Կառավարության նիստի օրակարգ

08 Հունիսի, 2017

1. Գույք հետ վերցնելու և ամրացնելու մասին
(չզեկուցվող)
Լևոն Ալթունյան
2. Հայաստանի Հանրապետության 2017 թվականի պետական բյուջեում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Դավիթ Հարությունյան
3. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության «Դատաիրավական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկի «Հայաստանում դատական արխիվների թվայնացում» դրամաշնորհային ծրագրի արտաբյուջետային հաշվի միջոցների ծախսման 2017 թվականի նախահաշիվը հաստատելու, Հայաստանի Հանրապետության 2017 թվականի պետական բյուջեում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Դավիթ Հարությունյան
4. Հայաստանի Հանրապետության 2017 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Իգնատի Առաքելյան
5. «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին», «Սննդամթերքի անվտանգության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ և փոփոխություն կատարելու մասին», «Անասնաբուժության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների նախագծերի փաթեթի մասին
Իգնատի Առաքելյան
6. Սննդամթերքի հետ անմիջական շփման մեջ գտնվող նյութերի անվտանգությանը ներկայացվող պահանջները հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի հոկտեմբերի 30-ի N 1211-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին
Իգնատի Առաքելյան
7. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի հոկտեմբերի 30-ի N 1229-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին
Իգնատի Առաքելյան
8. «Կասկադ-Էներգո» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը լիցենզավորման ենթակա գործունեություն իրականացնելու թույլտվություն տալու մասին
(չզեկուցվող)
Վարդան Գևորգյան
9. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի սեպտեմբերի 8-ի N 939-Ա որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Վարդան Գևորգյան
10. Լիազոր մարմին նշանակելու մասին
(չզեկուցվող)
Վիգեն Սարգսյան
11. Պետական տուրքի գծով արտոնություն սահմանելու մասին
(չզեկուցվող)
Հրանուշ Հակոբյան
12. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի հունվարի 22-ի N 20-Ա որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Սուրեն Կարայան
13. «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Թուրքմենստանի կառավարության միջև զբոսաշրջության բնագավառում համագործակցության մասին» համաձայնագրի կնքման առաջարկությանը համաձայնություն տալու մասին
(չզեկուցվող)
Սուրեն Կարայան
14. «ԱՅ ՔՈՆՍԹՐԱՔԹ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության կողմից շինարարության ոլորտում իրականացվող ծրագրին հավանություն տալու մասին
Սուրեն Կարայան
15. Գերակա ոլորտում իրականացվող ներդրումային ծրագրի շրջանակներում ներմուծված (ներմուծվող) տեխնոլոգիական սարքավորումները, դրանց բաղկացուցիչ ու համալրող մասերը, հումքը և (կամ) նյութերը ներմուծման մաքսատուրքից ազատելու արտոնությունից օգտվելու համար «ԱՐՓԻՄԵԴ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության կողմից ներկայացված հայտը բավարարելու և արտոնությունը կիրառելու մասին
Սուրեն Կարայան
16. Միջազգային զարգացման կազմակերպությունների ցանկը սահմանելու մասին
(չզեկուցվող)
Ատոմ Ջանջուղազյան
17. Առանց փաստաթղթերով հիմնավորման համախառն եկամտից նվազեցվող օրապահիկի, ինչպես նաև դաշտային պայմաններում և տեղափոխման (տեղաշարժման) աշխատանքների կատարման դեպքում տրվող հատուցման գումարների չափերը սահմանելու մասին
(չզեկուցվող)
Ատոմ Ջանջուղազյան
18. Հարցը հանված է
19. Երևան քաղաքի Աբովյան և Արամի փողոցներով պարփակված տարածքի նկատմամբ բացառիկ՝ գերակա հանրային շահ ճանաչելու մասին
(չզեկուցվող)
Տարոն Մարգարյան
20. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 2159-Ն որոշման մեջ փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Վլադիմիր Գասպարյան
21. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի հունվարի 23-ի N 174-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Վլադիմիր Գասպարյան
22. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 10-ի N 1459-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Վլադիմիր Գասպարյան
23. Հարցը հանված է
24. Հորիզոնական մոնիթորինգի համակարգից օգտվելու հնարավորություն ունեցող կազմակերպությունների գործունեության ոլորտները սահմանելու մասին
Վարդան Հարությունյան
25. Հորիզոնական մոնիթորինգի անցկացման վերաբերյալ դիմումի ձևը, լրացման, ներկայացման կարգը և ժամկետները, համաձայնագրի ձևը, կնքման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը, կնքման, մերժման հիմքերը, մոնիթորինգի անցկացման և էլեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառությանը (այդ թվում` գործարքների փաստաթղթավորմանը) և հաշվապահական հաշվառման ծրագրին իրական ժամանակում հարկային մարմնի տեղեկատվական համակարգի համար լրիվ հասանելիության ապահովման կարգը սահմանելու մասին
Վարդան Հարությունյան
26. Անհատույց օգտագործման իրավունքով տարածք տրամադրելու մասին
(չզեկուցվող)
Վոլոդյա Գասպարյան
27. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի նոյեմբերի 26-ի N 1394-Ա որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Վոլոդյա Գասպարյան
28. Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեին գումար հատկացնելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին
Մարտին Սարգսյան
29. «Ճարտարապետական գործունեության մասին», «Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» և «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների նախագծերի փաթեթի մասին
(չզեկուցվող)
Նարեկ Սարգսյան
30. Հարցը հանված է
31. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 25-ի N 1521-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին
Դավիթ Լոքյան
32. Հայաստանի Հանրապետության 2017 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում ու փոփոխություններ և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Արմեն Ամիրյան
33. Հայաստանի գործարար միջավայրի բարելավման 2017 թվականի միջոցառումների ծրագրին հավանություն տալու մասին
Սուրեն Կարայան
34. Հայաստանի Հանրապետությունում արտադրվող և Հայաստանի Հանրապետություն ներմուծվող՝ ակցիզային հարկով հարկման ենթակա որոշ ապրանքների դրոշմավորման համար «Կ», «Հ», «Փ» և «Ք» սերիաների ակցիզային դրոշմանիշերը կիրառության մեջ դնելու մասին
Վարդան Հարությունյան
35. Անհատույց օգտագործման իրավունքով տարածք տրամադրելու մասին
(չզեկուցվող)
Վոլոդյա Գասպարյան
36. Հայաստանի Հանրապետության 2017 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Դավիթ Հարությունյան
37. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի մարտի 30-ի նիստի N 13 արձանագրության 49-րդ կետն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին
(չզեկուցվող)
Վարդան Հարությունյան
38. «Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին» և «Կազմակերպությունների և անհատ ձեռնարկատերերի կողմից ներմուծվող՝ ակցիզային հարկով հարկման ոչ ենթակա այն ապրանքների ցանկը հաստատելու մասին, որոնց ներմուծումն ազատված ավելացված արժեքի հարկից» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների նախագծերի մասին
(չզեկուցվող)
Վարդան Հարությունյան
39. Հովսեփ Սիմոնյանին Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզպետի պաշտոնից ազատելու մասին
Դավիթ Լոքյան
40. Արթուր Խաչատրյանին Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզպետ նշանակելու մասին
Դավիթ Լոքյան
41. «Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարան» պետական ոչ առևտրայինյ կազմակերպությունը «Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի վերակազմավորելու, որպես նվիրատվություն գույք ընդունելու և գույք տրամադրելու մասին
Լևոն Մկրտչյան