Կառավարության նիստի օրակարգ

29 Հունիսի, 2017

1. Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի, «Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգրքում փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին», «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին», «Ոստիկանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» և «Հոգեբուժական օգնության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների նախագծերի փաթեթի մասին
(չզեկուցվող)
Դավիթ Հարությունյան
2. «Փաստաբանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի մասին
(չզեկուցվող)
Դավիթ Հարությունյան
3. «Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի մասին
(չզեկուցվող)
Դավիթ Հարությունյան
4. «Ինտերնետով հրապարակային և անհատական ծանուցման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում և փոփոխություն կատարելու մասին», «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին», «Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» Հայաստանի Հանրա պետության օրենքում լրացում կատարելու մասին» և «Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատավարության օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների նախագծերի փաթեթի մասին
(չզեկուցվող)
Դավիթ Հարությունյան
5. «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի մասին
(չզեկուցվող)
Դավիթ Հարությունյան
6. Հարցը հանված է
7. «Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում լրացումներ և փոփոխություն կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի մասին
(չզեկուցվող)
Դավիթ Հարությունյան
8. «Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին», «Գործունեության իրականացման ծանուցման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» և «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների նախագծերի փաթեթի մասին
Դավիթ Հարությունյան
9. Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական պաշտպանության համակարգի 2017-2021 թվականների միջոցառումների ծրագրին հավանություն տալու մասին
(չզեկուցվող)
Դավիթ Տոնոյան
10. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի մայիսի 24-ի N 679-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին
(չզեկուցվող)
Դավիթ Տոնոյան
11. Հայաստանի Հանրապետության սեյսմիկ անվտանգության համակարգի զարգացման հայեցակարգով նախատեսված սեյսմիկ ռիսկի նվազեցման 2017-2021 թվականների միջոցառումների ծրագրին հավանություն տալու մասին
(չզեկուցվող)
Դավիթ Տոնոյան
12. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2013 թվականի նոյեմբերի 28-ի N 1330-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Լևոն Մկրտչյան
13. Դիլիջան քաղաքի պատմամշակութային հիմնավորման նախագծի և քաղաքի պատմական տարածքի, նրա առանձին հատվածների վերակառուցման և օգտագործման ծրագրի հայեցակարգից բխող խնդիրների իրականացման միջոցառումների ծրագրին հավանություն տալու մասին
Արմեն Ամիրյան
14. Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին
Արա Նազարյան
15. Հայկական ազգային կոխ ըմբշամարտ մարզաձևի 2017-2020 թվականների զարգացման ծրագրին և ծրագրի իրականացման միջոցառումների ցանկին հավանություն տալու մասին
(չզեկուցվող)
Արսեն Քարամյան
16. Հարցը հանված է
17. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության մի շարք որոշումներում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Արման Խաչատրյան
18. Օտարերկրյա քաղաքացիների և քաղաքացիություն չունեցող անձանց կողմից Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ձեռք բերված ապրանքների արտահանման դեպքում դրանց գների մեջ ներառված և Հայաստանի Հանրապետության տարածքում վճարված ավելացված արժեքի հարկի գումարներն օտարերկրյա քաղաքացիներին և քաղաքացիություն չունեցող անձանց փոխհատուցելու դեպքերը և կարգը սահմանելու մասին
(չզեկուցվող)
Վարդան Արամյան
19. Գնումների համակարգողների որակավորման շնորհման և նրանց շարունակական մասնագիտական վերապատրաստման կարգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի փետրվարի 12-ի N 99-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին
Վարդան Արամյան
20. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի օգոստոսի 24-ի N 1262-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Տարոն Մարգարյան
21. Գույք հետ վերցնելու և ամրացնելու մասին
(չզեկուցվող)
Արման Սահակյան
22. Շինությունների նպատակային նշանակության դասակարգման ցանկը սահմանելու մասին
(չզեկուցվող)
Մարտին Սարգսյան
23. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1387-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին
Տիգրան Խաչատրյան
24. Գ Ա Ղ Տ Ն Ի
Վարդան Հարությունյան
25. Հարցը հանված է
26. Հարցը հանված է
27. Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարության բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի կառավարման խորհրդի աշխատակարգը հաստատելու մասին
Արծվիկ Մինասյան
28. Հարցը հանված է
29. Արմեն Գևորգյանին Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության աշխատակազմի ղեկավարի պաշտոնից ազատելու մասին
(չզեկուցվող)
Դավիթ Հարությունյան
30. Հարցը հանված է
31. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1376-Ա որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Տիգրան Խաչատրյան
32. Հայաստանի զբոսաշրջության զարգացման հիմնադրամ ստեղծելու, Հայաստանի Հանրապետության 2017 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում կատարելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության զբոսաշրջության պետական կոմիտեին գումար հատկացնելու մասին
Տիգրան Խաչատրյան
33. Ներդրումային ծրագրի շրջանակներում «ԿԱՐՀԱՍ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության կողմից ապրանքների ներմուծման դեպքում մաքսային և հարկային մարմինների կողմից հաշվարկված ավելացված արժեքի հարկի գումարների վճարման ժամկետը երեք տարի ժամկետով հետաձգելու մասին
Տիգրան Խաչատրյան
34. Անհատույց օգտագործման իրավունքով անշարժ գույք հանձնելու մասին
(չզեկուցվող)
Արման Սահակյան