Կառավարության նիստի օրակարգ

22 Դեկտեմբերի, 2016

1. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի օգոստոսի 31-ի N 1093-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին
(չքննարկվող)
Դավիթ Հարությունյան
2. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմի համար դեպոզիտային հաշիվ բացելու թույլտվություն տալու մասին
(չքննարկվող)
Դավիթ Հարությունյան
3. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի հուլիսի 23-ի N 817-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին
(չքննարկվող)
Արփինե Հովհաննիսյան
4. Որդեգրման մասին
(չքննարկվող)
Արփինե Հովհաննիսյան
5. Որդեգրման մասին
(չքննարկվող)
Արփինե Հովհաննիսյան
6. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի օգոստոսի 18-ի N 876-Ա որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին
(չքննարկվող)
Հայկարամ Մխիթարյան
7. «Հայաստանի Հանրապետության 2016 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու և Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայությանը գումար հատկացնելու մասին
(չքննարկվող)
Իգնատի Առաքելյան
8. «Հայգազարդ» փակ բաժնետիրական ընկերությունը լուծարելու մասին
(չքննարկվող)
Աշոտ Մանուկյան
9. «Էլեկտրաէներգետիկական համակարգի օպերատոր» փակ բաժնետիրական ընկերության կանոնադրական կապիտալը նվազեցնելու, գույք հետ վերցնելու և ամրացնելու մասին
(չքննարկվող)
Աշոտ Մանուկյան
10. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2013 թվականի օգոստոսի 22-ի նիստի N 33 արձանագրության 8-րդ կետով հավանության արժանացած արձանագրային որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին
Լևոն Մկրտչյան
11. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում «Մատենադարան» Մեսրոպ Մաշտոցի անվան հին ձեռագրերի գիտահետազոտական ինստիտուտ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության մասնաճյուղ ստեղծելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2008 թվականի մայիսի 15-ի N 705-Ն որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին
Լևոն Մկրտչյան
12. «Կայուն դպրոցական սնունդ» հիմնադրամ ստեղծելու և դրա կանոնադրությունը հաստատելու մասին
Լևոն Մկրտչյան
13. Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի պահեստազորի առաջին խմբի բժշկական կազմի սպաների զորակոչ անցկացնելու մասին
(չքննարկվող)
Արա Նազարյան
14. «Ռազմաարդյունաբերական և ռազմատեխնիկական քաղաքականության ռազմավարությունը հաստատելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի կարգադրության նախագծի մասին
Արա Նազարյան
15. Ռազմական ապրանքների և գույքի գների պետական կարգավորման մեթոդները, դրանց կիրառման առանձնահատուկ մեխանիզմները և ռազմական կարիքների համար պետական պատվերի տեղադրման գնի որոշման կարգը հաստատելու մասին
Արա Նազարյան
16. Հայաստանի Հանրապետության 2016 թվականի պետական բյուջեում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին
Արա Նազարյան
17. Պարենային և ոչ պարենային արտադրանքի գրանցում իրականացնող իրավասու մարմիններ սահմանելու մասին
Սուրեն Կարայան
18. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի հունիսի 23-ի N 644-Ն և հուլիսի 21-ի N 755-Ն որոշումներում փոփոխություններ կատարելու մասին
(չքննարկվող)
Դավիթ Լոքյան
19. Հայաստանի Հանրապետության համայնքներին գույք նվիրաբերելու մասին
(չքննարկվող)
Դավիթ Լոքյան
20. «Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի մասին
Դավիթ Լոքյան
21. Անատոլի Այվազովին, Գրիգորի Էմեքսուզյանին, Հովհաննես Պողոսյանին պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչից տարկետում տալու մասին
(չքննարկվող)
Հրաչյա Ռոստոմյան
22. «Երևանի օլիմպիական մանկապատանեկան համալիր մարզադպրոց» պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն ստեղծելու մասին
(չքննարկվող)
Հրաչյա Ռոստոմյան
23. Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական դատարանի 2016 թվականի կարիքների համար իրականացված տպագրական աշխատանքների գնման գործընթացների մասին
(չքննարկվող)
Վարդան Արամյան
24. Գնման գործընթաց կազմակերպելու մասին
(չքննարկվող)
Վարդան Արամյան
25. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի օգոստոսի 13-ի նիստի N 38 արձանագրության 12-րդ կետով հավանության արժանացած որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին
(չքննարկվող)
Վարդան Արամյան
26. Հարցը հանված է
27. Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարությանը գումար հատկացնելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին
(չքննարկվող)
Տարոն Մարգարյան
28. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի հուլիսի 30-ի N 849-Ն և 2016 թվականի փետրվարի 25-ի N 168-Ն որոշումներում փոփոխություններ կատարելու մասին
(չքննարկվող)
Արման Սահակյան
29. Հայաստանի Հանրապետության 2016 թվականի պետական բյուջեում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու և գումար հատկացնելու մասին
(չքննարկվող)
Արման Սահակյան
30. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի նոյեմբերի 27-ի N 1551-Ա և 2004 թվականի հոկտեմբերի 21-ի N 1451-Ա որոշումներում փոփոխություններ կատարելու մասին
(չքննարկվող)
Արման Սահակյան
31. «Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային օրենսգրքի մասին» պայմանագրի նախագծին հավանություն տալու մասին
Վարդան Հարությունյան
32. Գ Ա Ղ Տ Ն Ի
Աշոտ Մանուկյան
33. Գ Ա Ղ Տ Ն Ի
Հայկարամ Մխիթարյան
34. Գ Ա Ղ Տ Ն Ի
Հայկարամ Մխիթարյան
35. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի հունիսի 2-ի N 564-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին
Իգնատի Առաքելյան
36. Հայաստանի Հանրապետության սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարությանը գումար հատկացնելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին
Հրաչյա Ռոստոմյան
37. Հայաստանի Հանրապետության 2016 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու և «Հայաստանի կույրերի միավորում» հաշմանդամների հասարակական կազմակերպության ընկերություններին ֆինանսական օժանդակություն ցուցաբերելու մասին
Արտեմ Ասատրյան
38. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Ախթալայի համայնքի «Մ. Արամյանցի տուն (ամառանոց)» պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանի նկատմամբ բացառիկ՝ գերակա հանրային շահ ճանաչելու մասին
Արմեն Ամիրյան
39. Գնման գործընթացը կազմակերպելու մասին
(չքննարկվող)
Դավիթ Հարությունյան
40. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու ու Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին
Իգնատի Առաքելյան
41. «Փաստաբանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի մասին
Արփինե Հովհաննիսյան
42. «Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի մասին
Արփինե Հովհաննիսյան
43. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմին գումար հատկացնելու մասին
(չքննարկվող)
Վարդան Արամյան
44. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2013 թվականի դեկտեմբերի 12-ի N 1403-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին
Վարդան Հարությունյան
45. Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի կարիքների համար 2016 թվականին անհրաժեշտ որոշ ապրանքատեսակների գնման գործընթացն իրականացնելու մասին
(չքննարկվող)
Մարտին Սարգսյան
46. «Էրստե Գրուպ Բանկ Էյ-Ջի» և «Նորք-Մարաշ բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ-ի միջև կնքվող արտոնյալ պայմաններով վարկային համաձայնագրի նախագծին հավանություն տալու և բյուջետային երաշխիքի տրամադրման գործընթացը կազմակերպելու մասին
Վարդան Արամյան
47. «Նորք-Մարաշ բժշկական կենտրոն» փակ բաժնետիրական ընկերության և «VAMED ENGINEERING GmbH & CO KG» ընկերության միջև կնքման ենթակա պայմանագրին հավանություն տալու մասին
(չքննարկվող)
Տարոն Մարգարյան
48. Գույք ամրացնելու մասին
(չքննարկվող)
Վարդան Հարությունյան
49. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության մի շարք որոշումներում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին
(չքննարկվող)
Սուրեն Կարայան
50. «Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության զբոսաշրջության պետական կոմիտեի աշխատակազմ» պետական կառավարչական հիմնարկ ստեղծելու, Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության զբոսաշրջության պետական կոմիտեի կանոնադրությունը և կառուցվածքը հաստատելու մասին
Սուրեն Կարայան
51. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 1523-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին
(չքննարկվող)
Սուրեն Կարայան
52. «Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման և անցկացման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» և «Գործատուների միությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների նախագծերի մասին
Արփինե Հովհաննիսյան
53. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության աշխատակազմի վերահսկողական ծառայություն հիմնադրելու, Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության աշխատակազմի վերահսկողական ծառայության կանոնադրությունը և կառուցվածքը հաստատելու, Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության աշխատակազմի օրինականության վերահսկողության տեսչությունը լուծարելու, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի ապրիլի 14-ի N 431-Ն և 2013 թվականի հունիսի 13-ի N 624-Ն որոշումներն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին
Արփինե Հովհաննիսյան
54. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի նոյեմբերի 28-ի N 1917-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին
Արփինե Հովհաննիսյան
55. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2004 թվականի փետրվարի 5-ի N 56-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին
Արփինե Հովհաննիսյան
56. Հարցը հանվել է
57. Հայաստանի Հանրապետության 2016 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին
(չքննարկվող)
Վահան Մարտիրոսյան
58. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2013 թվականի հոկտեմբերի 3-ի N 1106-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին
Վարդան Արամյան
59. Գ Ա Ղ Տ Ն Ի
Վարդան Հարությունյան
60. Հարցը հանվել է
61. «Ռազմավարական նախաձեռնությունների կենտրոն» հիմնադրամ հիմնադրելու և գործադիր տնօրեն նշանակելու մասին
Դավիթ Հարությունյան
62. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի, Արմավիրի, Կոտայքի մարզպետարաններին գումար հատկացնելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին
Դավիթ Լոքյան

Լրացուցիչ

63. Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարարութանը գումար հատկացնելու մասին
Արմեն Ամիրյան