Կառավարության նիստի օրակարգ

30 Մարտի, 2017

1. Հայաստանի Հանրապետության 2017 թվականի պետական բյուջեում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Դավիթ Հարությունյան
2. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի սեպտեմբերի 29-ի նիստի N 38 արձանագրության 33-րդ կետով հավանության արժանացած արձանագրային որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Արտեմ Ասատրյան
3. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2013 թվականի սեպտեմբերի 13-ի N 36 արձանագրային որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Արտեմ Ասատրյան
4. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի ապրիլի 17-ի N 534-Ն որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին
Արտեմ Ասատրյան
5. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարությանը գումար հատկացնելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Արփինե Հովհաննիսյան
6. Գույք հանձնելու մասին
(չզեկուցվող)
Արփինե Հովհաննիսյան
7. «Պետական պաշտոններ զբաղեցրած անձանց սոցիալական երաշխիքների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» և «Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների նախագծերի մասին
Արփինե Հովհաննիսյան
8. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի մարտի 7-ի N 317-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին
Իգնատի Առաքելյան
9. «ԲԵԿՈՐ» փակ բաժնետիրական ընկերությանը ռազմական նշանակության արտադրանք չհամարվող պայթուցիկ նյութեր և պայթեցման միջոցներ ներմուծելու թույլտվություն տալու մասին
(չզեկուցվող)
Աշոտ Մանուկյան
10. Հարցը հանված է
11. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի հունվարի 12-ի N 73-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Մանուկ Մկրտչյան
12. «Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի ռեկտորի ընտրության արդյունքները հաստատելու մասին
(չզեկուցվող)
Մանուկ Մկրտչյան
13. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Միջազգային գիտատեխնիկական կենտրոնի միջև Հայաստանի Հանրապետությունում Միջազգային գիտատեխնիկական կենտրոնի հայաստանյան տարածաշրջանային բաժանմունքի տեղակայման պայմանների մասին համաձայնագրի կնքման առաջարկությանը համաձայնություն տալու մասին
Մանուկ Մկրտչյան
14. «Սահմանված կարգի խախտմամբ պարտադիր զինվորական ծառայություն չանցած քաղաքացիների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եզրակացության նախագծի մասին
(չզեկուցվող)
Հրանուշ Հակոբյան
15. Հայաստանի Հանրապետության կոշտ կենցաղային թափոնների կառավարման համակարգի զարգացման ռազմավարության իրականացման միջոցառումների ծրագրին հավանություն տալու մասին
(չզեկուցվող)
Դավիթ Լոքյան
16. «Չափագիտության ազգային ինստիտուտ» փակ բաժնետիրական ընկերության կանոնադրական կապիտալն ավելացնելու մասին
(չզեկուցվող)
Սուրեն Կարայան
17. Ներդրումային ծրագրի շրջանակներում «Հայաստանի հանրային հեռուստաընկերություն» փակ բաժնետիրական ընկերության կողմից ապրանքների ներմուծման դեպքում մաքսային և հարկային մարմինների կողմից հաշվարկված ավելացված արժեքի հարկի գումարների վճարման ժամկետը երեք տարի ժամկետով հետաձգելու մասին
(չզեկուցվող)
Սուրեն Կարայան
18. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի հուլիսի 2-ի N 756-Ա որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Սուրեն Կարայան
19. Ներդրումային ծրագրի շրջանակներում «Նանման» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության կողմից ապրանքների ներմուծման դեպքում մաքսային և հարկային մարմինների կողմից հաշվարկված ավելացված արժեքի հարկի գումարների վճարման ժամկետը երեք տարի ժամկետով հետաձգելու մասին
Սուրեն Կարայան
20. Ներդրումային ծրագրի շրջանակներում «Ռուսալ Արմենալ» փակ բաժնետիրական ընկերության կողմից ապրանքների ներմուծման դեպքում մաքսային և հարկային մարմինների կողմից հաշվարկված ավելացված արժեքի հարկի գումարների վճարման ժամկետը երեք տարի ժամկետով հետաձգելու մասին
Սուրեն Կարայան
21. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի հունիսի 16-ի N 616-Ա որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին
Սուրեն Կարայան
22. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի հունվարի 12-ի N 9-Ա որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Վահան Մարտիրոսյան
23. Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության աշխատակազմի «Թանկարժեք մետաղների և թանկարժեք քարերի պետական գանձարան» գործակալության թանկարժեք մետաղների և թանկարժեք քարերի պետական պահուստների 2016 թվականի համալրման և ծախսման վերաբերյալ հաշվետվության մասին
(չզեկուցվող)
Վարդան Արամյան
24. «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության կառավարության միջև գերմանական միջազգային համա- գործակցության ընկերության (ԳՄՀԸ/GIZ) և վերականգնման վարկերի բանկի (ՎՎԲ/KFW) տեղական գրասենյակների հիմնման վերաբերյալ» համաձայնագրի կնքման առաջարկությանը համաձայնություն տալու մասին
(չզեկուցվող)
Վարդան Արամյան
25. Հարցը հանված է
26. Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր ազգային անվտանգության ծառայության «Հայաստանի Հանրապետության կառավարական կապի անվտանգության ապահովում» ծրագրի արտաբյուջետային հաշվի միջոցների ծախսման 2017 թվականի նախահաշիվը հաստատելու, Հայաստանի Հանրապետության 2017 թվականի պետական բյուջեում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին (3-րդ և 4-րդ կետեր՝ գաղտնի)
(չզեկուցվող)
Արզուման Հարությունյան
27. Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության «Քաղաքացիներին բժշկական օգնության և սպասարկման վճարովի ծառայությունների մատուցում» ծրագրի արտաբյուջետային հաշվի միջոցների ծախսման 2017 թվականի նախահաշիվը հաստատելու, Հայաստանի Հանրապետության 2017 թվականի պետական բյուջեում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Վարդան Եղիազարյան
28. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1361-Ա որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Աշոտ Մարկոսյան
29. Պետական գույքը մասնավորեցնելու մասին
Աշոտ Մարկոսյան
30. Հայաստանի Հանրապետության հողային ֆոնդի` ըստ նպատակային նշանակության հողերի 2017 թվականի կադաստրային գները հաստատելու մասին
(չզեկուցվող)
Աշոտ Մուսայան
31. Հայաստանի Հանրապետության համայնքների (Երևան քաղաքում՝ վարչական շրջանների) վեկտորային ֆորմատով կադաստրային քարտեզների բազային և թեմատիկ տեղեկատվության պարբերական թարմացման ծառայությունների մատուցման մասին պայմանագրի օրինակելի ձևը և այդ պայմանագրի հիման վրա տեղեկատվության տրամադրման կարգը հաստատելու մասին
(չզեկուցվող)
Աշոտ Մուսայան
32. Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչության «Գործադիր իշխանության, պետական կառավարման հանրապետական և տարածքային կառավարման մարմինների պահպանում (արտաբյուջետային միջոցների հաշվին)» ծրագրի գծով արտաբյուջետային հաշվի միջոցների ծախսման 2017 թվականի նախահաշիվը հաստատելու, Հայաստանի Հանրապետության 2017 թվականի պետական բյուջեում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչության կողմից Հայաստանի Հանրապետության 2017 թվականի պետական բյուջեով նախատեսված հատկացումների հաշվին վարկային քարտային հաշիվներով շրջանառվող միջոցների չափաքանակները հաստատելու մասին
(չզեկուցվող)
Սերգեյ Ավետիսյան
33. «Դատախազության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի մասին
Արփինե Հովհաննիսյան
34. «Հանրային ծառայությունները կարգավորող մարմնի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի մասին
Արփինե Հովհաննիսյան
35. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ լրացումներ ու փոփոխություններ կատարելու և Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայությանը գումար հատկացնելու մասին
(չզեկուցվող)
Իգնատի Առաքելյան
36. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2010 թվականի դեկտեմբերի 30-ի N 1730-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Իգնատի Առաքելյան
37. Գյուղատնտեսական տեխնիկայի կայանի կազմակերպման ծրագրի մասին
Իգնատի Առաքելյան
38. Հայաստանի Հանրապետության 2017 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու և Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության զբոսաշրջության պետական կոմիտեին գումար հատկացնելու մասին
(չզեկուցվող)
Սուրեն Կարայան
39. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Ագարակի քաղաքային, Կարճևանի գյուղական համայնքների և Արաքս գետով պարփակված տարածքում ազատ տնտեսական գոտի ստեղծելու, «Սյունիք ազատ տնտեսական գոտի» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունն ազատ տնտեսական գոտու կազմակերպիչ ճանաչելու, ինչպես նաև ազատ տնտեսական գոտու գործունեության վերաբերյալ կազմակերպչի կողմից ներակայացվող հաշվետվության ձևերը հաստատելու մասին
Սուրեն Կարայան
40. Հարցը հանված է
41. «ԻՆՍՏԻԳԵՅԹ ՌՈԲՈՏԻՔՍ» փակ բաժնետիրական ընկերությանը «Ալյանս» ազատ տնտեսական գոտու շահագործողի թույլտվությունը դադարեցնելու մասին
Սուրեն Կարայան
42. «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Ճապոնիայի կառավարության միջև «Հայաստանի հանրային հեռուստատեսության արխիվային ձայնագրությունները թվայնացնելու համար նախատեսված սարքավորումների բարելավման ծրագրի համար» հայտագրերի փոխանակման ձևով կնքվող դրամաշնորհի համաձայնագրի շրջանակներում կնքվելիք «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Ճապոնիայի միջազգային համագործակցության գործակալության (JICA) միջև «Հայաստանի հանրային հեռուստատեսության արխիվային ձայնագրությունները թվայնացնելու համար նախատեսված սարքավորումների բարելավման ծրագրի համար» դրամաշնորհի համաձայնագրի նախագծին հավանություն տալու մասին
Վահան Մարտիրոսյան
43. Բնակելի տարածք նվիրելու մասին
Աշոտ Մարկոսյան
44. Բնակելի տարածք նվիրելու մասին
Աշոտ Մարկոսյան
45. Գերակա ոլորտում իրականացվող ներդրումային ծրագրի շրջանակներում հողամասերն առանց մրցույթի վարձակալության տրամադրելու համար «Աքսես Ինֆրա Սենթրալ Էյժա Լիմիթեդ» կողմից ներկայացված հայտին հավանություն տալու մասին
Աշոտ Մանուկյան
46. Էլեկտրոնային եղանակով մաքսային հայտարարագրման իրականացման և մաքսային ձևակերպումների մասնագետի որակավորում չունեցող անձանց՝ մաքսային հայտարարագրման ավտոմատ համակարգ մուտք գործելու կարգը հաստատելու մասին
Վարդան Հարությունյան
47. Հայաստանի Հանրապետության 2017 թվականի պետական բյուջեում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Վարդան Հարությունյան
48. Ավելացված արժեքի հարկի զրոյական դրույքաչափով հարկվող գործարքների գծով ավելացված արժեքի հարկի փոխհատուցվող գումարները միասնական հաշիվ մուտքագրելու պարզեցված ընթացակարգ կիրառելու համար հարկ վճարողների չափանիշները, ավելացրած արժեքի հարկի զրոյական դրույքաչափով հարկվող գործարքների գծով ավելացված արժեքի հարկի փոխհատուցվող գումարների՝ մինչև 20 միլիոն դրամի հայտերի հիման վրա ավելացված արժեքի հարկի գումարների՝ միասնական հաշիվ մուտքագրման պարզեցված ընթացակարգը և ժամկետները սահմանելու մասին
Վարդան Հարությունյան
49. «Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին» և «Կազմակերպությունների և անհատ ձեռնարկատերերի կողմից ներմուծվող՝ ակցիզային հարկով հարկման ոչ ենթակա այն ապրանքների ցանկը հաստատելու մասին, որոնց ներմուծումն ազատված է ավելացրած արժեքի հարկից» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների նախագծերի մասին
Վարդան Հարությունյան
50. Հայաստանի Հանրապետության 2017 թվականի պետական բյուջեից գումար հատկացնելու, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին
Դավիթ Լոքյան
51. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի փետրվարի 16-ի N 153-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու և ֆինանսական աջակցություն տրամադրելու մասին
Դավիթ Լոքյան
52. «Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության նյութական խրախուսման և համակարգի զարգացման ֆոնդ» ծրագրի արտաբյուջետային հաշվի միջոցների ծախսման 2017 թվականի նախահաշիվը հաստատելու, Հայաստանի Հանրապետության 2017 թվականի պետական բյուջեում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Իգնատի Առաքելյան