Կառավարության նիստի օրակարգ

09 Մարտի, 2017

1. Հայաստանի Հանրապետության 2017 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Դավիթ Հարությունյան
2. Որպես նվիրատվություն գույք ընդունելու և ամրացնելու մասին
(չզեկուցվող)
Արտեմ Ասատրյան
3. «Պետական կենսաթոշակների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի մասին
Արտեմ Ասատրյան
4. «Էսկո ֆարմ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը թմրամիջոցների, հոգեմետ նյութերի և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության սահմանած՝ դրանց պրեկուրսորների ներմուծման ու մեծածախ առևտրի գործունեության իրականացման լիցենզիա տալու մասին
(չզեկուցվող)
Սերգեյ Խաչատրյան
5. «Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին», «Պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին», «Օպերատիվ-հետախուզական գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին», «Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեի դեպարտամենտում պետական ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների նախագծերի մասին
Արփինե Հովհաննիսյան
6. Պարտադիր սպանդանոցային մորթի կիրառման ոլորտներին և ժամանակացույցին հավանություն տալու մասին
Իգնատի Առաքելյան
7. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի սեպտեմբերի 13-ի N 1175-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Իգնատի Առաքելյան
8. Գույք ամրացնելու մասին
(չզեկուցվող)
Իգնատի Առաքելյան
9. Վահե Սահակյանին պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչից տարկետում տալու մասին
(չզեկուցվող)
Մանուկ Մկրտչյան
10. «Ջիանգսու նանթոնգ սանջիան քընսթրաքշն գրուփ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը լիցենզավորման ենթակա գործունեության որոշ տեսակների իրականացման թույլտվություն տրամադրելու մասին
(չզեկուցվող)
Մանուկ Մկրտչյան
11. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի նոյեմբերի 13-ի N 1267-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Վիգեն Սարգսյան
12. Ապաստանի ընթացակարգի շրջանակներում ներկայացուցիչ նշանակելու կարգն ու պայմանները սահմանելու մասին
(չզեկուցվող)
Վաչե Տերտերյան
13. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի մարտի 3-ի N 258-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Վաչե Տերտերյան
14. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2005 թվականի փետրվարի 3-ի N 123-Ն որոշման մեջ լրացում և փոփոխություններ կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Վարդան Արամյան
15. Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի աշխատակազմի, Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմի, Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական դատարանի, Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի, Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի, Հայաստանի Հանրապետության միջազգային տնտեսական ինտեգրման և բարեփոխումների նախարարության, Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության կողմից Հայաստանի Հանրապետության 2017 թվականի պետական բյուջեով նախատեսված հատկացումների հաշվին վարկային քարտային հաշիվներով շրջանառվող միջոցների չափաքանակները հաստատելու մասին
(չզեկուցվող)
Վարդան Արամյան
16. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի հունվարի 23-ի N 175-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Վարդան Եղիազարյան
17. Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությանը գումար հատկացնելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություն և լրացումներ կատարելու մասին
Վարդան Եղիազարյան
18. Վարձակալությամբ գույք տրամադրելու մասին
Աշոտ Մարկոսյան
19. Անհատույց օգտագործման իրավունքով տարածք հանձնելու մասին
Աշոտ Մարկոսյան
20. Բնամթերային (ոչ դրամական) ձևով արտահայտված գործարքների ու գործառնությունների շրջանակներում ձևավորվող հարկման բազաների ու ակտիվների սկզբնական արժեքների որոշման կարգը սահմանելու մասին
(չզեկուցվող)
Վարդան Հարությունյան
21. Նոր աշխատողի համար գրանցման հայտում և (կամ) եկամտային հարկի և սոցիալական վճարի ամսական հաշվարկում ներառվելիք՝ անձին վերաբերող տեղեկատվությունն օրենսդրությամբ որպես սահմանափակ օգտագործման ենթակա տեղեկատվություն սահմանված լինելու դեպքում անձի համար գրանցման հայտը և (կամ) եկամտային հարկի և սոցիալական վճարի ամսական հաշվարկը հարկային մարմին ներկայացնելու կարգը սահմանելու մասին
(չզեկուցվող)
Վարդան Հարությունյան
22. Գույք ամրացնելու մասին
(չզեկուցվող)
Նարեկ Սարգսյան
23. Գ Ա Ղ Տ Ն Ի
Վիգեն Սարգսյան
24. Գ Ա Ղ Տ Ն Ի
Վարդան Հարությունյան
25. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի նոյեմբերի 19-ի N 1325-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Արծվիկ Մինասյան
26. Հարցը հանված է
27. Հայաստանի Հանրապետության 2017 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմին գումար հատկացնելու մասին
(չզեկուցվող)
Դավիթ Հարությունյան
28. Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարության «Գյուղատնտեսական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկի գործունեությունը դադարեցնելու և գյուղատնտեսության զարգացման հիմնադրամ հիմնադրելու մասին
Իգնատի Առաքելյան
29. «Պետական աջակցություն գյուղատնտեսական հողօգտագործողներին մատչելի գներով պարարտանյութերի ձեռքբերման համար» ծրագրի շրջանակներում սուբսիդիա և դրամաշնորհ տրամադրելու մասին
Իգնատի Առաքելյան
30. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության «Դատաիրավական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկի «Էլեկտրոնային մոնիթորինգի սարքավորումների փորձարկում քրեակատարողական հիմնարկների պիլոտային ստորաբաժանումներում» դրամաշնորհային ծրագրի արտաբյուջետային հաշվի միջոցների ծախսման 2017 թվականի նախահաշիվը հաստատելու, Հայաստանի Հանրապետության 2017 թվականի պետական բյուջեում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին
Արփինե Հովհաննիսյան
31. Ախուրյանի ջրավազանային կառավարման տարածքի 2017-2022 թվականների կառավարման պլանը և արդյունավետ կառավարմանն ուղղված առաջնահերթ միջոցառումները հաստատելու մասին
Արծվիկ Մինասյան
32. Ախուրյանի ջրավազանային տարածքի կառավարման պլանի 2017-2022 թվականների միջոցառումների ծրագրին հավանություն տալու մասին
Արծվիկ Մինասյան
33. Հայաստանի Հանրապետությունում 2017 թվականի գարնանացան ցորենի, հնդկացորենի, ոլոռի, սիսեռի, գարնանացան գարու, եգիպտացորենի, առվույտի և կորնգանի արտադրության զարգացման ծրագիրը հաստատելու և ֆինանսական միջոցների օգտագործումը թույլատրելու մասին
Իգնատի Առաքելյան