Կառավարության նիստի օրակարգ

13 Ապրիլի, 2017

1. 2016 թվականի ընթացքում բարեգործական ծրագրերի շրջանակներում կատարված աշխատանքների մասին
Դավիթ Հարությունյան
2. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի նոյեմբերի 3-ի N 1122-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին
Արտեմ Ասատրյան
3. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի փետրվարի 27-ի N 274-Ա որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Արտեմ Ասատրյան
4. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի հուլիսի 16-ի N 792-Ն որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին
Լևոն Ալթունյան
5. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարությանը գումար հատկացնելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Արփինե Հովհաննիսյան
6. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարությանը գումար հատկացնելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Արփինե Հովհաննիսյան
7. Հայաuտանի Հանրապետության կառավարության 2013 թվականի նոյեմբերի 14-ի նիuտի N 47 արձանագրության 11-րդ կետով հավանության արժանացած որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Արծվիկ Մինասյան
8. Արտադրատեսակների համար արտադրողի (ներմուծողի) պատասխանատվության ընդլայնման համակարգերի ներդրման հայեցակարգին հավանություն տալու մասին
Արծվիկ Մինասյան
9. Գյուղատնտեսական կոոպերատիվներին աջակցության պետական ծրագրի մշակման և հաստատման կարգը սահմանելու մասին
Իգնատի Առաքելյան
10. «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և «Հայաստանի ներդրողների ակումբ» փակ ոչ հրապարակային պայմանագրային ներդրումային ֆոնդի միջև ռազմավարական նշանակություն ունեցող ծրագրերի համատեղ իրականացման մասին» փոխըմբռնման հուշագրին հավանություն տալու մասին
Աշոտ Մանուկյան
11. «Հայաստանի ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի պետական ինստիտուտ» հիմնադրամի ռեկտորի ընտրության արդյունքները հաստատելու մասին
Լևոն Մկրտչյան
12. «Երևանի գեղարվեստի պետական ակադեմիա» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը «Հայաստանի գեղարվեստի պետական ակադեմիա» հիմնադրամի վերակազմավորելու և գույք տրամադրելու մասին
Լևոն Մկրտչյան
13. «ԱՐՄ-ԱԷՐՈ» փակ բաժնետիրական ընկերությունն առանձնացման ձևով վերակազմակերպելու մասին
(չզեկուցվող)
Վիգեն Սարգսյան
14. Հայաստանի Հանրապետության 2017 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու և Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին
(չզեկուցվող)
Դավիթ Լոքյան
15. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի մարտի 10-ի N 310-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Սուրեն Կարայան
16. «Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին», «Գործունեության իրականացման ծանուցման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին», «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին», «Զենքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին», «Խաղաղ նպատակներով ատոմային էներգիայի անվտանգ օգտագործման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին», «Թափոնների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին», «Թմրամիջոցների և հոգեմետ (հոգեներգործուն) նյութերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների նախագծերի փաթեթի մասին
Սուրեն Կարայան
17. Գերակա ոլորտում իրականացվող ներդրումային ծրագրի շրջանակներում ներմուծված (ներմուծվող) տեխնոլոգիական սարքավորումները, դրանց բաղկացուցիչ ու համալրող մասերը, հումքը և (կամ) նյութերը ներմուծման մաքսատուրքից ազատման արտոնությունից օգտվելու համար «Երևանի քիմիա-դեղագործական ֆիրմա» բաց բաժնետիրական ընկերության կողմից ներկայացված հայտը բավարարելու և արտոնությունը կիրառելու մասին
Սուրեն Կարայան
18. Գերակա ոլորտում իրականացվող ներդրումային ծրագրի շրջանակներում ներմուծված (ներմուծվող) տեխնոլոգիական սարքավորումները, դրանց բաղկացուցիչ ու համալրող մասերը, հումքը և (կամ) նյութերը ներմուծման մաքսատուրքից ազատման արտոնությունից օգտվելու համար «ԱՅ ՊԼԱՍՏ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության կողմից ներկայացված հայտը բավարարելու և արտոնությունը կիրառելու մասին
Սուրեն Կարայան
19. Գերակա ոլորտում իրականացվող ներդրումային ծրագրի շրջանակներում ներմուծված (ներմուծվող) տեխնոլոգիական սարքավորումները, դրանց բաղկացուցիչ ու համալրող մասերը, հումքը և (կամ) նյութերը ներմուծման մաքսատուրքից ազատման արտոնությունից օգտվելու համար «ՖԵՆՍԻ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության կողմից ներկայացված հայտը բավարարելու և արտոնությունը կիրառելու մասին
Սուրեն Կարայան
20. Գնումների պլանի ձևը, դրա լրացման, հաստատման և հրապարակման կարգը հաստատելու մասին
(չզեկուցվող)
Վարդան Արամյան
21. Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության «Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության ստորաբաժանումների կողմից Հայաստանի Հանրապետության անունից պայմանագրային հիմունքներով պահպանության և անվտանգության գծով իրականացվող ծառայությունների մատուցում» ծրագրի արտաբյուջետային հաշվի միջոցների ծախսման 2017 թվականի նախահաշիվը հաստատելու, Հայաստանի Հանրապետության 2017 թվականի պետական բյուջեում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Վլադիմիր Գասպարյան
22. Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանի «Բագրատաշեն», «Բավրա» և «Գոգավան» անցման կետերի արդիականացում» ծրագրի շրջանակներում ավարտված աշխատանքների ընդունման հանձնաժողով ստեղծելու և դրա անհատական կազմը հաստատելու մասին
(չզեկուցվող)
Վարդան Հարությունյան
23. Ակցիզային հարկով հարկման ենթակա որոշ ապրանքների դրոշմավորման համար «2013» և «2014» թվագրմամբ ակցիզային դրոշմանիշերը կիրառությունից հանելու, «2013» և «2014» թվագրմամբ ակցիզային դրոշմանիշերով դրոշմավորված ապրանքների իրացումն արգելելու մասին
Վարդան Հարությունյան
24. Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչությանը գումար հատկացնելու, Հայաստանի Հանրապետության 2017 թվականի պետական բյուջեում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Արման Սահակյան
25. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի հունիսի 9-ի N 610-Ա որոշման մեջ փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Արման Սահակյան
26. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի հունիսի 23-ի N 681-Ա որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Արման Սահակյան
27. «Պետական գույքի մասնավորեցման 2006-2007 թվականների ծրագրի կատարման 2016 թվականի տարեկան հաշվետվությունը հաստատելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի մասին
Արման Սահակյան
28. Պետական գույքը մասնավորեցնելու մասին
Արման Սահակյան
30. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի փետրվարի 26-ի N 175-Ա որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին
Արման Սահակյան
31. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի փետրվարի 19-ի N 160-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Մարտին Սարգսյան
32. Բնակլիմայական աղետներից գյուղատնտեսության վնասների կանխարգելման հայեցակարգին հավանություն տալու մասին
Իգնատի Առաքելյան
33. Հայաստանի Հանրապետության պետական գանձապետական կարճաժամկետ պարտատոմսերի, միջնաժամկետ և երկարաժամկետ արժեկտրոնային պարտատոմսերի թողարկման, տեղաբաշխման, հետգնման, շրջանառության և մարման կարգը, Հայաստանի Հանրապետության պետական գանձապետական խնայողական արժեկտրոնային պարտատոմսերի թողարկման, տեղաբաշխման, հետգնման և մարման կարգը, գանձապետական պահառուի գործունեության կարգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2007 թվականի դեկտեմբերի 27-ի N 1580-Ն, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի հոկտեմբերի 19-ի N 1606-Ն որոշումներն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին
Վարդան Արամյան
34. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմի «Գնումների աջակցման կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը լուծարելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2008 թվականի մայիսի 5-ի N 503-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին
Վարդան Արամյան
35. Մի շարք փակ բաժնետիրական ընկերություններ լուծարելու մասին
Իգնատի Առաքելյան
36. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի մայիսի 17-ի N 607-Ա որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Արթուր Պողոսյան
37. Գնման գործընթացի կազմակերպման մասին
(չզեկուցվող)
Դավիթ Լոքյան
38. Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության կարիքների համար 2017 թվականին անհրաժեշտ որոշ ապրանքների, աշխատանքների և ծառայությունների գնման գործընթացն իրականացնելու մասին (կետ 3-րդ՝ գաղտնի)
(չզեկուցվող)
Վիգեն Սարգսյան
39. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի մարտի 7-ի նիստի N 9 արձանագրության 29-րդ կետով հավանության արժանացած արձանագրային որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Տարոն Մարգարյան
40. Հայաստանի Հանրապետության 2017 թվականի պետական բյուջեում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին
Վարդան Արամյան
41. Որդեգրման մասին
(չզեկուցվող)
Արփինե Հովհաննիսյան
42. Որդեգրումը թույլատրելու վերաբերյալ խնդրանքը մերժելու մասին
(չզեկուցվող)
Արփինե Հովհաննիսյան
43. Որդեգրումը թույլատրելու վերաբերյալ խնդրանքը մերժելու մասին
(չզեկուցվող)
Արփինե Հովհաննիսյան
44. Որդեգրումը թույլատրելու վերաբերյալ խնդրանքը մերժելու մասին
(չզեկուցվող)
Արփինե Հովհաննիսյան
45. Որդեգրումը թույլատրելու վերաբերյալ խնդրանքը մերժելու մասին
(չզեկուցվող)
Արփինե Հովհաննիսյան