուջեում ու Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին
(չքննարկվող)
Աշոտ Մանուկյան
24. Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների բակալավրի ու անընդհատ և ինտեգրացված կրթական ծրագրերով 2017/2018 ուսումնական տարվա մասնագիտությունների ու ընդունելության քննությունների ցանկը հաստատելու մասին
Լևոն Մկրտչյան
25. Գնման պայմանագրեր կնքելու թույլտվություն տալու մասին
Տարոն Մարգարյան
26. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի օգոստոսի 18-ի N 1489-Ն և 2009 թվականի հունիսի 4-ի N 631-Ն որոշումներում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին
(չքննարկվող)
Աշոտ Մարտիրոսյան
27. «Կուտակային կենսաթոշակների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին», «Ներդրումային ֆոնդերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին», «Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների նախագծերի փաթեթի մասին
Արթուր Ջավադյան
28. «Ճարտարապետական գործունեության մասին», «Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» և «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների նախագծերի մասին
Նարեկ Սարգսյան
29. Գ Ա Ղ Տ Ն Ի
Վիգեն Սարգսյան
30. Գ Ա Ղ Տ Ն Ի
Վիգեն Սարգսյան
31. Գ Ա Ղ Տ Ն Ի
Վիգեն Սարգսյան
32. Գ Ա Ղ Տ Ն Ի
Արմեն Երիցյան
33. Գ Ա Ղ Տ Ն Ի
Արմեն Երիցյան
34. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2013 թվականի դեկտեմբերի 19-ի N 1442-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին
(չքննարկվող)
Իգնատի Առաքելյան
35. Հայաստանի Հանրապետության 2016 թվականի պետական բյուջեում, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու ու «Սալսա Դիվելոփմենթ» փակ բաժնետիրական ընկերության կանոնադրական կապիտալն ավելացնելու մասին
Նարեկ Սարգսյան
36. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի փետրվարի 18-ի N 154-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին
(չքննարկվող)
Արտեմ Ասատրյան
37. Հայաստանի Հանրապետության 2017 թվականի պետական բյուջեի նախագծի ցուցանիշներում փոփոխություններին և Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի մշտական հանձնաժողովներում և լիագումար նիստում Հայաստանի Հանրապետության 2017 թվականի պետական բյուջեի նախագծի քննարկման արդյունքներով Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի մշտական հանձնաժողովների, պատգամավորական խմբերի, խմբակցությունների և անհատ պատգամավորների կողմից Հայաստանի Հանրապետության կառավարություն ներկայացված առաջարկությունների և եզրակացությունների ամփոփաթերթին հավանություն տալու և այդ առնչությամբ այլ հարցերի մասին (գաղտնի կետ՝ հավելված 1/1)
Վարդան Արամյան
38. Գ Ա Ղ Տ Ն Ի
Արզուման Հարությունյան
39. «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և «ՔոնթուրԳլոբալ Հիդրո Կասկադ» ՓԲԸ-ի միջև կնքվող 51 մլն եվրո գումարի փոխառության» պայմանագրի, «Ուղղակի պայմանագրային հարաբերություններ հաստատելու վերաբերյալ» պայմանագրի, «Միջվարկային և պարտավորությունների կատարման համար ապահովում տրամադրելու վերաբերյալ» պայմանագրի, «KFW-ի, Հայաստանի Հանրապետության՝ ի դեմս ՀՀ ֆինանսների նախարարության և «Որոտան հիդրոէլեկտրակայանների համալիր» ՓԲԸ-ի միջև կնքված 22 մլն եվրո արժողությամբ վարկային համաձայնագրերում փոփոխություններ կատարելու մասին» համաձայնագրի, «KFW-ի, Հայաստանի Հանրապետության՝ ի դեմս ՀՀ ֆինանսների նախարարության և «Որոտան հիդրոէլեկտրակայանների համալիր» ՓԲԸ-ի միջև կնքված 29 մլն եվրո արժողությամբ վարկային համաձայնագրերում փոփոխություններ կատարելու մասին» համաձայնագրի, «KFW-ի և «Որոտան հիդրոէլեկտրակայանների համալիր» ՓԲԸ-ի միջև կնքված առանձին համաձայնագրում փոփոխություն կատարելու մասին» համաձայնագրի, «Անշարժ գույքի գրավի պայմանագրի», «Շարժական գույքի գրավի պայմանագրի», «Բաժնետոմսերի գրավի պայմանագրի» նախագծերին հավանություն տալու մասին
Դավիթ Հարությունյան