Կառավարության նիստի օրակարգ

03 Օգոստոսի, 2017

1. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 1452-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին
Արտեմ Ասատրյան
2. Լաբորատոր համակարգի 2017-2019 թվականների զարգացման ծրագրին հավանություն տալու մասին
(չզեկուցվող)
Լևոն Ալթունյան
3. Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության ոլորտին վերաբերող Հայաստանի Հանրապետության կառավարության մի շարք արձանագրային որոշումներում փոփոխություններ կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Լևոն Ալթունյան
4. Հարցը հանված է
5. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի օգոստոսի 21-ի N 1129-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Լևոն Ալթունյան
6. «ԱՐԱՐԱՏ ԳՐՈՒՊ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը թմրամիջոցների և հոգեմետ նյութերի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության սահմանած պրեկուրսորների ներմուծման գործունեության իրականացման լիցենզիա տալու մասին
(չզեկուցվող)
Լևոն Ալթունյան
7. «ԱՐՓԻՄԵԴ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը հոգեմետ նյութերի արտահանման, ներմուծման և մեծածախ առևտրի գործունեության իրականացման լիցենզիա տալու մասին
(չզեկուցվող)
Լևոն Ալթունյան
8. Ծխելու դեմ պայքարի ռազմավարությանը և այդ ռազմավարության 2017-2020 թվականների միջոցառումների ծրագրին հավանություն տալու մասին
Լևոն Ալթունյան
9. «Օշական» մանկական վերականգնողական կենտրոն» և «Հատուկ պոլիկլինիկա» փակ բաժնետիրական ընկերությունները լուծարելու մասին
Լևոն Ալթունյան
10. «Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմում պետական ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» և «Հանրային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների նախագծերի փաթեթի վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության առաջարկությունների նախագծի մասին
(չզեկուցվող)
Դավիթ Հարությունյան
11. Որդեգրման մասին
(չզեկուցվող)
Դավիթ Հարությունյան
12. Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության համակարգում հատուկ նպատակով բանկային հաշիվներ բացելու թույլտվություն տալու մասին
(չզեկուցվող)
Շավարշ Քոչարյան
13. Հայաստանի Հանրապետության արտաքին քաղաքականության տնտեսական բաղադրիչի զարգացման նպատակով երկրների թիրախավորման տնտեսական չափանիշները, թիրախային երկրների ցանկը սահմանելու և օտարերկրյա պետություններում Հայաստանի Հանրապետության դիվանագիտական ներկայացուցչությունների տնտեսական գործունեության կատարողականի գնահատման չափանիշները հաստատելու մասին
Շավարշ Քոչարյան
14. «Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի մասին
Էրիկ Գրիգորյան
15. Հարցը հանված է
16. «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» փակ բաժնետիրական ընկերության կանոնադրական կապիտալն ավելացնելու և 2016 թվականի գործունեության արդյունքներով Հայաստանի Հանրապետության 2017 թվականի պետական բյուջե վճարման ենթակա շահութաբաժնի չափը նվազեցնելու մասին
(չզեկուցվող)
Վարդան Գևորգյան
17. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու և գնումների գործընթացը կազմակերպելու մասին
(2-րդ և 3-րդ կետերը գաղտնի)
(չզեկուցվող)
Վիգեն Սարգսյան
18. Հայաստանի Հանրապետության 2017 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու և Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին
(չզեկուցվող)
Դավիթ Լոքյան
19. Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզպետարանին գումար հատկացնելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին
Դավիթ Լոքյան
20. «ԼԱԿՈՒԶԵՌ ՀԱՅԱՍՏԱՆ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության «Ալյանս» ազատ տնտեսական գոտու շահագործողի թույլտվությունը դադարեցնելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մայիսի 21-ի N 532-Ա որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին
(չզեկուցվող)
Գարեգին Մելքոնյան
21. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի հունիսի 1-ի N 607-Ա որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Գարեգին Մելքոնյան
22. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2005 թվականի ապրիլի 21-ի N 605-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին
Գարեգին Մելքոնյան
23. Ներդրումային ծրագրի շրջանակներում «ԱՆԴ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության կողմից ապրանքների ներմուծման դեպքում մաքսային և հարկային մարմինների կողմից հաշվարկված ավելացված արժեքի հարկի գումարների վճարման ժամկետը երեք տարի ժամկետով հետաձգելու մասին
Գարեգին Մելքոնյան
24. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի հունվարի 12-ի N 12-Ա որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Վահան Մարտիրոսյան
25. Չափից ավելի վճարված անշարժ գույքի հարկի և փոխադրամիջոցների գույքահարկի գումարների հաշվանցման և (կամ) վերադարձի կարգը սահմանելու մասին
(չզեկուցվող)
Վարդան Արամյան
26. «Վանաձորի բաղնիքային տնտեսություն» փակ բաժնետիրական ընկերությանը տրամադրված վարկի մարման ժամկետները հետաձգելու, տոկոսների վճարումից ազատելու և հաշվարկված տույժի վճարումը ներելու մասին
(չզեկուցվող)
Վարդան Արամյան
28. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2010 թվականի հունիսի 17-ի N 843-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Արմեն Պողոսյան
29. Հայաստանի Հանրապետության 2017 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու, Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության սոցիալական ապահովության պետական ծառայությանը գումար հատկացնելու մասին
(չզեկուցվող)
Արտեմ Ասատրյան
30. Հայաստանի Հանրապետության 2017 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու, Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության սոցիալական ապահովության պետական ծառայությանը գումար հատկացնելու մասին
(չզեկուցվող)
Արտեմ Ասատրյան
31. Գյուղատնտեսական հումքի մթերումների (գնումների) նպատակով ագրովերամշակման ոլորտին տրամադրվող վարկերի տոկոսադրույքների մասնակի սուբսիդավորման պիլոտային ծրագրին, բերքի գնման պայմանագրի օրինակելի ձևին և պիլոտային ծրագրի շրջանակներում կատարված աշխատանքների վերաբերյալ տրամադրվող հաշվետվության ձևին հավանություն տալու մասին
Իգնատի Առաքելյան
32. Հայաստանի Հանրապետության 2017 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին
Իգնատի Առաքելյան
33. Գույք հետ վերցնելու, «Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչության աշխատակազմ» պետական կառավարչական հիմնարկին գույք ամրացնելու և անհատույց օգտագործման իրավունքով տրամադրելու մասին
Գարեգին Մելքոնյան
34. «Մեղրի ազատ տնտեսական գոտի» փակ բաժնետիրական ընկերություն հիմնադրելու մասին
Գարեգին Մելքոնյան
35. «Թվային Հայաստան» հիմնադրամ ստեղծելու և դրա կանոնադրությունը հաստատելու մասին
Վահե Ստեփանյան
36. Պետական գույքն օտարելու մասին
(չզեկուցվող)
Վոլոդյա Գասպարյան
37. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 461-Ա որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Արսեն Հարությունյան
38. Հայաստանի Հանրապետության 2017 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին
Վահան Մարտիրոսյան
39. Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարությանը գումար հատկացնելու և պետական բյուջեի կատարմանն ուղղված որոշ հարցերի մասին
Դավիթ Լոքյան