Կառավարության նիստի օրակարգ

18 Մայիսի, 2017

1. «Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության սոցիալական ապահովության պետական ծառայության աշխատակազմ» պետական կառավարչական հիմնարկին գույք ամրացնելու, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի նոյեմբերի 14-ի N 1821-Ն և 2008 թվականի մայիսի 15-ի N 463-Ն որոշումներում փոփոխություններ կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Արտեմ Ասատրյան
2. Ծերացման հետևանքների հաղթահարման և տարեցների սոցիալական պաշտպանության ռազմավարությանը և ռազմավարության իրականացման 2017-2021 թվականների միջոցառումների ծրագրին հավանություն տալու մասին
Արտեմ Ասատրյան
3. «ԱԼՖԱ-ՖԱՐՄ» փակ բաժնետիրական ընկերությանը թմրամիջոցների, հոգեմետ նյութերի և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության սահմանած՝ դրանց պրեկուրսորների արտահանման, ներմուծման և մեծածախ առևտրի գործունեության իրականացման լիցենզիա տալու մասին
(չզեկուցվող)
Լևոն Ալթունյան
4. Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության «Հայաստանում տուբերկուլյոզի դեմ պայքարի, մոր և մանկան առողջության և ընտանիքի պլանավորման/վերարտադրողական առողջության բարելավում» դրամաշնորհային ծրագրի արտաբյուջետային հաշվի միջոցների ծախսման 2017 թվականի նախահաշիվը հաստատելու, Հայաստանի Հանրապետության 2017 թվականի պետական բյուջեում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին
Լևոն Ալթունյան
5. «Ծնողական պարտականությունների և երեխայի պաշտպանությանն ուղղված միջոցների առնչությամբ իրավասության, կիրառելի իրավունքի, ճանաչման, իրականացման և համագործակցության մասին» կոնվենցիայով նախատեսված կենտրոնական մարմին նշանակելու մասին
(չզեկուցվող)
Արթուր Հովհաննիսյան
6. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի հոկտեմբերի 15-ի N 1182-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Արթուր Հովհաննիսյան
7. «Հայաստանի Հանրապետության հողային օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին», «Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին», «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին», «Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների նախագծերի փաթեթի մասին
Արթուր Հովհաննիսյան
8. «Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին», «Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների նախագծերի փաթեթի մասին
Արթուր Հովհաննիսյան
9. Իրավասու մարմին նշանակելու մասին
(չզեկուցվող)
Դավիթ Տոնոյան
10. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի օգոստոսի 1-ի N 1245-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Շավարշ Քոչարյան
11. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի ապրիլի 18-ի նիստի N 16 արձանագրության 37-րդ կետով հավանության արժանացած արձանագրային որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Շավարշ Քոչարյան
12. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի մարտի 16-ի նիստի N 11 արձանագրային որոշման մեջ լրացում և փոփոխություններ կատարելու մասին
Իգնատի Առաքելյան
13. «Ղազախստանի նյութագիտական տոկամակի հիմքի վրա փորձարարական համալիրի համատեղ օգտագործման մասին» համաձայնագրի կնքման առաջարկությանը համաձայնություն տալու մասին
(չզեկուցվող)
Վարդան Գևորգյան
14. «ԳԵՈՊՐՈՄԱՅՆԻՆԳ ԳՈԼԴ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը ռազմական նշանակության արտադրանք չհամարվող պայթեցման սարքավորումներ ներմուծելու թույլտվություն տալու մասին
(չզեկուցվող)
Վարդան Գևորգյան
15. «2013 թվականի դեկտեմբերի 2-ի «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Ռուսաստանի Դաշնության կառավարության միջև Հայաստանի Հանրապետություն բնական գազի, նավթամթերքների և չմշակված բնական ալմաստների առաքման ոլորտում համագործակցության վերաբերյալ» համաձայնագրում փոփոխություններ կատարելու մասին» արձանագրության կնքման առաջարկությանը համաձայնություն տալու մասին
(չզեկուցվող)
Վարդան Գևորգյան
16. «Ամբերդ ամրոց», «Բերդ» պատմամշակութային արգելոցներ ստեղծելու, «Ամբերդ ամրոց», «Բերդ» պատմամշակութային արգելոցների մասնաճյուղեր ստեղծելու, նվիրաբերություն ընդունելու, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի մարտի 7-ի N 312-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին
Արմեն Ամիրյան
17. «Էլեկտրոն» բաց բաժնետիրական ընկերությանը տրված զենքի արտադրության լիցենզիայի գործողության ժամկետը երկարաձգելու մասին
(չզեկուցվող)
Վիգեն Սարգսյան
18. Հայաստանի Հանրապետության 2017 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Վիգեն Սարգսյան
19. Գյումրու համայնքին հողամաս նվիրելու մասին
(չզեկուցվող)
Դավիթ Լոքյան
20. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու և գումար հատկաց- նելու մասին
(չզեկուցվող)
Դավիթ Լոքյան
21. «2010 թվականի նոյեմբերի 19-ի «Մտավոր սեփականության իրավական պահպանության և պաշտպանության ոլորտում համագործակցության և մտավոր սեփականության իրավական պահպանության և պաշտպանության հարցերով միջպետական խորհրդի ստեղծման մասին» համաձայնագրում փոփոխություններ կատարելու մասին» արձանագրության կնքման առաջարկությանը համաձայնություն տալու մասին
(չզեկուցվող)
Սուրեն Կարայան
22. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի հուլիսի 2-ի N 756-Ա որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին
Սուրեն Կարայան
23. Գերակա ոլորտում իրականացվող ներդրումային ծրագրի շրջանակներում ներմուծված (ներմուծվող) տեխնոլոգիական սարքավորումները, դրանց բաղկացուցիչ ու համալրող մասերը, հումքը և (կամ) նյութերը ներմուծման մաքսատուրքից ազատելու արտոնությունից օգտվելու համար «ՍԱՀԼԵՎՍ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության կողմից ներկայացված հայտը բավարարելու և արտոնությունը կիրառելու մասին
Սուրեն Կարայան
24. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի մարտի 30-ի N 317-Ա որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Սուրեն Կարայան
25. Գերակա ոլորտում իրականացվող ներդրումային ծրագրի շրջանակներում ներմուծված (ներմուծվող) տեխնոլոգիական սարքավորումները, դրանց բաղկացուցիչ ու համալրող մասերը, հումքը և (կամ) նյութերը ներմուծման մաքսատուրքից ազատելու արտոնությունից օգտվելու համար «ՖԱՐՄԱՏԵՔ» փակ բաժնետիրական ընկերության կողմից ներկայացված հայտը բավարարելու և արտոնությունը կիրառելու մասին
Սուրեն Կարայան
26. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի նոյեմբերի 15-ի N 1442-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Վահան Մարտիրոսյան
27. «Կուտակային կենսաթոշակների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին», «Եկամտային հարկի և սոցիալական վճարի անձնավորված հաշվառման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին», «Պետական կենսաթոշակների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների նախագծերի փաթեթի մասին
Վարդան Արամյան
28. «Հայաստանի Հանրապետության և Ռուսաստանի Դաշնության միչև միջպետական (միջկառավարական) համաձայնագրերի շրջանակներում Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի համար բացառապես ռազմական նշանակության արտադրանքի ներմուծումն ավելացված արժեքի հարկից ազատելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի մասին
Վարդան Արամյան
29. Էլեկտրոնային աճուրդի իրականացման կարգը և էլեկտրոնային աճուրդի միջոցով ձեռք բերվող ապրանքների, աշխատանքների և ծառայությունների ցուցակը հաստատելու մասին
Վարդան Արամյան
30. Գնման գործարքի ֆինանսավորման մասին
(չզեկուցվող)
Վարդան Եղիազարյան
31. Լուծարման (պետական հաշվառումից հանման) ենթակա հարկ վճարողների ցանկերը և ցանկերում ներառված հարկ վճարողների՝ հարկային մարմնի կողմից վերահսկվող պարտավորությունների բացակայության մասին տեղեկանքը Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության աշխատակազմի իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալություն ներկայացնելու կարգը սահմանելու մասին
Վարդան Հարությունյան
32. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2009 թվականի սեպտեմբերի 10-ի N 1042-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու և 1999 թվականի դեկտեմբերի 22-ի N 765 որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Արսեն Հարությունյան
33. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի փետրվարի 23-ի N 191-Ա որոշման մեջ փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Արսեն Հարությունյան
34. Ներդրումային ծրագրի շրջանակներում «Գրին Փաուր» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության կողմից ապրանքների ներմուծման դեպքում մաքսային և հարկային մարմինների կողմից հաշվարկված ավելացված արժեքի հարկի գումարների վճարման ժամկետը երեք տարի ժամկետով հետաձգելու մասին
Սուրեն Կարայան
35. Հայաստանի Հանրապետության 2017 թվականի պետական բյուջեից գումար հատկացնելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին
Դավիթ Լոքյան
36. Ռաֆիկ Գրիգորյանին Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզպետի պաշտոնից ազատելու մասին
(չզեկուցվող)
Դավիթ Լոքյան
37. Գյուղատնտեսական տեխնիկայի կայանի կազմակերպման ծրագիրը հաստատելու մասին
Իգնատի Առաքելյան
38. «Հայաստանի Հանրապետության 2017 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում վերաբաշխում, փոփոխություններ և լրացումներ, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու և գյուղատնտեսական տեխնիկայի կայանի գործունեության կազմակերպման նպատակով Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին
Իգնատի Առաքելյան
39. Որդեգրման մասին
(չզեկուցվող)
Արթուր Հովհաննիսյան
40. Որդեգրման մասին
(չզեկուցվող)
Արթուր Հովհաննիսյան
41. Որդեգրման մասին
(չզեկուցվող)
Արթուր Հովհաննիսյան
42. «Հայաստանի Հանրապետության վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին», «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների նախագծերի փաթեթի մասին
Դավիթ Լոքյան
43. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի մարտի 10-ի N 224-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին
Վարդան Հարությունյան