Կառավարության նիստի օրակարգ

02 Փետրվարի, 2017

1. Ազգային դեղամատյանը հրապարակելու կարգը սահմանելու մասին
(չզեկուցվող)
Լևոն Ալթունյան
2. Պալիատիվ բժշկական օգնության և սպասարկման զարգացման ռազմավարությանն ու պալիատիվ բժշկական օգնության և զարգացման ներդրման ռազմավարության 2016-2019 թվականների միջոցառումների ծրագրին հավանություն տալու մաuին
Լևոն Ալթունյան
3. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին
Լևոն Ալթունյան
4. Արտակարգ իրավիճակներում քաղաքացիական ավիացիայի օդանավակայանների գործելու և Հայաստանի Հանրապետության պետական մարմինների հետ փոխհամագործակցության կարգը սահմանելու մասին
Հայկարամ Մխիթարյան
5. Ջրային ռեսուրսների պետական կադաստրի վարման կարգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի հուլիսի 23-ի N 1060-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին
Արծվիկ Մինասյան
6. «ԳԵՈՊՐՈՄԱՅՆԻՆԳ ԳՈԼԴ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը ռազմական նշանակության արտադրանք չհամարվող պայթուցիկ նյութեր և պայթեցման սարքավորումներ ներմուծելու թույլտվություն տալու մասին
(չզեկուցվող)
Աշոտ Մանուկյան
7. 2017-2018 թվականների Հայաստանի Հանրապետության էներգախնայողության գործողությունների ծրագրի երկրորդ փուլին հավանություն տալու մասին
Աշոտ Մանուկյան
8. Անհատույց օգտագործման իրավունքով գույք ամրացնելու մասին
(չզեկուցվող)
Լևոն Մկրտչյան
9. Պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների կադաստրային տվյալների ձեռքբերման, կադաստրի կազմման, ներդրման, վարման և միջոցառումների իրականացման ծրագրին հավանություն տալու մասին
Արմեն Ամիրյան
10. Մանկապատանեկան սպորտի զարգացման հայեցակարգին հավանություն տալու մասին
Հրաչյա Ռոստոմյան
11. Սփյուռքի երիտասարդների հայրենաճանաչության «Արի տուն» 2017 թվականի ծրագրին և միջոցառումների ցանկին հավանություն տալու մասին
Հրանուշ Հակոբյան
12. Գույք ամրացնելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի դեկտեմբերի 21-ի N 1893-Ա, 2008 թվականի հունվարի 25-ի N 47-Ա և 2016 թվականի հունիսի 23-ի N 681-Ա որոշումներում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Դավիթ Լոքյան
13. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2010 թվականի հուլիսի 1-ի N 924-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Սուրեն Կարայան
14. Չինաստանի Ժողովրդական Հանրապետությունում Հայաստանի Հանրապետության առևտրական կցորդի հաստիք ստեղծելու մասին
Սուրեն Կարայան
15. Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության աշխատակազմի «Թանկարժեք մետաղների և թանկարժեք քարերի պետական գանձարան» գործակալությանն աճեցված (կուլտիվացված) մարգարիտի իրացման թույլտվություն տալու մասին
(չզեկուցվող)
Վարդան Արամյան
16. «Պետական և ծառայողական գաղտնիքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի մասին
Վարդան Արամյան
17. «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Ֆրանսիայի Հանրապետության կառավարության միջև 2008 թվականի մայիսի 27-ին ստորագրված ֆինանսական արձանագրության մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» համաձայնագրի կնքման առաջարկությանը համաձայնություն տալու մասին
(չզեկուցվող)
Վարդան Արամյան
18. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2009 թվականի մարտի 19-ի N 277-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին
Վարդան Եղիազարյան
19. Բնակելի տարածք նվիրելու մասին
(չզեկուցվող)
Աշոտ Մարկոսյան
20. Հարցը հանված է
21. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2004 թվականի ապրիլի 29-ի N 1008-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Դավիթ Հարությունյան
22. «Սահմանադրական դատարանի մասին» Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական օրենքի, «Պետական պաշտոններ զբաղեցրած անձանց սոցիալական երաշխիքների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին», «Պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին», «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին», «Հանրային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին», «Հատուկ քննչական ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին», «Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին» և «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների նախագծերի փաթեթի մասին
Արթուր Հովհաննիսյան
23. Որդեգրման մասին
(չզեկուցվող)
Արթուր Հովհաննիսյան
24. Գ Ա Ղ Տ Ն Ի
Արա Նազարյան
25. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2004 թվականի ապրիլի 8-ի N 541-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Արթուր Հովհաննիսյան
26. «Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում փոփոխություն և լրացումներ կատարելու և «Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության 2016 թվականի մայիսի 17-ի ՀՕ-49-Ն օրենքի 1-ին հոդվածը չեղյալ ճանաչելու մասին», «Հայաստանի Հանրապետության քրեակատարողական օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին», «Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների նախագծերն անհետաձգելի համարելու մասին
Արթուր Հովհաննիսյան
27. «Տեխնիկական կանոնակարգման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին», «Չափումների միասնականության ապահովման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին», «Ստանդարտացման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին», «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների նախագծերի մասին
Սուրեն Կարայան
28. «Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» և «Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների նախագծերի մասին
Սուրեն Կարայան
29. Ներդրումային ծրագրի շրջանակներում «ՎԻԿԻՆԳ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության կողմից ապրանքների ներմուծման դեպքում մաքսային և հարկային մարմինների կողմից հաշվարկված ավելացված արժեքի հարկի գումարների վճարման ժամկետը երեք տարի ժամկետով հետաձգելու մասին
Սուրեն Կարայան
30. «Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության ժամանակ զինծառայողների կյանքի կամ առողջությանը պատճառված վնասների հատուցման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի կիրարկումն ապահովելու մասին
Արա Նազարյան
31. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2000 թվականի նոյեմբերի 27-ի N 778-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին
Արա Նազարյան
32. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի մայիսի 5-ի N 668-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին
Արա Նազարյան
33. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի մայիսի 5-ի N 665-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին
Արա Նազարյան
34. Ռուբիկ Աբրահամյանին Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզպետի պաշտոնից ազատելու մասին
Դավիթ Լոքյան
35. Արամայիս Գրիգորյանին Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզպետ նշանակելու մասին
Դավիթ Լոքյան