Կառավարության նիստի օրակարգ

14 Սեպտեմբերի, 2017

1. Հայաստանի Հանրապետության 2017 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Վաչե Գաբրիելյան
2. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու և գնման գործընթաց իրականացնելու մասին
(չզեկուցվող)
Արտեմ Ասատրյան
3. «Երևանի պետական համալսարան» հիմնադրամին թմրամիջոցների, հոգեմետ նյութերի և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության սահմանած՝ դրանց պրեկուրսորների ներմուծման գործունեության իրականացման լիցենզիա տալու մասին
(չզեկուցվող)
Լևոն Ալթունյան
4. «Քաղաքացիական ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն և լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի մասին
Դավիթ Հարությունյան
5. Մթնոլորտ արտանետումների կազմի նորմերն ու հսկման մեթոդները սահմանելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2007 թվականի հունվարի 11-ի N 67-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին
(չզեկուցվող)
Արծվիկ Մինասյան
6. «Մինասյան Ռիսայքլինգ Քոմփանի» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը վտանգավոր թափոնների վերամշակման, վնասազերծման, պահպանման, փոխադրման և տեղադրման լիցենզիա տալու մասին
(չզեկուցվող)
Արծվիկ Մինասյան
7. Գյուղատնտեսության ոլորտին տրամադրվող վարկերի տոկոսադրույքների սուբսիդավորման ծրագրին հավանություն տալու մասին
Իգնատի Առաքելյան
8. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի սեպտեմբերի 29-ի N 38 արձանագրային որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Վիգեն Սարգսյան
9. Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության կարիքների համար 2017 թվականին վերապատրաստման ծառայությունների գնման գործընթացն իրականացնելու մասին
(չզեկուցվող)
Դավիթ Լոքյան
10. Հարցը հանված է
11. «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության առաջարկության և «Պետական բյուջեի եկամուտների էական նվազեցման կամ ծախսերի ավելացման մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եզրակացության նախագծի մասին
Ատոմ Ջանջուղազյան
12. «Գույքահարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության առաջարկության նախագծի մասին
Ատոմ Ջանջուղազյան
13. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1931-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին
Ատոմ Ջանջուղազյան
14. Հանրակրթության ոլորտում իրականացվող կրթական բնույթի առարկայական մրցույթներին, մրցաշարերին, օլիմպիադաներին ներկայացվող չափորոշիչները սահմանելու մասին
Ատոմ Ջանջուղազյան
15. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի սեպտեմբերի 10-ի N 1063-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին
Սուրեն Կարայան
16. Պետական գույքն օտարելու մասին
(չզեկուցվող)
Արման Սահակյան
17. Պետական գույքն օտարելու մասին
(չզեկուցվող)
Արման Սահակյան
18. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Նարեկ Սարգսյան
19. Գերակա ոլորտում իրականացվող ներդրումային ծրագրի շրջանակներում ներմուծված (ներմուծվող) տեխնոլոգիական սարքավորումները, դրանց բաղկացուցիչ ու համալրող մասերը, հումքը և (կամ) նյութերը ներմուծման մաքսատուրքից ազատման արտոնությունից օգտվելու համար «ԱՆԴ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության կողմից ներկայացված հայտը բավարարելու և արտոնությունը կիրառելու մասին
Սուրեն Կարայան
20. Գերակա ոլորտում իրականացվող ներդրումային ծրագրի շրջանակներում ներմուծված (ներմուծվող) տեխնոլոգիական սարքավորումները, դրանց բաղկացուցիչ ու համալրող մասերը, հումքը և (կամ) նյութերը ներմուծման մաքսատուրքից ազատման արտոնությունից օգտվելու համար «ԼԵՎ ԷՆԵՐՋԻ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության կողմից ներկայացված հայտը բավարարելու և արտոնությունը կիրառելու մասին
Սուրեն Կարայան
21. «ԱՐՈՅԱՆ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը «Մերիդիան» ազատ տնտեսական գոտու շահագործողի թույլտվություն տրամադրելու մասին
Սուրեն Կարայան
22. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի հոկտեմբերի 16-ի N 1305-Ա որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Վահե Ստեփանյան
23. Ներդրումային ծրագրի շրջանակներում «ԼԵՎ ԷՆԵՐՋԻ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության կողմից ապրանքների ներմուծման դեպքում մաքսային և հարկային մարմինների կողմից հաշվարկված ավելացված արժեքի հարկի գումարների վճարման ժամկետը երեք տարի ժամկետով հետաձգելու մասին
Սուրեն Կարայան
24. Հայաստանի Հանրապետությունում շենքերի սեյսմակայունության բարձրացման ռազմավարությանը հավանություն տալու մասին
Նարեկ Սարգսյան
25. Հայաստանյայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցուն անհատույց սեփականության իրավունքով հողամաս տրամադրելու, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2004 թվականի նոյեմբերի 4-ի N 1524-Ա որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի հուլիսի 20-ի N 853-Ա որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Արման Սահակյան
26. Մի շարք քաղաքացիների պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչից տարկետում տալու մասին
Վահրամ Մկրտչյան
27. 2017 թվականի նոյեմբերի 5-ին կայանալիք՝ տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների նախապատրաստման և անցկացման ծախսերը ֆինանսավորելու, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու և Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կողմից Հայաստանի Հանրապետության 2017 թվականի պետական բյուջեով նախատեսված հատկացումների հաշվին վարկային քարտային հաշիվներով շրջանառվող միջոցների չափաքանակները հաստատելու մասին
(չզեկուցվող)
Դավիթ Լոքյան
28. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Գորիս համայնքի ղեկավարի արտահերթ ընտրություններ նշանակելու, անցկացնելու, ընտրությունների նախապատրաստման և անցկացման ծախսերը ֆինանսավորելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Դավիթ Լոքյան
29. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1376-Ա որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Սուրեն Կարայան