Կառավարության նիստի օրակարգ

16 Փետրվարի, 2017

1. Հայաստանի Հանրապետության 2017 թվականի պետական բյուջեում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին
Դավիթ Հարությունյան
2. Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությանը գումար հատկացնելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Շավարշ Քոչարյան
3. Հայաստանի Հանրապետությունում կենսաբանական զենքի կոնվենցիայի դրույթների կիրառման ծրագրի միջոցառումների իրականացման 2017-2020 թվականների ժամանակացույցին հավանություն տալու մասին
(չզեկուցվող)
Շավարշ Քոչարյան
4. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի հոկտեմբերի 10-ի N 1638-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Արծվիկ Մինասյան
5. Կենդանիների սպանդից գոյացած մթերքի անասնաբուժական դրոշմման կարգը սահմանելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի մայիսի 18-ի N 666-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին
Իգնատի Առաքելյան
6. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2001 թվականի ապրիլի 12-ի N 286 որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին
Աշոտ Մանուկյան
7. Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների համար սահմանված ֆինանսավորման բարձրացված չափաքանակի սանդղակը՝ ըստ երեխայի կարիքի ծանրության աստիճանի սահմանելու, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2005 թվականի օգոստոսի 25-ի N 1365-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու և 2011 թվականի հունվարի 27-ի N 46-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին
Լևոն Մկրտչյան
8. Հարցը հանված է
9. Գրադարանների խորհրդի անհատական կազմը հաստատելու մասին
(չզեկուցվող)
Արմեն Ամիրյան
10. Երևանի ավագանու հերթական ընտրություն նշանակելու մասին
Դավիթ Լոքյան
11. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության մի շարք որոշումներում փոփոխություններ կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Վարդան Արամյան
12. Երկրորդային հումքի ցանկը սահմանելու մասին
(չզեկուցվող)
Վարդան Արամյան
13. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի ապրիլի 28-ի նիստի N 16 արձանագրության 29-րդ կետով հավանության արժանացած արձանագրային որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Վարդան Արամյան
14. Հայաստանի Հանրապետության 2017 թվականի պետական բյուջեում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին
Վարդան Հարությունյան
15. «Ոստիկանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի մասին
Վարդան Եղիազարյան
16. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2004 թվականի մայիսի 20-ի N 933-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Վարդան Եղիազարյան
17. Պետական գույքն օտարելու մասին
(չզեկուցվող)
Աշոտ Մարկոսյան
18. Անհատույց օգտագործման իրավունքով տարածք տրամադրելու մասին
Աշոտ Մարկոսյան
19. «Վայոցձորառսպաս» փակ բաժնետիրական ընկերությունը լուծարելու մասին
Աշոտ Մարկոսյան
20. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի սեպտեմբերի 7-ի N 1310-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու և 2004 թվականի հուլիսի 29-ի N 1095-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին
(չզեկուցվող)
Մարտին Սարգսյան
21. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությանը գույք նվիրաբերելու մասին
(չզեկուցվող)
Մանվել Բադալյան
22. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի հուլիսի 3-ի N 825-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Սերգեյ Ավետիսյան
23. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2004 թվականի ապրիլի 14-ի N 484-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Արմեն Եղիազարյան
24. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի մարտի 10-ի N 294-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Արմեն Եղիազարյան
25. Գ Ա Ղ Տ Ն Ի
Վարդան Եղիազարյան
26. Էլեկտրոնային տեղեկատվական համակարգի միջոցով անձնական տվյալների փոխանցման կարգը հաստատելու մասին
Դավիթ Հարությունյան
27. Կենսաչափական անձնագրերի և նույնականացման քարտերի թողարկման, արդիականացված հանրային հավաստագրերի ենթակառուցվածքի ավտոմատացված համակարգի ներդրման, սպասարկման և փոխանցման նպատակով կոնցեսիայի պայմանագիր կնքելու իրավունք շնորհելու համար մրցույթի անցկացման կարգը հաստատելու և մրցութային հանձնաժողով ստեղծելու մասին
Դավիթ Հարությունյան
28. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության նյութական խրախուսման և համակարգի զարգացման ֆոնդի միջոցների ծախսման 2017 թվականի նախահաշիվը հաստատելու, Հայաստանի Հանրապետության 2017 թվականի պետական բյուջեում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին
Արփինե Հովհաննիսյան
29. Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին գումար հատկացնելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ լրացումներ ու փոփոխություններ կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Վարդան Արամյան
30. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի մայիսի 2-ի N 726-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին
Դավիթ Հարությունյան
31. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի մայիսի 12-ի N 702-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին
Արփինե Հովհաննիսյան
32. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 1999 թվականի դեկտեմբերի 22-ի N 767 որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին
Արփինե Հովհաննիսյան
33. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կառավարության միջև «Ավելի մրցունակ և զանազանեցված մասնավոր հատվածի շուրջ» օժանդակության համաձայնագրի թիվ 9 փոփոխության կնքման առաջարկությանը համաձայնություն տալու մասին
Սուրեն Կարայան
34. Գ Ա Ղ Տ Ն Ի
Դավիթ Հարությունյան
35. Հայաստանի Հանրապետության 2017 թվականի պետական բյուջեից գումար հատկացնելու, գնման պայմանագրերում փոփոխություններ կատարելու թույլտվություն տալու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին
Դավիթ Լոքյան
36. «Հաշվեքննիչ պալատի մասին» և հարակից Հայաստանի Հանրապետության օրենքների նախագծերի փաթեթի վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եզրակացության նախագծի մասին
Վարդան Արամյան
37. Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության ժամանակ զինծառայողների կյանքին կամ առողջությանը պատճառված վնասների հատուցման հիմնադրամի հոգեբարձուների խորհրդի անդամներ նշանակելու մասին
Դավիթ Հարությունյան