Կառավարության նիստի օրակարգ

26 Հունվարի, 2017

1. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմի «Օժանդակություն Հայաստանի հակակոռուպցիոն ռազմավարության իրականացմանը» դրամաշնորհային ծրագրի արտաբյուջետային հաշվի միջոցների ծախսման 2017 թվականի նախահաշիվը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության 2017 թվականի պետական բյուջեում ու Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին
(չքննարկվող)
Դավիթ Հարությունյան
2. 2017 թվականի ընտանեկան նպաստի, սոցիալական նպաստի, հրատապ օգնության և մինչև երկու տարեկան երեխայի խնամքի նպաստի չափերը սահմանելու մասին
Արտեմ Ասատրյան
3. Որդեգրման մասին
(չքննարկվող)
Արփինե Հովհաննիսյան
4. Որդեգրման մասին
(չքննարկվող)
Արփինե Հովհաննիսյան
5. Որդեգրման մասին
(չքննարկվող)
Արփինե Հովհաննիսյան
6. «Հատուկ լեռնափրկարար ծառայություն» փակ բաժնետիրական ընկերության կանոնադրական կապիտալը նվազեցնելու և գույքը հանձնելու մասին
(չքննարկվող)
Հայկարամ Մխիթարյան
7. Իրանական «Գամ Արակ» ընկերությանը լիցենզավորման ենթակա գործունեություն իրականացնելու թույլտվություն տալու մասին
(չքննարկվող)
Վարդան Գևորգյան
8. Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Էլեկտրամատակարարման հուսալիություն» վարկային ծրագրի շրջանակներում հասարակության և պետության կարիքների համար օտարման ենթակա սեփականության նախնական ուսումնասիրության մասին
(չքննարկվող)
Վարդան Գևորգյան
9. «ԱՊՀ մասնակից պետությունների հիմնարար հետազոտությունների ոլորտում միջպետական հարաբերությունների համակարգման մասին» համաձայնագրի կնքման առաջարկությանը համաձայնություն տալու մասին
Լևոն Մկրտչյան
10. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի նոյեմբերի 18-ի N 1224-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին
(չքննարկվող)
Վիգեն Սարգսյան
11. Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության կողմից Հայաստանի Հանրապետության 2017 թվականի պետական բյուջեով նախատեսված հատկացումների հաշվին վարկային քարտային հաշիվներով շրջանառվող միջոցների չափաքանակները հաստատելու մասին
(չքննարկվող)
Վիգեն Սարգսյան
12. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի նոյեմբերի 5-ի N 1282-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին
(չքննարկվող)
Հրաչյա Ռոստոմյան
13. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի դեկտեմբերի 4-ի N 1585-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին
(չքննարկվող)
Դավիթ Լոքյան
14. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 1444-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին
Դավիթ Լոքյան
15. Հարցը հանված է
16. Հայաստանի Հանրապետության արտահանման ուղղվածություն ունեցող ճյուղերի մրցունակության բարձրացում՝ արդիականացման և շուկան մատչելի դարձնելու միջոցով, երկրորդ փուլի ծրագրի նախագծին հավանություն տալու մասին
Սուրեն Կարայան
17. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի հունվարի 15-ի N 30-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին
Վարդան Արամյան
18. «Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» և «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների նախագծերի մասին
Վարդան Եղիազարյան
19. «Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչության և Ղրղզական Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման ֆոնդի միջև համագործակցության մասին» հուշագրի նախագծին հավանություն տալու մասին
(չքննարկվող)
Արման Սահակյան
20. «Երևանի ջրամատակարարման բարելավում» ծրագրով վարկային ու դրամաշնորհային համաձայնագրերի շրջանակներում «Երևան Ջուր» փակ բաժնետիրական ընկերության միջոցով ձեռք բերված ակտիվների ամրացման և «Վեոլիա Ջուր» փակ բաժնետիրական ընկերությանը վարձակալության հանձնելու մասին
(չքննարկվող)
Արսեն Հարությունյան
21. Պետական ծառայողներին մատչելի բնակարաններով ապահովման ծրագրի շրջանակներում բնակարանների ձեռքբերման նպատակով տրամադրվող հիփոթեքային վարկերի վերաֆինանսավորման իրականացումը «Բնակարան երիտասարդներին» ՎՎԿ» փակ բաժնետիրական ընկերությանը վերապահելու մասին
(չքննարկվող)
Նարեկ Սարգսյան
22. «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Սինգապուրի Հանրապետության կառավարության միջև օդային հաղորդակցությունների մասին» համաձայնագրի կնքման առաջարկությանը համաձայնություն տալու մասին
Սերգեյ Ավետիսյան
23. «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Կանադայի կառավարության միջև «Օդային հաղորդակցությունների մասին» համաձայնագրի կնքման առաջարկությանը համաձայնություն տալու մասին
Սերգեյ Ավետիսյան
24. Գ Ա Ղ Տ Ն Ի
Վարդան Արամյան
25. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմի «Հանքարդյունաբերության ոլորտի թափանցիկության բարելավում» դրամաշնորհային ծրագրի արտաբյուջետային հաշվի միջոցների ծախսման 2017 թվականի նախահաշիվը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության 2017 թվականի պետական բյուջեում ու Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին
(չքննարկվող)
Դավիթ Հարությունյան
26. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի հուլիսի 30-ի N 839-Ա որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին
Դավիթ Հարությունյան
27. Հարցը հանված է
28. Էլեկտրոնային առողջապահություն համակարգը կոնցեսիոն պայմանագրով փոխանցելու մրցույթի անցկացման կարգը հաստատելու, մրցութային հանձնաժողով ստեղծելու և համակարգը բժշկական օգնություն և սպասարկում և դեղատնային գործունեություն իրականացնող լիցենզավորված սուբյեկտներում ներդրման ժամանակացույցը հաստատելու մասին
Լևոն Ալթունյան
29. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության «Օրենսդրության զարգացման և իրավական հետազոտությունների կենտրոն» հիմնադրամի «Արդարադատության նախարարության և ԱՄՆ ՄԶԳ-ի միջև 2016 թվականի սեպտեմբերի 13-ի կնքված N AAG-111-G-13-001 զարգացման համագործակցության համաձայնագրի ներքո իրականացվող» դրամաշնորհային ծրագրի արտաբյուջետային հաշվի միջոցների ծախսման 2017 թվականի նախահաշիվը հաստատելու, Հայաստանի Հանրապետության 2017 թվականի պետական բյուջեում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին
Արփինե Հովհաննիսյան
30. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի հոկտեմբերի 27-ի N 1109-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին
Արփինե Հովհաննիսյան
31. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի մայիսի 26-ի N 733-Ն որոշման մեջ փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին
Արփինե Հովհաննիսյան
32. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու, Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությանը գումար հատկացնելու և գնման գործընթացը կազմակերպելու մասին
Շավարշ Քոչարյան
33. «Գյուղատնտեսական տեխնիկայի շահագործման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին», «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ» Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին», «Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման և անցկացման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» և «Ագրարային պետական տեսչությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքը ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների նախագծերին հավանություն տալու և դրանք անհետաձգելի համարելու մասին
Իգնատի Առաքելյան
34. Արթուր Հակոբյանին պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչից տարկետում տալու մասին
(չքննարկվող)
Լևոն Մկրտչյան
35. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի հուլիսի 23-ի N 797-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին
(չքննարկվող)
Դավիթ Լոքյան
36. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2013 թվականի հուլիսի 25-ի N 796-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին
(չքննարկվող)
Դավիթ Լոքյան
37. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի հոկտեմբերի 8-ի N 1408-Ն որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություն կատարելու մասին
Վարդան Հարությունյան
38. Գ Ա Ղ Տ Ն Ի
Վարդան Արամյան
39. Գ Ա Ղ Տ Ն Ի
Վարդան Արամյան
40. Գ Ա Ղ Տ Ն Ի
Հրանուշ Հակոբյան
41. Գ Ա Ղ Տ Ն Ի
Վիգեն Սարգսյան
42. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 15-ի N 1304-Ա որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին
(չքննարկվող)
Վահան Մարտիրոսյան
43. Գնման պայմանագիրը դադարեցնելու և գույքը ի շահ Հայաստանի Հանրապետության հավատարմագրային կառավարման հանձնելու մասին
Վարդան Եղիազարյան