Կառավարության նիստի օրակարգ

25 Մայիսի, 2017

1. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մայիսի 21-ի N 523-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Դավիթ Հարությունյան
2. Պետական մարմիններում էլեկտրոնային փաստաթղթերի և էլեկտրոնային թվային ստորագրությունների կիրառման կարգը սահմանելու, էլեկտրոնային թվային ստորագրության կիրառմամբ պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից մատուցվող ծառայությունները կամ գործողություններն էլեկտրոնային ձևով ձեռք բերելիս շահագործվող էլեկտրոնային համակարգերի տեխնիկական ընդհանուր պահանջները սահմանելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2005 թվականի N 1595-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին
Դավիթ Հարությունյան
3. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի սեպտեմբերի 10-ի N 1069-Ն և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի սեպտեմբերի 25-ի N 1112-Ն որոշումներում փոփոխություններ կատարելու մասին
Արտեմ Ասատրյան
4. «Ռադիոիզոտոպների արտադրության կենտրոն» փակ բաժնետիրական ընկերության կանոնադրական կապիտալը նվազեցնելու մասին
(չզեկուցվող)
Լևոն Ալթունյան
5. Հայաստանի Հանրապետության 2017 թվականի պետական բյուջեում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Արթուր Հովհաննիսյան
6. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի օգոստոսի 24-ի N 1304-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին
(չզեկուցվող)
Արթուր Հովհաննիսյան
7. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մայիսի 14-ի N 511-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Արթուր Հովհաննիսյան
8. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի հունիսի 10-ի N 633-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Արթուր Հովհաննիսյան
9. Հայաստանի Հանրապետության սողանքային աղետի կառավարման պլանին հավանություն տալու մասին
Հայկարամ Մխիթարյան
10. «Ռուսալ Արմենալ» փակ բաժնետիրական ընկերությանը վտանգավոր թափոնների վերամշակման, վնասազերծման, պահպանման, փոխադրման և տեղադրման լիցենզիա տալու մասին
(չզեկուցվող)
Արծվիկ Մինասյան
11. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2013 թվականի փետրվարի 28-ի N 338-Ն որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին
Իգնատի Առաքելյան
12. Հայաստանի Հանրապետության 2017 թվականի պետական բյուջեում, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու և Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին
(չզեկուցվող)
Լևոն Մկրտչյան
13. Հայաստանի Հանրապետության սփյուռքի նախարարությանը գումար հատկացնելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ լրացումներ ու փոփոխություններ կատարելու մասին
Հրանուշ Հակոբյան
14. «Սամարիթեր վերականգնողական կենտրոն» փակ բաժնետիրական ընկերությունը վերակազմակերպելու, Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Գյումրու համայնքին գույք նվիրաբերելու և ընկերության կանոնադրական կապիտալը նվազեցնելու մասին
(չզեկուցվող)
Դավիթ Լոքյան
15. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2010 թվականի սեպտեմբերի 16-ի N 1209-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Վարդան Արամյան
16. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2013 թվականի հուլիսի 4-ի N 765-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Վարդան Արամյան
17. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 5-ի N 219-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Վարդան Արամյան
18. «Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» և «Դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների նախագծերի մասին
Վարդան Արամյան
19. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 1998 թվականի դեկտեմբերի 30-ի N 864 որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Վարդան Արամյան
20. Հարկային մարմնի գործունեության շրջանակներում ռիսկի վրա հիմնված համալիր հարկային ստուգումների մեթոդաբանությունը և ռիսկայնությունը որոշող չափանիշների ընդհանուր նկարագիրը հաստատելու մասին
Վարդան Հարությունյան
21. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2007 թվականի սեպտեմբերի 20-ի N 1110-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին
(չզեկուցվող)
Վլադիմիր Գասպարյան
22. «Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարության ջրային տնտեսության պետական կոմիտեի աշխատակազմ» պետական կառավարչական հիմնարկին գույք ամրացնելու և այն «Կոտայք» ջրօգտագործողների ընկերությանն անհատույց օգտագործման իրավունքով հանձնելու մասին
(չզեկուցվող)
Արսեն Հարությունյան
23. Գ Ա Ղ Տ Ն Ի
Վարդան Արամյան
24. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2004 թվականի հունվարի 15-ի N 46-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Արա Նազարյան
25. «Ազդարարման համակարգի մասին», «Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին», «Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին», «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին» և «Ոստիկանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների նախագծերի մասին
Արթուր Հովհաննիսյան
26. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության «Դատաիրավական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկին «Հայաստանում դատական արխիվային նյութերի թվայնացում» դրամաշնորհային ծրագրի իրականացման համար արտաբյուջետային հաշիվ բացելու թույլտվություն տալու մասին
(չզեկուցվող)
Արթուր Հովհաննիսյան
27. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի սեպտեմբերի 25-ի նիստի N 40 արձանագրության 58-րդ կետն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին
(չզեկուցվող)
Սուրեն Կարայան
28. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի փետրվարի 13-ի նիստի N 6 արձանագրության 19-րդ կետն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին
(չզեկուցվող)
Տարոն Մարգարյան
29. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 18-ի նիստի N 53 արձանագրության 24-րդ կետն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին
(չզեկուցվող)
Վլադիմիր Գասպարյան
30. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի հունիսի 2-ի նիստի N 21 արձանագրության 31-րդ կետն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին
(չզեկուցվող)
Արման Սահակյան
31. Հարցը հանված է
32. «Կոռուպցիայի կանխարգելման և կոռուպցիայի կանխարգելման հարցերով մարմնի մասին», «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին», «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություն և լրացումներ կատարելու մասին», «Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին», «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին», «Իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին», «Հանրային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին», «Քաղաքացիական ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» և «Պետական պաշտոն զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների նախագծերի մասին
Արթուր Հովհաննիսյան
33. «Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի 2006 թվականի հուլիսի 31-ի ՆՀ-163-Ն հրամանագրում փոփոխություններ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության հրամանագրի ընդունման մասին
Արթուր Հովհաննիսյան
34. «Հանրային ծառայությունները կարգավորող մարմնի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի մասին
Արթուր Հովհաննիսյան
35. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու և գնման գործընթաց իրականացնելու մասին
Արտեմ Ասատրյան
36. Ոռոգման ջրամատակարարման ոլորտում ջրի փաստացի օգտագործումը հաշվի առնող կառավարման հայեցակարգին հավանություն տալու մասին
Արսեն Հարությունյան
37. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի դեկտեմբերի 4-ի N 1751-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին
(չզեկուցվող)
Արթուր Հովհաննիսյան
38. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարությանը գումար հատկացնելու, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու և Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության «Արդարադատության ակադեմիա» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը գույք ամրացնելու մասին
(չզեկուցվող)
Արթուր Հովհաննիսյան
39. Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի արտահերթ նիստ գումարելու վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության նախաձեռնության մասին
Դավիթ Հարությունյան
40. Կարեն Բոթոյանին Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզպետ նշանակելու մասին
Դավիթ Լոքյան
41. «Պետական գույքի մասնավորեցման 2017-2020 թվականների ծրագրի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագիծը
Արման Սահակյան
42. 2017 թվականի ամառային զորակոչը կազմակերպելու մասին
Արա Նազարյան