Կառավարության նիստի օրակարգ

01 Հունիսի, 2017

1. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1937-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին
Դավիթ Հարությունյան
2. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարությանը գումար հատկացնելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Դավիթ Հարությունյան
3. Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությանը գումար հատկացնելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Շավարշ Քոչարյան
4. Քաթարի Պետության քաղաքացիներին Հայաստանի Հանրապետության մուտքի վիզայի պահանջից ազատելու մասին
Շավարշ Քոչարյան
5. Գույք նվիրաբերելու, սեփականության իրավունքով հանձնելու և ամրացնելու մասին
Իգնատի Առաքելյան
6. Անհատույց օգտագործման իրավունքով գույք տրամադրելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի նոյեմբերի 27-ի N 1407-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Լևոն Մկրտչյան
7. «Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի ռեկտորի ընտրության արդյունքները հաստատելու մասին
(չզեկուցվող)
Լևոն Մկրտչյան
8. «ՀԱՅԿ ՄԵԿ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը տրված զենքի արտադրության լիցենզիայի գործողության ժամկետը երկարաձգելու մասին
(չզեկուցվող)
Վիգեն Սարգսյան
9. «Սահմանված կարգի խախտմամբ պարտադիր զինվորական ծառայություն չանցած քաղաքացիների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի մասին
Սերժիկ Սրապիոնյան
10. Զբոսաշրջության զարգացման ծրագրով նախատեսված միջոցառումների իրականացման մասին
(չզեկուցվող)
Սուրեն Կարայան
11. Հայաստանի Հանրապետության 2017 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Սուրեն Կարայան
12. Օֆշորային գոտիների (երկրների) ցանկը սահմանելու մասին
(չզեկուցվող)
Վարդան Արամյան
13. Երևան քաղաքի բաշխումն ըստ տարածքային գոտիների սահմանելու մասին
(չզեկուցվող)
Վարդան Արամյան
14. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2009 թվականի հունիսի 26-ի N 728-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Արամ Բադալյան
15. Հայաստանի Հանրապետությունում հավատարմագրված դիվանագիտական ներկայացուցչություններին և հյուպատոսական հիմնարկներին, դրանց հավասարեցված միջազգային կազմակերպություններին իրենց կողմից ձեռք բերված ապրանքների, ընդունված աշխատանքների և (կամ) ստացված ծառայությունների գներում ներառված ավելացված արժեքի հարկի գումարների փոխհատուցման իրականացման կարգը սահմանելու մասին
(չզեկուցվող)
Վարդան Հարությունյան
16. Հայաստանի Հանրապետությունում հավատարմագրված դիվանագիտական ներկայացուցչությունների և հյուպատոսական հիմնարկների, դրանց հավասարեցված միջազգային կազմակերպությունների ցանկերը և դրանցում կատարվող փոփոխությունները հարկային մարմին ներկայացնելու կարգը սահմանելու մասին
(չզեկուցվող)
Վարդան Հարությունյան
17. Հայաստանի Հանրապետության 2017 թվականի պետական բյուջեում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Վարդան Հարությունյան
18. Երևան քաղաքի գլխավոր պողոտայի՝ Աբովյան, Փավստոս Բուզանդի, Եզնիկ Կողբացու և Արամի փողոցներով պարփակված տարածքների նկատմամբ բացառիկ՝ գերակա հանրային շահ ճանաչելու մասին
(չզեկուցվող)
Տարոն Մարգարյան
19. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2013 թվականի օգոստոսի 29-ի N 945-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու և Երևանի քաղաքապետին լիազորություն վերապահելու մասին
(չզեկուցվող)
Տարոն Մարգարյան
20. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի փետրվարի 16-ի N 212-Ա որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Արման Սահակյան
21. Գույք հետ վերցնելու մասին
(չզեկուցվող)
Արման Սահակյան
22. Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր ազգային անվտանգության ծառայությանը գույք ամրացնելու մասին
(չզեկուցվող)
Արման Սահակյան
23. Հայաստանի Հանրապետության 2017 թվականի պետական բյուջեում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Արսեն Հարությունյան
24. Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանում Հայաստանի Հանրապետության ներկայացուցչի մասին
(չզեկուցվող)
Դավիթ Հարությունյան
25. «Պետական աջակցություն գյուղատնտեսական հողօգտագործողներին մատչելի գներով դիզելային վառելիքի ձեռքբերման համար» ծրագրի շրջանակներում սուբսիդիա տրամադրելու մասին
Իգնատի Առաքելյան
26. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի մարտի 2-ի N 193-Ա որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին
Սուրեն Կարայան
27. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի փետրվարի 23-ի N 176-Ա որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին
Սուրեն Կարայան
28. Գագիկ Գրիգորյանին Հայաստանի Հանրապետության տրանսպորտի և կապի նախարարության աշխատակազմի ղեկավարի պաշտոնից ազատելու մասին
(չզեկուցվող)
Արման Խաչատուրյան
29. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2004 թվականի հունվարի 22-ի N 130-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու և խմելու ջուրը ոռոգման նպատակով գտագործման կարգավորման, խմելու ջրի մատակարարման համակարգերից խմելու ջրի ապօրինի սպառումը և ջրահեռացման (կեղտաջրերի մաքրման) համակարգերի ապօրինի օգտագործումն արձանագրելու մասին
Արսեն Հարությունյան
30. Հայաստանի Հանրապետության 2017 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Վլադիմիր Գասպարյան
31. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի մայիսի 25-ի նիստի N 22 արձանագրության 39-րդ կետն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին
(չզեկուցվող)
Վահե Ստեփանյան
32. Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի արտահերթ նիստի գումարելու վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության նախաձեռնության մասին
Վահե Ստեփանյան
33. Հաայաստանի հանրապետության կառավարության 2017 թվականի մայիսի 18-ի նիստի N 20 արձանագրության 42-րդ կետն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին
(չզեկուցվող)
Դավիթ Լոքյան
34. «Հայաստանի Հանրապետության վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին», «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների նախագծերի փաթեթի մասին
Դավիթ Լոքյան
35. Գույք հետ վերցնելու և ամրացնելու մասին
(չզեկուցվող)
Դավիթ Հարությունյան