Կառավարության նիստի օրակարգ

29 Դեկտեմբերի, 2016

1. Գույք հետ վերցնելու և ամրացնելու մասին
Սերգեյ Խաչատրյան
2. Անհատ ձեռնարկատեր Նաիրի Թորոսյանին թմրամիջոցների և հոգեմետ նյութերի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության սահմանած պրեկուրսորների ներմուծման գործունեության իրականացման լիցենզիա տալու մասին
(չքննարկվող)
Սերգեյ Խաչատրյան
3. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2005 թվականի օգոստոսի 11-ի N 1384-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին
(չքննարկվող)
Արփինե Հովհաննիսյան
4. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի փետրվարի 27-ի N 303-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին
(չքննարկվող)
Արփինե Հովհաննիսյան
5. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության մի շարք որոշումներում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին
(չքննարկվող)
Հայկարամ Մխիթարյան
6. «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Կանաչ կլիմայի հիմնադրամի միջև Կանաչ կլիմայի հիմնադրամի արտոնությունների և անձեռնմխելիությունների մասին» համաձայնագրի կնքման առաջարկությանը համաձայնություն տալու մասին
(չքննարկվող)
Արծվիկ Մինասյան
7. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի նոյեմբերի 17-ի նիստի N 45 արձանագրության 23-րդ կետով հավանության արժանացած արձանագրային որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին
(չքննարկվող)
Իգնատի Առաքելյան
8. «Էներգետիկայի գիտահետազոտական ինստիտուտ» փակ բաժնետիրական ընկերության կանոնադրական կապիտալը նվազեցնելու և գույք ամրացնելու մասին
(չքննարկվող)
Աշոտ Մանուկյան
9. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2007 թվականի նոյեմբերի 1-ի N 1285-Ն որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություն կատարելու մասին
(չքննարկվող)
Արթուր Պողոսյան
10. Հրաձգություն մարզաձևի զարգացման հայեցակարգին հավանություն տալու մասին
Հրաչյա Ռոստոմյան
11. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2007 թվականի հուլիսի 12-ի N 825-Ն և 2008 թվականի նոյեմբերի 13-ի N 1293-Ն որոշումներում փոփոխություններ կատարելու մասին
(չքննարկվող)
Հրաչյա Ռոստոմյան
12. Գերակա ոլորտում իրականացվող ներդրումային ծրագրի շրջանակներում ներմուծվող տեխնոլոգիական սարքավորումները, դրանց բաղկացուցիչ ու համալրող մասերը, հումքը և նյութերը ներմուծման մաքսատուրքից ազատելու արտոնությունից օգտվելու համար «ԱՐՄԵՆԻԱ ՎԱՅՆ» ԳՈՐԾԱՐԱՆ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության կողմից ներկայացված հայտը բավարարելու մասին
Սուրեն Կարայան
13. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի հոկտեմբերի 13-ի N 1521-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին
Սուրեն Կարայան
14. Հարցը հանված է
15. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի նոյեմբերի 21-ի N 1809-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին
Վահան Մարտիրոսյան
16. «Աուդիտորական գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եզրակացության նախագծի մասին
Ատոմ Ջանջուղազյան
17. Հայաստանի Հանրապետության՝ որպես Համաշխարհային բանկի անդամ պետության համար նախատեսված Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի ընտրողական և ընդհանուր կապիտալում հավելյալ բաժանորդագրման հայտերին հավանություն տալու մասին
(չքննարկվող)
Ատոմ Ջանջուղազյան
18. Պետական գույքն օտարելու մասին
(չքննարկվող)
Աշոտ Մարկոսյան
19. Բնակելի տարածք նվիրելու մասին
(չքննարկվող)
Աշոտ Մարկոսյան
21. Հայաստանի Հանրապետության 2016 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին
Վարդան Հարությունյան
22. Գնման պայմանագրում փոփոխություն կատարելու թույլտվություն տալու մասին
(չքննարկվող)
Վարդան Հարությունյան
23. «Բանկերի և բանկային գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին», «Ապահովագրության և ապահովագրական գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին», «Բանկերի, վարկային կազմակերպությունների, ներդրումային ընկերությունների, ներդրումային ֆոնդի կառավարիչների և ապահովագրական ընկերությունների սնանկության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների նախագծերի փաթեթի մասին
Արթուր Ջավադյան
24. Գ Ա Ղ Տ Ն Ի
Դավիթ Հարությունյան
25. Գ Ա Ղ Տ Ն Ի
Արզուման Հարությունյան
26. Հարցը հանված է
27. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2005 թվականի հունիսի 23-ի N 897-Ն որոշման մեջ լրացում և փոփոխություն կատարելու մասին
(չքննարկվող)
Արծվիկ Մինասյան
28. «Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան» հիմնադրամի ռեկտորի ընտրության արդյունքները հաստատելու մասին
Լևոն Մկրտչյան
29. Ներդրումային ծրագրի շրջանակներում «Սյունիք ֆուդ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության կողմից ապրանքների ներմուծման դեպքում մաքսային և հարկային մարմինների կողմից հաշվարկված ավելացված արժեքի հարկի գումարների վճարման ժամկետը երեք տարի ժամկետով հետաձգելու մասին
(չքննարկվող)
Սուրեն Կարայան
30. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2013 թվականի մարտի 28-ի N 370-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու և Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության շուկայի վերահսկողության տեսչական մարմնի կողմից իրականացվող ոչ պարենային արտադրանքների և ծառայությունների նկատմամբ պետական վերահսկողության իրականացման ստուգաթերթերը հաստատելու մասին
Սուրեն Կարայան
31. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1513-Ա որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին
(չքննարկվող)
Սուրեն Կարայան
32. Հայաստանի Հանրապետության 2016 թվականի պետական բյուջեի ցուցանիշներում փոփոխություններ, վերաբաշխումներ և լրացումներ, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության մի շարք որոշումներում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի կատարման հետ կապված առանձին հարցերի մասին
Ատոմ Ջանջուղազյան
33. Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության «Ուսուցման կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը լուծարելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2008 թվականի մայիսի 15-ի N 503-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին
Ատոմ Ջանջուղազյան
34. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի փետրվարի 19-ի N 165-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին
Արփինե Հովհաննիսյան
35. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի սեպտեմբերի 19-ի N 1795-Ն և 2006 թվականի ապրիլի 27-ի N 618-Ն որոշումներում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին
Դավիթ Լոքյան
36. Հայաստանի Հանրապետության հիդրոէներգետիկայի զարգացման հայեցակարգին հավանություն տալու մասին
Աշոտ Մանուկյան
37. Արևային ֆոտովոլտային կայանների կառուցման ներդրումային ծրագրին հավանություն տալու մասին
Աշոտ Մանուկյան
38. «Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում փոփոխություն և լրացումներ կատարելու մասին» և «Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության 2016 թվականի մայիսի 17-ի ՀՕ-49-Ն օրենքի 1-ին հոդվածը չեղյալ ճանաչելու մասին», «Հայաստանի Հանրապետության քրեակատարողական օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին», «Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների նախագծերի փաթեթի մասին
Արփինե Հովհաննիսյան
39. «Փոքր Մհեր» կրթահամալիր» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության Նուբարաշենի մասնաճյուղի գործունեությունը դադարեցնելու, «Փոքր Մհեր» կրթահամալիր» և «Ապարանի ռազմամարզական վարժարան» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունները միաձուլման ձևով «Նուբարաշենի մասնագիտացված դպրոց» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության վերակազմակերպելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2004 թվականի նոյեմբերի 11-ի N 1602-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին
Լևոն Մկրտչյան
40. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի հուլիսի 21-ի N 769-Ա որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին
(չքննարկվող)
Սուրեն Կարայան
41. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի մարտի 24-ի N 297-Ա որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին
(չքննարկվող)
Սուրեն Կարայան
42. Հայաստանի Հանրապետության 2017 թվականի պետական բյուջեի կատարումն ապահովող միջոցառումների մասին (գաղտնի՝ կետ 34-րդ)
Ատոմ Ջանջուղազյան
43. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի օգոստոսի 11-ի N 1233-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին
Ատոմ Ջանջուղազյան
44. Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի Գուգարքի տարածաշրջանային մաքսատան Բագրատաշեն մաքսակետի տարածքից «Դյութի Ֆրի Հոլդինգ» ՍՊԸ-ին կառուցապատման իրավունքով հողամաս տրամադրելու մասին
Դավիթ Լոքյան
45. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշումներում փոփոխություններ կատարելու մասին
Սերգեյ Ավետիսյան